A politikai vezetők összefogásáért imádkozott szombati szentmiséjén Ferenc pápa

Ferenc pápa – 2020. május 2., szombat | 16:28

A Szent Márta-ház kápolnájában május 2-án reggel bemutatott szentmiséjén Ferenc pápa a politikai vezetőkért imádkozott, akik felelősséggel tartoznak azért, hogy gondját viseljék a népeknek. Homíliájában hangsúlyozta, hogy a válság pillanataiban szilárdnak és kitartónak kell maradni a hit meggyőződésében. Ez nem a változtatások pillanata.

Az Úr küldje el nekünk a Szentlelket, hogy hűségesek legyünk és adjon erőt, hogy ne árusítsuk ki a hitet – tette hozzá.

Ferenc pápa szombat reggeli szentmiséje elején a politikai vezetőkhöz fordult. „Ma imádkozzunk a vezetőkért – az államfőkért, a miniszterelnökökért, a törvényhozókért, a polgármesterekért, a tartományi vezetőkért –, akiknek most a válság pillanatában az a felelősségük, hogy gondját viseljék a népeknek. Az Úr segítse őket és adjon nekik erőt, mert nem könnyű a munkájuk. Amikor pedig nézeteltérés alakul ki közöttük, akkor értsék meg, hogy a válság pillanataiban nagy összefogásra van szükség a nép java érdekében, mert az egység fontosabb a konfliktusnál” – nyomatékosította a pápa. „Ezen a napon háromszáz imacsoport csatlakozik most hozzánk, akik korán felkelnek azért, hogy imádkozzanak” – számolt be Szentatya.

Homíliájában Ferenc pápa a napi olvasmányokat kommentálta. Az apostolok cselekedetének részlete (ApCsel 9, 31–42) azt mutatja be, hogy miként szilárdult meg az első keresztény közösség és a Szentlélek vigasztalásával számban gyarapodott. Két eseményről számol be, amelyeknek Péter áll a középpontjában: az egyik a béna meggyógyítása Liddában, a másik egy asszony, Tabita feltámasztása. Ez a béke időszaka. Az Egyház nyugodt, szép időket él, a vigasz pillanataiban növekszik.

Vannak azonban nehéz időszakok is, üldöztetés, válságok, amelyek nehéz helyzetbe hozzák a híveket. A napi evangélium (Jn 6,60–69) arról szól, hogy miután Jézus az égből alászállt élő kenyérről beszélt, ami az örök életet adó Krisztus teste és vére, sok tanítvány elhagyta Jézust, mondván, hogy nagyon kemények a szavai. Jézus tudta, hogy tanítványai zúgolódnak emiatt és ebben a válságban emlékeztette őket, hogy senki sem jöhet hozzá, hacsak az Atya meg nem adja neki.

A válság a választás pillanata, amely döntések elé állít bennünket. Mindannyiunk életében vannak válságpillanatok: a családban, a házasságban, a társadalomban, a munka területén. Ez a jelenlegi járvány is ilyen válságpillanat. Hogyan reagáljunk a válságra?

– tette fel a kérdést a pápa.

Az Evangéliumban Jézus megkérdi a tizenkét tanítványtól, hogy vajon ők is el akarják hagyni őt? Erre Péter válaszol: ,,Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittünk, és megismertük, hogy te vagy az Isten szentje.” Péter megvallja, hogy Jézus Isten Fia. Péter nem érti azt, amit Jézus mond, hogy egyék a testét és igyák a vérét, de bízik benne. Ez segít nekünk megélni a válságpillanatokat. Argentínában van egy mondás: „Amikor lovagolsz és át kell kelned egy folyón, ne ülj át másik lóra a folyó közepén.” Jézus tanítványai közül sokan elhagyták, más mestert kerestek maguknak, aki nem ilyen kemény szavú. Ugyanezt tették az emmauszi tanítványok is a feltámadás reggelén, mondván: „bűzlik az, amit az asszonyok beszélnek a sírról, inkább menjünk el, mert majd jönnek a katonák és keresztre feszítenek bennünket is...” Ugyanezt tették a katonák is, akik őrizték a sírt: látták az igazságot, de inkább úgy döntöttek, hogy eladják a titkukat és azt gondolták, jobb, ha nem keverednek bele ezekbe a veszélyes történetekbe.

A válság idején nagyon szilárdnak kell maradni a hitbeli meggyőződésünkben. Kitartásra, csendre és mozdulatlanságra van szükség. Ez nem a változtatások ideje, hanem a hűségé Istenhez és azokhoz a dolgokhoz, amelyeket már korábban választottunk.

Egyben a megtérés pillanata is, mert a hit a jó érdekében változtatásra is ösztönöz, de nem arra, hogy eltávolodjunk a jótól. Nekünk keresztényeknek meg kell tanulnunk kezelni a béke és a válság pillanatait is. Vannak lelkiatyák, akik azt mondják, hogy a válság a tűzön való átkelést jelenti, hogy erősebbé váljunk. Az Úr küldje el nekünk a Szentlelket, hogy ellen tudjunk állni a kísértéseknek a válság idején és hogy hűségesek maradjunk abban reménykedve, hogy később majd megéljük a béke időszakát. Adjon erőt ahhoz is, hogy ne árusítsuk ki a hitet – zárta szombat reggeli homíliáját a pápa.

A szentmisén lelki áldozásra buzdította a híveket, majd a szertartás végén szentségimádást végzett és eucharisztikus áldást adott. A Szentlélekről elnevezett kápolna elhagyása előtt Ferenc pápa a jelenlevőkkel elénekelte a húsvéti időbere jellemző Regina Coeli Mária-antifónát.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria