Pietro Parolin a pápa budapesti és szlovákiai útjáról: A Szentatya is vágyik találkozni a hívekkel

Ferenc pápa – 2021. szeptember 11., szombat | 19:17

Budapesten és Szlovákiában nagy várakozás előzi meg Ferenc pápa látogatását. Pietro Parolin bíboros államtitkár válaszolt a Vatican News kérdéseire az utazás előtti napokban. „Ferenc pápa vágya, hogy a budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus lezárására Budapestre utazzon, majd Szlovákiába látogasson, az imából fakad” – hangsúlyozta a bíboros.

A Vatikáni Rádió újságírója hosszan beszélgetett Pietro Parolin bíboros államtitkárral, aki elmondta, hogy az eucharisztikus kongresszusok az ünneplésre, az elmélkedésre, a tanulásra, az Eucharisztia misztériumának elmélyítésére adnak alkalmat. A budapesti kongresszuson ezekben a napokban pontosan ez történik. Célja, hogy a híveket az eucharisztikus életre buzdítsa és vezesse. Felidézte Ferenc pápa egy 2018-ban mondott beszédét, amelynek gondolata alapvetően fontos:

A szentmise után már nem saját magunkért, hanem másokért élünk.”

Erdő Péter bíboros erre utalt abban a nyilatkozatában, amikor a népekkel való testvériség elmélyítéséről szólt. Az Eucharisztia Krisztus szeretetét mutatja meg számunkra, amellyel képesek leszünk arra, hogy embertársainkban testvért fedezzünk fel.

Ferenc pápa budapesti látogatása után Szlovákiába megy, ahol egy olyan néppel fog találkozni, amelyben benne él Szent Cirill és Szent Metód emlékezete és öröksége. Parolin bíboros felidézte Szent II. János Pál pápa Slavorum apostoli kezdetű enciklikáját, amelyben a keleti és nyugati hagyományok közötti összekötő kapocsnak, szellemi hídnak nevezi őket. Európa e két társvédőszentje ma is példaként szolgál arra, hogyan lehet az evangéliumot más-más kultúrák között hirdetni.

Ferenc pápa ma arra hívja az Egyházat, hogy legyen nyitott a világra és hirdesse az evangéliumot. Ez a megfelelő nyelvezet felfedezését jelenti, hogy a világ képes legyen az Örömhír befogadására.

Fontos tehát – magyarázta Parolin bíboros – a missziós vonás, valamint a különbözőségek befogadása a katolikus világba, hogy ezáltal egy „szimfonikus” egységgé tudjon formálódni.

A szlovákiai látogatás programjait illetően, amelyekből a Vatikáni Rádió újságírója a roma közösséggel való kassai találkozót emelte ki, Parolin bíboros elmondta, hogy az egyfajta folytatása a Szentatya romániai látogatásának, ahol szintén alkalma volt hasonló találkozásra.

A pápa szándéka a roma közösség iránti figyelmének kimutatása, a közösség értékeinek hangsúlyozása, amely a családra, a szolidaritásra irányul, végül pedig a társadalomba való beilleszkedést jelentő erőfeszítések támogatása.

A Szentatya mélyen átérzi az emberek szenvedéseit, amely ez alkalommal is megmutatkozik.

Ferenc pápa a sasvári nemzeti pálos kegyhelyen mutat majd be szentmisét a Hétfájdalmú Szűzanya liturgikus ünnepén, szeptember 15-én. Parolin bíboros kifejtette, hogy a Szentatya számára különösen jelentős pillanat lesz, hogy részt vehet ezen a népi vallásossághoz kapcsolódó ünnepen.

Mária tisztelete különösen fontos a pápa számára, amely argentin mivoltából fakad, ugyanakkor Európában is mélységes gyökerekkel rendelkezik. A sasvári nemzeti kegyhely példa a Mária iránti tisztelet jelentőségére egy nép, egy közösség életében – magyarázta a bíboros államtitkár. – Hangsúlyoznunk kell továbbá, hogy

a pápa zarándoklata Sasvárra sebészeti műtétét követi, ezért háláját kívánja kifejezi a Szűzanyának a sikeres beavatkozásért, valamint Mária oltalmába ajánlja a szenvedőket, a törékeny és sebezhető embereket, különös tekintettel a pandémia időszakára.

Az interjúban Pietro Parolin bíboros azt is kifejtette, hogy Ferenc pápa vágyakozással tekint útjára, az a kívánsága, hogy találkozhasson ezekkel a közösségekkel, a hívekkel, akik már várják őt. A világjárvány miatt a pápai utak is visszaszorultak, ebből kifolyólag a Szentatya még jobban érzi a találkozás fontosságát. Az emberekkel, hívekkel való közvetlen kapcsolat, a találkozás öröme különösen is jellemzi Ferenc pápa péteri szolgálatát, és most újból ebben lehet majd része.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria