Kánonjogi konferenciával zárták az akadémiai évet a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen

Hazai – 2019. május 16., csütörtök | 18:40

A Magyar Kánonjogi Társaság idei első ülését május 14-én rendezték meg, az esemény hagyományosan a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Kánonjogi Posztgraduális Intézetének akadémiai évet lezáró tudományos konferenciájához kapcsolódik.

A 2018/19-es tanév a fakultási jogú intézet immár huszonnegyedik oktatási és kutatási éve volt.

Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem, a PPKE rektora megnyitóbeszédében kiemelte, hogy a majdnem negyed évszázados tudományos munka kellőképpen bizonyítja, hogy a budapesti intézet nemzetközi szinten is kiemelkedő képzést nyújt hallgatóinak, a római pápai jogú fakultások karaival való összehasonlításban is. A kánonjogászi hivatás felelős gyakorlásának különleges szerepe van az Egyház huszonegyedik századi küldetésének helyes társadalmi értelmezésében, különösen is a házasságról, a családról, a papságról, az Egyház hiteles működéséről, a megszentelt és apostoli élet elismert formáiról, valamint a szakrális jognak a kinyilatkoztatáshoz való elválaszthatatlan belső kötődéséről szóló egyházi tanítás megfelelő átadásában, a különböző szintű felkészítésben és a folyamatos segítségnyújtásban. Ez egyúttal komoly felelősséget is jelent a Kánonjogi Posztgraduális Intézet számára, hogy a strukturális szétesettség, a klasszikus kategóriák felbomlása és az Egyház tanításának és fegyelmének a szekuláris társadalomban megjelenő, egyre erőteljesebb külső kétségbevonásának időszakában a jövőben is olyan sajátos műhely tudjon maradni, amely képes töretlenül és objektív módon bemutatni az Egyház fegyelmét, amely az ember által megváltoztathatatlan isteni jogra építve a további tisztán egyházi normákkal az igazságot és igazságosságot szolgálja, előmozdítva a lelkek üdvösségét.

A PPKE Szent II. János Pál pápáról elnevezett dísztermében megtartott, az idei akadémiai évet lezáró konferenciát Az egyházi kormányzati hatalom címmel rendezték meg. Előadást tartott Kovács József, a Szeged-Csanádi Egyházmegye bírósági helynöke a kormányzati hatalom fogalma és alanya tárgyában; Galambvári Péter, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye bírósági helynöke a kormányzati hatalom gyakorlásának jogcímei és funkciója témájában; Toman Zoltán, a PPKE Kánonjogi Intézetének doktorandusza a kormányzati hatalom megszűnése és pótlása kérdéskörében; valamint Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem A hivatali hatalommal történő visszaélés mint büntetendő cselekmény címmel. 

A magyar nyelvű konferencia – megszokott módon – a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetének, Hittudományi, valamint Jog- és Államtudományi Karának hallgatói; az intézetben végzett, illetve a régióban tevékenykedő kánonjogászok; továbbá az egyetem egyes társfakultásainak vezetői és professzorai jelenlétében zajlott.

Forrás és fotó: PPKE

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria