A szülők és a jegyesek megszólításáról gondolkodtak a katekumenátuskonferencia résztvevői

Hazai – 2017. október 17., kedd | 12:05

A XVII. Országos Katekumenátuskonferenciát október 2. és 4. között Mohácson rendezték meg. A konferencia fő témája az volt, hogy milyen új missziós lehetőségei vannak a Katolikus Egyháznak a szülők és jegyesek megszólítására.

Tizenkét egyházmegye képviseltette magát lelkipásztoraival, katekétáival és világi munkatársaival a 93 fős rendezvényen, amelynek címe: Új missziós lehetőségek / katekumenális szempontok és eszközök a szülők és jegyesek megszólításában volt.

Az elmúlt években két fontos missziós terület rajzolódott ki a magyarországi katolikus evangelizációban. A hit- és erkölcstan bevezetésével több tízezer szülővel került kapcsolatba a Katolikus Egyház, akikkel korábban nem volt kapcsolata. A jegyesekkel való foglalkozás is egyre nagyobb jelentőséggel bír a házasság válságának mélyülésével.

Ahogy Jézus az emmauszi tanítványokkal tette, az Egyház is szeretne az élet útján járó felnőttek mellé szegődni, hogy megossza velük örömeiket és gondjaikat. Hogyan tudjuk megszólítani a gyermekeiket hit- és erkölcstanra beírató szülőket? Hogyan segítsük a felkészülésben az egyházi esküvőt kérő jegyespárokat? Ezekre a kérdésekre a katekumenátus modelljét követő lelkipásztori elvek mentén keresték a választ a konferencia előadói és résztvevői. Figyelemmel lenni a felnőttkor életfeladataira, a hit fejlődési fokaira, a résztvevők kérdéseiből kiindulni; meghívó jelleg, kísérő és nem direktív attitűd, konstruktivista tanuláselmélet – ilyen és ehhez hasonló szempontok adták a fő gondolatmenetet az előadások és műhelymunkák során.

Több jól működő modellt is megismerhettek a résztvevők a szülői találkozók és jegyesfelkészítések, házasoknak szóló programok világából. A gyakorlatias jellegű konferencia során a lelkipásztorok, katekéták, világi munkatársak változatos szervezési módok segítségével dolgozhatták fel a látottakat, hallottakat, hogy minél konkrétabban alkalmazhassák azokat saját helyzetükre. Udvardy György pécsi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Hitoktatási Bizottságának püspök-elnöke végig jelen volt a konferencián.

Forrás és fotó: MKPK Hitoktatási Bizottsága

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria