A Pápai Keleti Intézetbe látogatott a Szentatya

Ferenc pápa – 2017. október 13., péntek | 11:46

A Keleti Egyházak Kongregációja és a Pápai Keleti Intézet centenáriuma alkalmából Ferenc pápa október 12-én felkereste a Santa Maria Maggiore-bazilika közelében fekvő felsőoktatási intézményt, majd szentmisét mutatott be a pápai bazilikában.

A Szentatya a Pápai Keleti Intézetben találkozott a vatikáni dikasztérium vezetőivel, és átadta üzenetét Leonardo Sandri bíborosnak, a Keleti Egyházak Kongregációja prefektusának. Ezt követően megáldott egy ciprusfát a diákok jelenlétében az intézmény kertjében, majd a nagyteremben találkozott az intézet támogatóival és a jezsuita közösséggel.

A jelenre számos múltbeli tragédia hat, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. A totalitárius rezsimek és a különböző diktatúrák bukása egyes országokban olyan körülményeket teremtett, amelyek kedveztek a nemzetközi terrorizmus elterjedésének. A keleti egyházak keresztényei ma megtapasztalják az üldöztetés drámáját és egy egyre aggasztóbb méretű diaszpóra kialakulását – fogalmaz üzenetében a pápa.

Senki sem hunyhat szemet e helyzetek felett. Az önmagából kilépő egyház részeként a Pápai Keleti Intézet arra kapott meghívást, hogy vállalja az imádkozó meghallgatás szerepét. A mai időkben az intézmény, száz évvel ezelőtti indulásához hasonlóan, újra egy gondviselésszerű keresztút középpontjában áll – mutat rá Ferenc pápa, és arra buzdítja a jelenlévőket, alkalmazzák továbbra is a hagyományos kutatásokat, hogy a keleti egyházaknak és az egész egyházi közösségnek fel tudják kínálni a meghallgatás és a teológiai elmélkedés képességét.

A jelenlegi helyzet elemzése után a Szentatya történeti áttekintést nyújt a Sandri bíborosnak átadott üzenetében. Emlékeztet a Pápai Keleti Intézet centenáriumához kötődő legfontosabb dátumokra. Az intézményt 1917. október 15-én alapították. Ugyanebben az évben jött létre a Keleti Egyházak Kongregációja, amelyet XV. Benedek pápa állított fel Dei providentis kezdetű motu propriójával. „A pápa még az első világháború viharai közepette is különleges figyelmet tudott szentelni a keleti egyházaknak” – hangsúlyozza Ferenc pápa. 1922-ben XI. Piusz a Pápai Keleti Intézetet a jezsuita rendre bízta, majd 1928-ban Rerum orientalium kezdetű enciklikájával arra buzdította a püspököket, hogy küldjenek diákokat az intézménybe. Ferenc pápa kiemelte még a Collegium Russicum 1929-ben történt megalapítását, valamint a keleti kánonjogi tanszéket, melyet 1971-ben hoztak létre.

A Pápai Keleti Intézet történetének kezdetén „egyfajta konfliktus húzódott a tanítás és a pasztoráció között”. Ez az ellentét azonban nem létezik – folytatja a pápa, és arra hívja az intézmény tanárait, hogy tegyék első helyre a tudományos kutatás iránti elkötelezettségüket elődjeik példáját követve.

A Szentatya szól a Pápai Keleti Intézet küldetéséről is: „A kutatásnak, a tanításnak és a tanúságtételnek köszönhetően az a feladata, hogy segítse megerősíteni és megszilárdítani a hitet a hatalmas kihívások láttán. Az intézmény arra kapott meghívást, hogy alkalmas hely legyen szeminaristák, papok és világiak képzésére, akik képesek magyarázatot adni arra a reményre, amely áthatja és támogatja őket.” Ferenc pápa arra buzdítja az intézet tanárait, hogy maradjanak nyitottak minden keleti egyház felé, hiszen a Pápai Keleti Intézetnek ökumenikus missziója is van a testvéri kapcsolatok ápolásán és az olyan kérdések elmélyült tanulmányozásán keresztül, amelyek megosztottságot okoznak. „Az intézménynek továbbá az is feladata, hogy megismertesse a nyugati világgal a keleti egyházak gazdag hagyományának kincseit” – teszi hozzá a katolikus egyházfő.

A pápa rámutat arra is, hogy a különböző római keleti kollégiumok számos hallgatója olyan egyetemekre jár, ahol nem mindig a saját hagyományaival teljes összhangban levő képzést kap. Ezért a Szentatya arra ösztönöz, gondolkodjanak el azon, hogyan lehetne ezeket a hiányosságokat orvosolni – például buzdítsák a jövőbeli lelkipásztorokat arra, hogy keleti híveikben, bárhol is legyenek, ültessék el a saját hagyományaik iránti mély szeretetet.

Végül Ferenc pápa annak a kívánságának ad hangot üzenetében, hogy a Pápai Keleti Intézet megújult lendülettel folytathassa küldetését – szeretettel és intellektuális tisztességgel, tudományos szigorral és lelkipásztori szempontból tanulmányozzák és terjesszék a keleti egyházak hagyományait liturgikus, teológiai, művészeti és kánonjogi sokszínűségükben; válaszoljanak mindig egyre jobban a mai világ várakozásaira a kiengesztelődés és a béke megteremtésének jegyében.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: News.va

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria