Ferenc pápa rendelettel szabályozza újra a Vallási Művek Intézete működését

Ferenc pápa – 2023. március 8., szerda | 12:48

Ferenc pápa március 7-én kelt kirográffal, saját kezűleg aláírt rendeletével – a Praedicate Evangelium konstitúció reformszellemében – újraszabályozza és egyszerűsíti a Vallási Művek Intézetét (IOR). Ezzel egyidejűleg aláírta a vatikáni pénzügyi intézet új alkotmányát, melynek jegyében a IOR az eddigi testületi vezetésről az egyetlen főigazgató alá tartozó irányítási formára tér át.

Kevesebb mint négy évvel az IOR alapszabályzatának legutóbbi módosítása után újra változik a vatikáni pénzügyi intézet működése. A változások lényeges elemei: ötéves mandátumok egyszeri megújítási lehetőséggel; az intézet szerkezetét egyszerűsítő vezetés, a különböző szervek jobban meghatározott szerepével, a tevékenységek átfedésének, megkettőzésének elkerülése érdekében.

Az új alapszabályzat első pontja szerint „Az IOR célja, hogy biztosítsa az ingó és ingatlan javak őrzését és kezelését, melyeket természetes vagy jogi személyek adományoztak vagy bíztak az intézetre, vallási vagy karitatív tevékenységek céljára”.

A két dokumentum által bevezetett főbb változtatások az ötéves megbízatás időtartamának harmonizálására és a különböző feladatokhoz kapcsolódó mandátumok megújítására vonatkoznak, amire mostantól csak egyszer lesz lehetőség – tehát egy személy legfeljebb tíz éven át töltheti be megbízatását. Az öttagú bíborosi bizottság és a héttagú felügyelőtanács tagjainak megbízatása nem szimultán; a két bizottság felelősei mandátumukat nem egyszerre, hanem átfedéssel kapják meg. Külön rendelkezik a szabályzat az esetleges összeférhetetlenségről: „A felügyelőbizottság minden tagja tartózkodik a szavazástól olyan határozatok esetében, amelyekkel kapcsolatban saját magának vagy harmadik félnek aktuális vagy lehetséges érdekeltsége van.”

Egy másik változtatás az IOR szervei szerepének és felelősségi körének egyértelműbb meghatározására és megkülönböztetésére vonatkozik. A felügyelőbizottság feladata a Vallási Művek Intézete stratégiai irányvonalának, általános politikájának meghatározása és tevékenységének felügyelete; míg a IOR főigazgatójának feladata az intézet irányítása és adminisztrációja.

Változik a vatikáni pénzügyi intézet irányításának módja is: a főigazgató és az igazgatóhelyettes általi eddigi testületi vezetést a főigazgató egyszemélyű vezetése váltja fel, így megszűnik az igazgatóhelyettesi megbízatás, de feladatát a főigazgató a vezetőség egyik tagjára bízhatja. A főigazgatót továbbra is a felügyelőbizottság nevezi ki, legalább három alkalmas jelöltből álló szűkített lista alapján; a kinevezést a bíborosi bizottság hagyja jóvá.

Az IOR feladata a magánszemélyek vagy intézmények által rábízott, vallási vagy karitatív célokra szánt ingó és ingatlan javak, továbbá a katolikus Egyház szervezeteinek (például egyházmegyék, szerzetesrendek) rábízott vagyonának kezelése és megőrzése. A Vallási Művek Intézete egy alapítvány, mely a rábízott vagyonelemek kezelése révén biztosítja az alapítványi célok megvalósítását mint nemzetközi szabályok szerint működő pénzintézet.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria