A Miskolci Egyházmegyében is lezárult a szinodális folyamat egyházmegyei szakasza

Hazai – 2022. június 17., péntek | 14:35

Ünnepi Szent Liturgiával zárta le Orosz Atanáz püspök a 2023 őszén sorra kerülő püspöki szinódust megelőző egyházmegyei előkészítő folyamatot június 11-én a miskolci székesegyházban.

A püspök tavaly október 17-én a Szikszón bemutatott Szent Liturgia keretében hívta segítségül a Szentlelket, és egyben ünnepélyesen bejelentette a XVI. Rendes Püspöki Szinódus egyházmegyei szakaszának megnyitását. Ennek lezárásaként a miskolci székesegyházban püspöki Szent Liturgián adtak hálát az elmúlt nyolc hónap eredményes munkájáért. Az egyházmegyés papok több mint fele együtt szolgált az oltárnál a püspök vezetésével.

A mai napon hálát adunk annak a Mennyei Atyának, aki lehetővé tette, hogy egyházközségeinkben, intézményeinkben meghallgassuk egymást, hogy a „részvételt” és a „közösséget” ne csak felmérjük, hanem meg is éreztessük egymással Jézus Krisztus Egyházában – fogalmazott Orosz Atanáz püspök a liturgia elején.

A homíliában a főpásztor a nap egyik szentje, Barnabás apostol munkássága és a róla szóló szentírási szakasz kapcsán beszélt a közösség és a kereszténység szerepéről.

Antiochiában néhány évtizeddel Barnabás és Saul működése után egy nagyszerű közösség alakult ki. Szent Ignác vértanú püspöktől tudunk arról, hogy a közösségnek több presbitere is volt, akik mint a lant húrjai összhangban, egyfajta hangszerré váltak, mindig együttműködtek. A vértanú püspök, aki életét adta hitéért, arra kérte a kis-ázsiai közösségeket, hogy ahol csak összegyűlnek Krisztus tanítványai, mindenütt „mint koszorú fonódjanak egybe a presbiterek, az egyház papjai, a püspök körül, és összhangjuk az egész földkerekségen nevezetes legyen”.

Amikor a keleti egyház szinodális folyamatot végez, mindig szem előtt tartja ennek az egyik legősibb egyházközségnek és a Kis-Ázsiába küldött üzeneteknek tartalmát, különösen ilyenkor, pünkösd nyolcadában. A Szentlélek az első pünkösd ünnepén is megszentelte és azóta is megszenteli Jézus tanítványait, különösen az apostolokat és utódaikat, hogy aztán továbbadják a Szentlélek kegyelmét a rájuk bízottakra és az egész világra, hogy a sötétbe burkolódzó világ is megvilágosodjon és a Szentlélek kegyelme által megújuljon, megváltozzon – tanított a székesegyház új pünkösdi ikonját magyarázva Orosz Atanáz.

A Szent Liturgia után Galambvári Péter, a szinódusi munka egyházmegyei megbízottja ismertette az elmúlt hónapok tapasztalatait, valamint a közösen elkészített szintézis alapján összegezte a beérkezett válaszokat, véleményeket.

*

A Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház a Hierarchák Tanácsa által tíz, a magyar görögkatolikusságot leginkább érintő témakört határozott meg. Ez alapján indult el az „Isten népével való konzultáció” a Miskolci Egyházmegyében is. Különböző feladatok és hivatások köré szerveződtek munkacsoportok, mint például a képviselő-testületek, a karitászcsoportok, a hittanosközösségek, az áldozópapok, az orvosok, az oktatási intézményekben dolgozók. A konzultáció során a tizennégy év fölöttiektől kezdve minden életszakaszban és életállapotban élőket igyekeztek megszólítani. Bár a járványügyi szabályozás a kezdeti lépéseknél nehezítette a személyes találkozásokat, mégis több mint 150 jegyzőkönyv készült.

A válaszadók véleményt mondhattak saját közösségeik életéről, arról, mennyire látják az egyházat nyitottnak, el- és befogadónak különböző társadalmi csoportok felé, tud-e együttműködni velük. A párbeszéd során az is szóba került, hogy mennyire meghatározó a görögkatolikus jelenlét a mindennapokban, valamint hogy küldetésük hogyan válhatna még láthatóbbá.

A vélemények feldolgozása rávilágított az erősségekre, azonban sok olyan ötlet és javaslat is megfogalmazódott, aminek megvalósítása megfontolandó a későbbiekben. Ilyen javaslatok vonatkoznak például a Miskolci Apostoli Exarchátus alapításának közelgő centenáriumára, annak méltó előkészítésére és megünneplésére.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria