Ferenc pápa Európa egységéért fohászkodott a szerda reggeli szentmisén

Ferenc pápa – 2020. április 29., szerda | 15:45

””Sienai Szent Katalin, Európa társvédőszentje ünnepén, április 29-én, szerdán reggel, a Szent Márta-házban bemutatott szentmisén Ferenc pápa az egységért fohászkodott a földrész és az Európai Unió számára, hogy testvérekként haladhassunk együtt előre. Homíliájában arra buzdított: kérjük az Úrtól az egyszerűség és az alázat kegyelmét, hogy meggyónjuk bűneinket s elnyerjük Isten bocsánatát.

A szentmise elején a pápa Európáról beszélt, ahogy már több ízben tette az elmúlt napokban a koronavírus-járvány alatt. „Ma van Sienai Szent Katalin, egyháztanító, Európa társvédőszentje napja. Imádkozzunk Európáért, Európa és az Európai Unió egységéért, hogy mindannyian együtt, testvérekként haladhassunk előre.”

Homíliájában Ferenc pápa Szent János első leveléhez fűzte elmélkedését (1Jn 1,5–2,2). János levelében sok ellentétpárral találkozunk: világosság és sötétség, hazugság és igazság, bűn és ártatlanság. Az apostol azonban mindig a konkrétumra, az igazságra szólít, és azt mondja, hogy nem lehetünk szeretetközösségben Jézussal, ha a sötétségben járunk, mert Ő világosság. Vagy az egyik, vagy a másik. A szürke pedig még rosszabb, mert azt hiszed, hogy a világosban jársz és megnyugszol. A szürke nagy áruló – figyelmeztetett a pápa.

Választani kell: vagy az egyik, vagy a másik. János így folytatja: „Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, saját magunkat vezetjük félre, és nincs meg bennünk az igazság.”

Mindenkinek vannak ugyanis bűnei, mindannyian bűnösök vagyunk. Megtévesztő, ha ezt úgy mondjuk ki magunkról, mintha jó napot kívánnánk valakinek – megszokásból, nem pedig bűnünk teljes tudatában. Az igazság mindig konkrét, a hazugság légies, megfoghatatlan.

Nem mehetünk el elvontan meggyónni a bűneinket: „Igen, egyszer elvesztettem a türelmem, máskor meg…” és jönnek az elvont dolgok. Bűnös vagyok. Konkrétan ki kell mondani: „Ezt csináltam, ezt gondoltam, ezt mondtam.” Konkrét dolog miatt érzem magam tényleg bűnösnek, nem csak úgy a levegőbe beszélve.

Jézus azt mondja a mai evangéliumban: „Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek!” (Mt 11,25). A kicsinyek, a gyerekek nagyon konkrétak. Jó hallgatni, amikor a gyerekek gyónnak: nem mondanak furcsákat, nem beszélnek a levegőbe. Konkrét dolgokról beszélnek, olykor túlságosan is, mert megvan bennük az az egyszerűség, amit Isten ad a kicsinyeknek. Legyünk mi is ilyen egyszerűek, konkrétak, ez elvezet minket az alázathoz. „Mindannyian bűnösök vagyunk” – ez így elvont. Mondjuk helyette: „Én ezért és ezért vagyok bűnös”, mert így szégyenkezve feltekintek Jézusra, és kimondom: „Bocsáss meg nekem”. Ez a bűnösök valódi hozzáállása.

Fontos, hogy ne elhessegessük magunktól a bűnt, hanem merjük kimondani magunkban. Legyünk olyanok, mint a kicsinyek, akik kimondják, amit éreznek, amit gondolnak. Még nem tanulták meg, hogyan csomagolják be a dolgokat... Ez a nagyok művészete, ami sokszor árt nekünk – állapította meg Ferenc pápa, aki több példát is említett a gyerekek szókimondására.

Mi is merjünk szabadon beszélni az Úrral, mondjuk ki a dolgokat: „Uram, bűnben vagyok. Segíts rajtam!” Ahogy Péter az első csodálatos halfogás után így borul Jézus lábához: „Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok!” (Lk 5,8)

Legyen meg bennünk a konkrétság bölcsessége. Az ördög ugyanis azt akarja, hogy langyosak legyünk, szürkék: se nem jók, se nem rosszak, se feketék, se fehérek, hanem szürkék.

Ez az élet nem tetszik az Úrnak. Az Úr nem kedveli a langyosakat. Legyünk konkrétak, hogy elkerüljük a hazugságot. „Ha megvalljuk bűneinket, akkor mivel jó és igazságos, megbocsátja bűneinket, és minden gonoszságtól megtisztít minket” – mondja Szent János. Akkor bocsát meg nekünk, ha konkrétak vagyunk.

Olyan egyszerű a lelki élet, csak mi bonyolítjuk meg ezekkel az árnyalatokkal, aztán soha nem érünk a végére… – fogalmazott a pápa, majd ezzel a fohásszal zárta homíliáját: Kérjük az Úrtól az egyszerűség kegyelmét, amit a kicsinyeknek ad, akik azt mondják, amit éreznek, nem rejtik el az érzéseiket. Még ha rossz is, de kimondják. Az Úrnak is mondjuk ki takargatás nélkül a dolgokat, és ne „se ilyen, se olyan” életet éljünk. Kérjük a kegyelmet, hogy szabadon kimondhassuk ezeket a dolgokat, és azt is, hogy rájöjjünk, kik vagyunk valójában az Úr előtt.

A Szent Márta-házban bemutatott szentmise végén a pápa szentségimádást tartott, majd eucharisztikus áldást adott, a híveket lelki áldozásra buzdítva. Mielőtt elhagyta volna a Szentlélekről nevezett kápolnát, elimádkozta a Mennyek Királynője kezdetű, latin nyelvű ősi Mária-himnuszt.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria