Köszönöm a tekinteteteket! – Ferenc pápa felkereste a Vakok Batthyány-Strattmann László Otthonát

Hazai – 2023. április 29., szombat | 10:27

Ferenc pápa – kifejezve szeretetét, együttérzését a legrászorultabbak iránt – április 29-én, szombat reggel magyarországi apostoli útja során magánlátogatást tett a Budapest XII. kerületi Vakok Boldog Batthyány-Strattmann László Otthonában, melyben szociális intézmény, óvoda, általános iskola és különleges gyermekotthon működik.

Inotay György, a fenntartó Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet (KOSZISZ) igazgatója a pápalátogatás előtt szerkesztőségünknek elmondta: a Vatikán részéről az volt a kérés, hogy semmi olyan dolog ne történjen a magánlátogatás során, ami nem illeszkedik az ünnepeikhez, hétköznapjaikhoz.

Ferenc pápa az egész épületegyüttest bejárta. A legkorábbi, központi épület főbejáratánál érkezett meg a látogatásra, majd mind a három épületen végigment. A közösséggel a nagyebédlőben tudott találkozni, mivel ott fértek el valamennyien.

Inotay György latinul köszöntötte a Szentatyát a ferences békeimával:

„Uram, tégy engem a te békéd eszközévé,
hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek;
ahol harag van, oda megbocsátást;
ahol kétség van, oda hitet;
ahol kétségbeesés van, oda reményt;
ahol sötétség van, oda világosságot;
ahol szomorúság, oda örömet.”

Köszönjük, hogy látogatásával megerősít bennünket a hitben, a reményben és a testvéri szeretetben! Dicsértessék a Jézus Krisztus! – fűzte hozzá.

Ahogy az intézményvezető korábban lapunknak elmondta, az otthon kórusa rövid műsort adott latin és magyar énekekkel, és két taizéi éneket énekeltek közösen. Az egyik lakó, Újfalusi Zoltán, aki különben kántorkodni is szokott, kísért zongorán. Csont Jutka tanárnő, a kórus vezetője is zongorán kísért, egy régebbi lakó, egy vak lány pedig furulyán játszott.

 

Inotay György és az otthon két lakója, egy fiú és egy kislány adta át az intézmény ajándékát, egy vatikáni és argentin színekkel díszített tarisznyát, egy nemezből készült olvasót, egy olasz nyelvű könyvet Fehér Anna nővérről, az intézmény alapítójáról, valamint két levelet Braille-írással és olaszul: az egyik a lakók üzenete, a másik pedig egy vak kisfiú gyógyulástörténete. A pápa a gyerekeknek – hagyományos módon – rózsafüzért, az intézménynek pedig a Csomóoldó Boldogasszony Dél-Olaszországban készült szobrát adta ajándékba. Ez a kis méretű faragvány, amelyet Marco Epicochi mester készített Lecce történelmi belvárosában található műhelyében és amely a csomókat feloldó Szűz Máriát ábrázolja, nagyon kedves Ferenc pápa számára.

A Szentatya ezután rövid beszédet mondott. 

Köszönöm szépen mindannyiatoknak a fogadtatást és a gyengédséget! Köszönöm dalaitokat, mozdulataitokat, szemeiteket!

Köszönöm, Igazgató Úr, hogy ezt a találkozást Szent Ferenc imájával kívánta elkezdeni, mely egy egész életprogram! Hiszen Szent Ferenc mindig azt a kegyelmet kéri, hogy ahol valami nincs, ott én tudjak valamit adni, hogy ahol valami hiányzik, ott én tudjak valamit tenni.

Együtt járunk a valósággal, úgy fogadjuk el a valóságot, ahogy elénk jön, hogy elő tudjuk mozdítani, tovább tudjuk léptetni. Ez tiszta evangélium!

Jézus azért jött, hogy a valóságot elfogadja olyannak, amilyen, és azt előmozdítsa. Könnyebb lett volna neki eszméket, ideológiákat elővenni és azokat terjeszteni, a valóság figyelembevétele nélkül. Ez az evangéliumi út, ez Jézus útja! Ez az, amit Ön, Igazgató Úr, Szent Ferenc imájával ki akart fejezni. Köszönöm!

Köszönöm mindannyiatoknak!

Fordította: Tőzsér Endre SP

 

A fiatalok megtanulták latinul a Miatyánkot, hogy a Szentatyával tudjanak együtt imádkozni, ezzel zárult a rövid magánlátogatás.

A Szentatyát a látogatásra elkísérte Michael Wallace Banach apostoli nuncius is.

Az intézmény 1982-ben jött létre Budapesten, a Batthyány téren a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Vak Gyermekek Szent Anna Otthona néven. Lékai László bíboros bábáskodott a kezdeteknél Fehér Anna nővérrel, gyógypedagógussal, „a magyar Teréz anyával” karöltve, aki megálmodta az otthont és igazgatta is 2021-ben bekövetkezett haláláig. Céljuk a mozgássérült-látássérült és hallássérült-látássérült gyerekek fejlesztése, nevelése volt.

Az otthon kezdetben tíz bentlakó és még öt bejáró gyermeket tudott ellátni. 1989-ben az állam az intézmény rendelkezésére bocsátott egy, a Svábhegyen álló üres ingatlant. A Mátyás király út 29. szám alatt található épületet máig az intézmény használja. Közösségi összefogással számos felújításon esett át, így húsz bentlakó és még tizenöt bejáró gyermeket tudtak befogadni.

Az oktatási reformoknak köszönhetően 1991. január 14-én az otthon megkapta az óvodai és iskolai oktatási engedélyt. Ekkor a Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Nővérek rendjére bízott intézmény a „szegények orvosa“ előtt tisztelegve a Vakok Batthyány László Gyermekotthona, Óvodája és Általános Iskolája nevet kapta. 1994 őszétől már negyvenöt bentlakó és tizenöt bejáró gyermeket foglalkoztattak itt.

Mivel az első lakók hamarosan betöltötték a 18. életévüket, számukra új épület létesítése vált szükségessé. A Miniszterelnöki Hivatal és a Heydar Aliyev Alapívány segítségével bővült az otthon: 2015-ben Kendik Géza tervei alapján elkészült az az épület, mely harminc felnőtt lakó ellátására és foglalkoztatására volt alkalmas. Az épület teljes mértékben akadálymentes és gazdagon felszerelt: uszoda, tornaterem, terasz és műhelyek töltik ki a teret. Azóta a foglalkoztatottak száma meghaladta a hatvan főt. Napjainkban az intézmény már országos méreteket öltve látja el a halmozottan fogyatékkal élő, valamint az állami gondoskodásban élő látássérült gyermekeket és fiatal felnőtteket a mentális egészség szakértői, a legmodernebb nevelési és fizioterápiás eszközök, egy úszómedence és egy tornaterem segítségével.

Az otthont 2016 óta a KOSZISZ működteti, melynek fenntartója a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír
(asz)

Kapcsolódó fotógaléria