A Pécsi Egyházmegye lelki zarándoklata Máriagyűdre

Hazai – 2020. május 9., szombat | 19:50

Május 9-én, szombaton tartották a Pécsi Egyházmegye hagyományos máriagyűdi zarándoklatát, melybe idén lelkileg, az online közvetítés segítségével kapcsolódhattak be a hívek. Délben Nyúl Viktor pasztorális helynökkel imádkozhattak a járvány megszűnéséért. A rendkívüli esemény szentmisével zárult, amelyet Keresztes Andor, Máriagyűd plébánosa celebrált a szabadtéri oltárnál.

A pasztorális helynök a Regina Caeli imádság előtt felhívta a zarándoklaton az interneten keresztül részt vevő hívek figyelmét, hogy otthonaikból maguk is csatlakozzanak a járvány megszűnéséért mondott fohászhoz. „Ez egy nagyon fontos ima – ahogy Udvardy György érsek üzenetében is hallottuk –, amelyben megtapasztaljuk, hogy egy közösséget alkotunk a Szentlélek által.” Nyúl Viktor utalt az evangéliumra: „János evangéliumának harmadik fejezetében olvashatjuk, hogy Jézus ezt mondja Nikodémusnak: »Bizony, bizony, mondom neked: aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát« (Jn 3,3). Mit jelent ez: újjászületni vízből és Szentlélekből? Ezzel Jézus a keresztségre utal, hiszen annak idején, amikor megkeresztelkedtünk, Isten gyermekei lettünk, megkaptuk a Szentlelket és tudatosult bennünk, hogy Isten gyermekei vagyunk. A Szentlélek tehát emlékeztet arra, hogy ne feledjük el, van mennyei Atyánk az égben. Istent Atyának szólíthatjuk és ez az Atya irgalmas Atya, gondunkat viseli, biztos pont az életünkben. Bármi ér minket, bármilyen próbatételek, ne feledjük el, a mennyei Atya velünk van.”

Nem tudom, mit ad a holnap, de azt tudom, hogy ki adja: a mennyei Atya – hangzott el a déli imádság alkalmával. – A Szentlélek tehát segít abban, hogy ne felejtsük el, Isten a mi Atyánk, rábízhatjuk magunkat. A keresztségünk által Isten gyermekei lettünk, nemcsak névlegesen, hanem a valóságban is. Isten gyermekei vagyunk, bizalommal hagyatkozhatunk Istenre, ez emberi méltóságunk alapja. Minden ember Isten gyermeke! A Szentlélek bátorít abban is, segít újjászületni abban is, hogy egymásra mint testvérre tekintsünk, önmagunkra pedig mint gyermekre – folytatta a pasztorális helynök, egyúttal hangsúlyozta, a Szentlélek abban is segít bennünket, hogy tudjunk nemet mondani a bűnre és tudjunk igent mondani nap mint nap Jézus Krisztusra. A Szentlélek megkeresztelésünk óta arra ösztönöz, hogy térjünk meg, vagyis öltsük magunkra Jézus Krisztust, nemet mondva a bűnre, az önzésre, a közönyre, igent mondva Isten Fiára.

A Szentlélek bátorít bennünket, vezet bennünket, hogy Krisztus útján tudjunk járni. Az Egyház emlékeztet arra, hogy Isten népe vagyunk és együtt zarándokolunk akár lelkileg, akár fizikailag. Mert a keresztény ember sosincs egyedül, mindig számíthat testvéreire – hangsúlyozta Nyúl Viktor, majd újból Udvardy György videoüzenetére utalva emlékeztetett a közösségre: a Szentlélek teremt újjá minket; végül megemlítette, hogy ma emlékezzünk arra is, hogy 75 évvel ezelőtt fejeződött be a II. világháború.

*

Az idei rendkívüli egyházmegyei zarándoklat szentmisével zárult, melyet Keresztes Andor, Máriagyűd plébánosa celebrált a szabadtéri oltárnál. A plébános a lelki zarándoklat zárásaként bemutatott szentmisét a járvány megszűnéséért ajánlotta fel, kérve a Szűzanya közbenjárását.

Amikor a teremtény eltér élete céljától, küldetésétől, a mindenható Isten beleszól a történelembe, megmutatja önmagát, térdre kényszeríti a bennünk élő ősbűnt, a gőgöt, hogy Istent akarunk játszani – hangzott el a homíliában. –  Istent akarunk játszani, azt hisszük, hogy pénzért meg lehet vásárolni mindent. Az ősbűn bennünk működik. 

Keresztes Andor utalva a mai evangéliumra (Jn 14,7–14) megemlítette a bibliai jelenetet, amelyben Nikodémus válságba kerülve elment Jézushoz és megkérdezte, hogyan lehet újjászületni – a válasz a bűnbánatban, a megtérésben és a megújulásban volt.

Az ünnepi szentmisét celebráló plébános beszélt a Pécsi Egyházmegye két kegyhelyéről is. „Gazdag egyházmegyénk van, hiszen itt van a bátai Szent Vér-kegyhely, amely megtisztít, amely megújítja hitünket, és itt van a máriagyűdi kegyhely, amely közbenjár, meghallgat és elviszi kéréseinket a mennyei Atya elé. Kezünkben van az ajándék, a megújulás forrása. (...) Nikodémust a szégyen vitte Jézushoz. Néha talán Isten is úgy akarja, hogy emberi gőgünket letéve visszataláljunk a forráshoz, Jézushoz és Máriához.”

Miért nehéz a kereszténység? A válasz: mert nem könyv-vallás, meg kell cselekedni a tanítást, amit Isten kinyilatkoztatott Jézus által. Krisztus tanítása embert kíván, elköteleződve Isten szeretete, irgalma és segítsége mellett – mutatott rá Keresztes Andor.

Majd kiemelte, hogy a Pécsi Egyházmegye szép hagyománya, a máriagyűdi gyalogos zarándoklat nem tört meg idén, amikor a hívek nem tehették meg fizikailag az utat a kegyhelyre. 

A szentmise végén a plébános felhívta a figyelmet a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász számára való adakozás lehetőségére, és a Boldogasszony Imaszövetséghez való csatlakozásra biztatott.

A máriagyűdi lelki zarándoklat visszanézhető ITT.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria