Ferenc pápa: Sodano bíboros az Egyház példamutató és szeretetre méltó embere volt

Ferenc pápa – 2022. május 28., szombat | 18:10

A pápa őszinte részvétét kifejező táviratában emlékeztet arra a hosszú szentszéki szolgálatra, amelyet a május 27-én, pénteken este 94 éves korában elhunyt bíboros végzett: lelkipásztor volt, aki elhivatottan és fegyelmezetten élte meg küldetését. Angelo Sodano államtitkárként 15 éven át vezette a vatikáni diplomáciát.

„Én is részesülhettem elméje és szíve ajándékaiból, különösen akkor, amikor a Bíborosi Kollégium dékáni posztját töltötte be.” A táviratban Ferenc pápa személyes emlékeit is felidézi Angelo Sodano bíborosról, aki május 27-én este halt meg Rómában a Gemelli-kórházban, ahol tüdőgyulladással kezelték, miután Covid-fertőzést kapott. A bíboros halálával a Bíborosi Kollégium 208 tagból áll, akik közül 117 a pápaválasztó és 91 a nem választó főpásztor.

„Angelo Sodano bíboros halála a hála érzését ébreszti lelkemben az Úr iránt, aki az Egyház eme nagyrabecsült emberét ajándékozta nekünk, aki papságát nagylelkűen élte meg” – írja Ferenc pápa hosszú üzenetének elején. A gyásztáviratban felidézi a bíboros által 1991 és 2006 között betöltött „felelős megbízatásokat” a vatikáni diplomácián belül „a kényes államtitkári tisztségig”, valamint azt a „buzgalmat”, amellyel a „párbeszédet és a megbékélést” támogatta Ecuador, Uruguay és Chile nunciatúráin. „A Római Kúriában példás odaadással végezte küldetését” és „minden pozíciójában egyházilag fegyelmezett embernek, szeretetre méltó pásztornak bizonyult, akit az a vágy éltetett, hogy eljuttassa az evangélium kovászát mindenhová.”

A Maria Sodanóhoz, az elhunyt húgához intézett gyásztávirata végén a pápa kiemeli, hogy imádkozik a bíborosért, és lelki közelségéről biztosítja a hozzátartozókat és Asti városának közösségét, ahol Sodano bíboros megkezdte szolgálatát. Továbbá háláját fejezi ki a Szent Márta-ház nővéreinek, akik szeretettel gondozták őt.

Sodano bíboros temetését május 31-én, kedden délelőtt 11 órakor tartják a Szent Péter-bazilika Cathedra Petri oltáránál. Giovanni Battista Re bíboros, a Bíborosi Kollégium dékánja vezeti a szertartást, amelynek végén Ferenc pápa végzi el a végső ajánlás és búcsúvétel rítusát.

*

Angelo Sodano egy hatgyermekes család második gyermekeként született Isola d’Astiban, az észak-olaszországi Piemont tartományban 1927. november 23-án. Szülei, Giovanni és Delfina Sodano jelentősen hozzájárultak az Egyház és az állam életéhez; édesapja 1948 és 1963 között az olasz parlament tagja is volt, három cikluson keresztül. Angelo Sodano filozófiai és teológiai tanulmányait az asti püspöki szemináriumban végezte, majd két diplomát szerzett Rómában: a Pápai Gergely Egyetemen teológiából, a Pápai Lateráni Egyetemen kánonjogból. 1950-ben szentelték pappá, papságának első éveit Astiban töltötte, ahol dogmatikát tanított és ifjúsági pasztorációt végzett. 1959-ben Angelo dell’Acqua bíboros, az akkori államtitkár-helyettes hívta meg a szentszéki szolgálatra.

A Pápai Egyházi Akadémia elvégzése után az ecuadori, uruguayi és chilei apostoli nunciatúrákhoz rendelték a nunciatúra titkárának. 1968-ban visszatért Rómába, ahol egy évtizeden át az Egyházi Közügyek Tanácsában szolgált. A Szentszék missziójának tagjaként ellátogatott Romániába, Magyarországra és Kelet-Németországba. 1977-ben VI. Pál pápa érsekké és Chile apostoli nunciusává nevezte ki. Tíz éven keresztül szolgált a latin-amerikai országban, elősegítve a Chile és Argentína közötti pápai közvetítést. 1988-ban II. János Pál pápa visszahívta Achille Silvestrini bíboros helyébe az Egyházi Közügyek Tanácsának titkári posztjára.

Angelo Sodano különböző nemzetközi találkozókon képviselte a Szentszéket, köztük az Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencia külügyminiszteri találkozóin. 1990 decemberében államtitkár-helyettesi tisztséget kapott, és 1991. június 29-én, egy nappal azután, hogy a lengyel pápa bíborossá kreálta, vatikáni államtitkár lett. 2002-ben a Bíborosi Kollégium dékánhelyettesévé választották.

Sodano bíboros részt vett a 2005-ös konklávén, amelyen XVI. Benedeket választották meg, aki megerősítette államtitkári tisztségében, és jóváhagyta a Bíborosi Kollégium dékánjává való megválasztását, amelyet addig a pillanatig maga Joseph Ratzinger bíboros töltött be. Néhány hónappal később a pápa elfogadta lemondását az államtitkári posztról, ahol Tarcisio Bertone bíboros követte. Ferenc pápa 2019-ben elfogadta Angelo Sodano bíboros lemondását a Bíborosi Kollégium dékáni posztjáról.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria