Ferenc pápa az olasz csendőrség testületéhez: Önfeláldozó lelkülettel szolgáljatok

Ferenc pápa – 2023. szeptember 19., kedd | 9:00

Szeptember 16-án délelőtt az olasz carabinierik testülete, vagyis a csendőrség tisztjei és katonái töltötték meg – családjukkal együtt – a Szent Péter tér első felét. E rendkívüli kihallgatás oka egy nyolcvan évvel ezelőtt történt tanúságtétel: 1943. április 23-án egy fiatal csendőr-törzsőrmester saját életét ajánlotta fel, hogy kiváltson 22 fiatalt, akiket a nácik hamis vádakkal halálra ítéltek.

Ma azért vagyunk itt – kezdte beszédét a Szentatya –, hogy emlékezzünk Salvo D’Acquisto csendőr-törzsőrmesterre, Isten szolgájára és a haza hősére, aki nyolcvan évvel ezelőtt feláldozta magát, hogy megmentse ártatlan túszok életét. Emlékezzünk rá együtt, de ne ragadjunk le a múltnál, hanem tanuljunk nagylelkű áldozatából, és így újítsuk meg elkötelezettségünket testületünk iránt, a jó és az igazság iránt a társadalom szolgálatában.

Salvo D’Aquisto a világháború szörnyű időszakában élt, amikor Európában fajüldözés dúlt, és úgy tűnt, hogy a gyűlölet logikája eluralkodik. Saját kérésére a fiatal csendőrtisztet a Róma melletti Torrimpietra kisvárosába küldték, ahol annak a huszonkét fiatalembernek akart segítségére lenni, akiket az SS-katonák bosszúból túszul ejtettek, hogy aztán kivégezzék őket. Az ellenük felhozott vádak hamisságát, a bosszúállást célzó vak dühöt, az együttérzést elfojtó gyűlöletet azonban kiforgatta annak a fiatal csendőrtisztnek a nagylelkűsége, aki azonnal önmagára vette a többiek ellen felhozott vádakat, és meggyőzte a felelősöket, hogy egyes-egyedül csak őt végezzék ki.

Ferenc pápa hozzátette, e drámai és megható történetnek a hátterében azonnal fel lehet fedezni Jézus példáját, akit az Atya küldött hozzánk, hogy általa megmutassa nekünk szeretetét, és aki életét adva megszabadított minket a halál hatalmától, ahogyan Izajás próféta jövendölte: „magára vette bűneinket, vállalta szenvedéseinket és az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást” (vö Iz 53,4–5). Önfeláldozásának története még ma is nagyon időszerű figyelmeztetés, mert noha olyan időben élünk, amelyet az individualizmus és a másokkal szembeni intolerancia, az erőszak és a gyűlölet számos formájának súlyosbodása szennyez be, az ő tanúságtétele mégis átjárja városaink lelkületét és azokat a szeretet erejével tölti meg. „Mekkora szükség is van ma az igazságosság és a törvényesség szolgálatára!” – emlékeztetett a pápa.

Az igazságszolgáltatás a vétkesek megbüntetésén túl valójában arra törekszik, hogy a tisztelet és a közjó nevében egyensúlyban tartsa a társadalmak működését. A carabinierik nagyszerű hivatása nemcsak arról szól, hogy „megtegyék kötelességüket” a szabályok és eljárások alkalmazásával, hanem hogy a társadalmat igazságosabbá és emberibbé tegyék. „Ezért jó, hogy a csendőrök Salvo D’Acquisto példája nyomán az állam és a közjó szolgái, akik harcolnak az igazságtalanság ellen, megvédik a leggyengébbeket és védelmet nyújtanak városainknak. Az olasz nép szeretete irántatok pedig arról tanúskodik, hogy ezek nem pusztán szavak, hanem sokatok példájának köszönhetően valóság!” – szólt hozzájuk elismerően Ferenc pápa.

Természetesen mindehhez áldozat és elkötelezettség, fegyelem és készségesség, felelősségtudat és elhivatottság kell. Nehéz helyzetekben dolgoznak, amelyekben az igazságszolgáltatást gyakran lábbal tiporják, de ők mégis tovább küzdenek mindenféle törvénytelenség, szervezett bűnözés és maffiamentalitás ellen, sokszor kényes nyomozási feladatokkal, a kifinomult technológiákat a türelmes, aprólékos és hozzáértő kutatás szolgálatába állítva a hazugságok leleplezése érdekében. A pápa kiemelte, azokra is gondol, akik a konfliktusok helyén és nemzetközi viszonylatban is tudják, hogyan kell segítséget nyújtani a helyi lakosságnak a béketeremtés mestereiként; s mint mondta, nem feledkezik meg azokról a csendőrökről sem, akik a városok utcáin és az utakon végzik értékes mindennapi szolgálatukat.

Végül Ferenc pápa arra bizatta őket, hogy soha ne csüggedjenek el, ne engedjenek a kísértésnek, amely azt sugallja, hogy a gonosz erősebb a jónál. Tekintsenek Salvo d’Acquisto példájára, hogy a jó iránti szenvedélyes elkötelezettség éltesse őket, és továbbra is maradjanak közel az emberekhez. Majd a Szűzanya közbenjárását kérve a Szentatya megáldotta az olasz csendőrség hatezer fős közösségét a Szent Péter téren.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria