Maradjatok a bizalom útjának zarándokai! – A pápa üzenetet küldött az európai taizéi találkozóra

Ferenc pápa – 2022. január 1., szombat | 16:45

Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával Ferenc pápa üzenetet küldött a világjárvány miatt online megrendezett 44. európai taizéi találkozó résztvevőinek. A december 31-én közzétett üzenetben a pápa arra buzdítja a fiatalokat, hogy a bizonytalan jövővel szembe nézve az elcsüggedés helyett inkább hagyatkozzanak a Szentlélekre, aki ráirányítja figyelmüket a rászorulók támogatására.

„Kedves barátaim, a világjárvány megakadályoz benneteket, hogy az idei év végén ismét találkozzatok a taizé közösség szervezésében tervezett 44. Európai Ifjúsági Találkozón. Emiatt júliusig kell várnotok, hogy majd Torinóba utazzatok, hogy ott közösen megélhessétek az örömöt és a testvériséget” – kezdte üzenetét a Szentatya, aki imádkozik ezért a szándékért, egyúttal csatlakozik a találkozó gondolataihoz és imáiban együtt van mindazokkal, akik az interneten követik a találkozót és szívélyesen köszönti őket.

A találkozóra olyan időszakban kerül sor, ami sokakat szorongással tölt el. Miközben a világban támadt feszültségek csak gyarapodnak, magától adódik a kérdés: miként is lehetnek a fiatalok az egység kézműveseivé?

A Szentatya arra buzdít, hogy a kishitűség kivédésére inkább kerüljék el az aggodalmas tépelődést, és sokkal inkább közösen keressék a válaszokat, együtt imádkozzanak és hallgassák Isten igéjét, kérve, hogy a Szentlélek világítsa meg a legbonyolultabb emberi helyzeteket. Nem hiába mondja az Apostolok cselekedetei, hogy pünkösd napján a tanítványok „mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen” (ApCsel 2,1).

Amikor ugyanis együtt vagyunk, Isten Szentlelke egészen különös módon fúj.

A folyamatban lévő szinodális úttal a Katolikus Egyház is arra törekszik, hogy mind készségesebbé váljon a Lélek kezdeményezései iránt, arra hívva Krisztus tanítványait, hogy fedezzék fel, mennyire egymásra vannak utalva.

„Úgy döntöttetek, hogy nem fordultok el az emberi szenvedésektől és a pillanatnyi kihívásoktól, hanem olyan bizalommal néztek ezekre a valóságokra, hogy részt vesztek azok megoldásában.

Mert ha jelen is vannak a mai világban aggodalomra okot adó nehézségek, Isten Szentlelke szüntelenül munkálkodik, hogy a testvériség, a szolidaritás és az egység megteremtésére indítson benneteket.

Ha megnyíltok a feltámadt Krisztus jelenléte előtt, és hagyjátok, hogy egyesítse szíveteket, arra lesztek késszé, hogy azzá is váljatok, vagyis a feltámadt Krisztus jelenlétévé.”

A Szentatya kéri a Szentlélek áldását a résztvevőkre, a katolikus, ortodox és protestáns fiatalokra, akik gondolatban és imában részt vesznek az európai találkozón, és Szűz Mária oltalmára bízza őket. „Maradjatok továbbra is a bizalom útjának zarándokai ott, ahová az Úr küld benneteket!” – zárul Ferenc pápa üzenete a taizéi találkozó résztvevőihez.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Taizéi Közösség Facebook-oldala

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria