A pápa szigorította a Szentszékhez tartozó ingatlanok kiadását

Ferenc pápa – 2023. március 2., csütörtök | 17:15

A jelenlegi gazdasági helyzet súlyosságának kezelésére Ferenc pápa rescriptumban, leiratban elrendelte azoknak a szabályoknak a hatályon kívül helyezését, amelyek lehetővé teszik a Szentszékhez tartozó, a kuriális intézmények és szervek tulajdonában lévő ingatlanok ingyenes vagy kedvező feltételekkel történő használatát.

Ferenc pápa – miután február 13-án kihallgatáson fogadta Maximino Caballero Ledót, a Gazdasági Titkárság prefektusát – elrendelte mindazon rendelkezések hatályon kívül helyezését, amelyek lehetővé teszik a Szentszékhez tartozó, a kuriális intézmények és szervek tulajdonában lévő ingatlanok ingyenes vagy kedvező feltételekkel történő használatát, beleéretve a Domusokat is.

Olyan döntésről van szó – olvasható a pápai leiratban –, mely „szembenéz azokkal a növekvő elkötelezettségekkel, amelyeket az egyetemes Egyház és a rászorulók szolgálatának teljesítése követel meg a jelenlegi és különösen súlyos gazdasági környezetben, amiből szükségképpen adódik, hogy mindenki hozzon rendkívüli áldozatot azért, hogy több forrást fordítson a Szentszék missziójára, az ingatlanvagyon kezeléséből származó bevételek növelésével is”.

A rendelkezés érinti a bíborosokat, a dikasztériumvezetőket, elnököket, titkárokat, helyettes titkárokat, ügyvezetőket, az ezzel egyenértékű feladatot ellátó személyeket, beleértve a Rota Romana Törvényszék ügyhallgatóit is.

Az ingatlantulajdonos szerveknek ezért a szokásos árakat kell alkalmazniuk mindazokkal szemben, akik a Szentszéken és a Vatikán Városállamban semmilyen megbízatással nem rendelkeznek. Még a Domusoknak is alkalmazni kell a saját igazgatási szervük által megállapított szokásos díjakat.

A rendelkezés nem érinti a rendelet hatályba lépése napjáig már megadott engedményeket, ezért a korábban megkötött szerződések természetes lejáratukig fennmaradnak, ám ezek csak a most megállapítottak szerint hosszabbíthatók, illetve újíthatók meg, a törvények vagy szerződések által meghatározott kötelező megújítások megsértése nélkül. Az új törvény alóli bármely kivétel a pápa közvetlen engedélyezését igényli.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria