Ferenc pápa rendeletet adott ki a Római Kúria és a szinódusi főtitkárság együttműködéséről

Ferenc pápa – 2024. február 19., hétfő | 11:02

Február 17-én, szombaton tették közzé a Vatikánban Ferenc pápának azt a saját kezűleg aláírt rendelkezését (kirográf), melyben a Katolikus Egyház egyetemes missziós küldetése jegyében szorgalmazza a hatékony együttműködést a Római Kúria különféle dikasztériumai és a pápa saját hatáskörében működő Püspöki Szinódus Főtitkársága között.

A megújulás útján, amelyre Krisztus „szeretetküldetése” (Praedicate evangelium 2) szerint vállalkozik, az Egyház kifejezi létét Krisztusban mint szentsége, „azaz jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberi nem egységének” (Lumen gentium 1).

Az Egyház – mint missziós közösség misztériuma (vö. LG 7) – világosabban és hitelesebben nyilvánul meg a világ előtt a különböző kultúrákban, mint egyetlen Test, mely részese Isten Lelkének, aki pedig megújítja és vezeti az Egyházat a minden népnek szóló evangélium hirdetésében (vö. LG 17). Ennek fényében, ahogy Ferenc pápa a Római Kúriát szabályozó Praedicate evangelium kezdetű apostoli konstitúcióban hangsúlyozta, „a közösségi élet ad az Egyháznak szinodális arculatot” (PE 4).

Főként a kölcsönös meghallgatás és az Isten népe küldetésének szolgálatában álló kölcsönösség dinamikája minősíti a Római Kúria segítő munkáját a római püspök, az egyes püspökök és a püspöki kollégium szolgálatában. A kúria által végzett lelkipásztori feladatok a püspöki kollegialitás és az egyházi közösség szolgálatában találják meg céljukat és lesznek hatékonyak, mégpedig a Róma püspökével való egységben és az ő irányítása alatt (vö. PE 8–9).

A szinódus főtitkárságának feladata ebben az összefüggésben helyezkedik el. Közvetlenül Róma püspökének mint az egyetemes Egyház pásztorának van alárendelve, ugyanakkor elkülönül a Római Kúriától, mint „a püspöki szinódus szolgálatában álló állandó intézmény”, amely időről időre támogatja és kíséri a szinódusi folyamatot. Ily módon különleges segítséget nyújt a püspökök és az egyes részegyházak egymás közötti és a római püspökkel egységben lévő kapcsolatainak szinodális lelkületű előmozdításához az egy és katolikus Egyházon belül. (vö. LG 23).

Ferenc pápa az előbbiek figyelembevételével elrendeli, hogy a Római Kúria dikasztériumai „sajátos hatáskörüknek megfelelően működjenek együtt a szinódusi főtitkárság tevékenységével”, és hozzanak létre olyan tanulmányi csoportokat, amelyek szinodális módszerrel kezdeményezik néhány téma mélyreható elemzését, amelyek a püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének első ülésszakán merültek fel. Ezeket a tanulmányi csoportokat a Római Kúria illetékes dikasztériumai és a koordinációval megbízott szinódusi főtitkárság közös megegyezéssel hozzák létre.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria