Átadták és megáldották a hodászi Szent Miklós Ápoló-Gondozó Otthon felújított épületeit

Hazai – 2021. szeptember 6., hétfő | 9:48

Teljes energetikai felújítást végeztek a Szent Miklós Ápoló-Gondozó Otthon épületeinek egy részén. Az épületeket Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök, valamint az intézmény lelki vezetője, Magyar László áldotta meg augusztus 30-án.

Hodászon, a Tarnai tagban található a Nyíregyházi Egyházmegye egyik szociális intézménye, ahol 230 pszichiátriai, fogyatékkal élő és demens ellátott éli a mindennapjait. A szinte önálló faluként működő Szent Miklós Ápoló-Gondozó Otthonban 18 hektáros területen kapnak új esélyt egy jobb élet lehetőségére azok, akik bekerülnek a bentlakásos intézménybe. A mezőgazdasági és kézműves foglalkoztatást is kínáló otthonban 2021-re több épületet is felújítottak a KEHOP egyik pályázatának köszönhetően, tovább javítva ezzel az itt lakók életminőségét.

Az ünnepélyes átadás kiemelt vendége volt Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkár. Papp Tibor főhelynök a rendezvény házigazdájaként köszöntötte a miniszterhelyettest, a Nyíregyházi Egyházmegye főpásztorát, Szociális, Építésügyi, valamint Pályázati Irodáinak a vezetőit és munkatársait, a kivitelezőket, az intézmény minden dolgozóját és ellátottját, majd felvillantotta az elmúlt bő három év törekvéseit, változásait.

A legnagyobb változást az intézmény életében a 2018-as év hozta: ekkor vette át az otthont a Nyíregyházi Egyházmegye, „s a közfeladat átvétele mellett komolyan vette Krisztustól kapott egyetemes missziós küldetését is, hogy minden ember felé szeretettel és a gondozás lelkületével forduljon, eljuttatva hozzájuk az evangélium örömét, reményét és éltető erejét” – fogalmazott a főhelynök.

A professzionális szakmai ellátás mellett – az egész embert figyelembe véve – a lélek egészségét is szolgálják az azóta kialakított körülmények: az intézménynek saját lelki vezetője, kápolnája és ehhez kapcsolódó programjai vannak. A fenntartó, akit – Papp Tibor atya szavai szerint – a „jó gazda lelkülete is kötelez”, számtalan beruházást folytatott saját forrásból is: kápolnát alakítottak ki, megújították a konyhát, mosókonyhát, büfét, foglalkoztatót, melyet gépekkel szereltek fel, elvégezték a vizesblokkok rekonstrukcióját, a belső utak bitumenes borítását.

Most a magyar állam KEHOP-5.2.13-19-2019-00007 azonosító számú, Energiahatékonyság növelése megújuló energiával a fenntartható jövőért a Nyíregyházi Egyházmegye Szent Miklós Ápoló- Gondozó Otthonában elnevezésű projektjének keretében támogatta az épületek energetikai korszerűsítését: a homlokzat és a lábazat szigetelésével, a nyílászárók cseréjével, a fűtési rendszer korszerűsítésével, valamint a napelemek felszerelésével az itt lakók életminősége is javul, a gazdaságosabb működtetés és környezetünk, a teremtett világ védelme is megvalósul.

Szocska A. Ábel megyéspüspök a szentelési szertartás után elhangzó ünnepi gondolataiban Ferenc pápa szavait idézte: „a szegények a mi megmentőink, mert lehetővé teszik számunkra, hogy Jézus Krisztus arcával találkozzunk”. Ábel püspök személyes emlékét elevenítette fel abból az időből, amikor szerzetesként szolgált: a vágyát, hogy szegényekkel, elesettekkel foglalkozzon, ami akkor nem valósulhatott meg, majd az érzést is, ami akkor kerítette hatalmába, mikor első ízben az intézmény falai közé lépett. Jézus tanítását látta megelevenedni az itt élőkben: „boldogok a szegények, mert övék a mennyek országa”. Az Egyház már az első századok óta erkölcsi kötelességének érzi, hogy Jézus tanítását követve gyámolítsa a betegeket, szegényeket, elesetteket, nevelje a fiatalokat. Ezt az örökséget továbbvitték a keresztény intézmények, s ebben a törekvésében támogatta most az egyházmegyét a magyar kormány is. Háláját kifejezve a főpásztor a máriapócsi könnyező ikon festett másolatát ajándékozta a Schanda Tamás miniszterhelyettesnek.

Schanda Tamás fontos beruházásnak nevezte az európai uniós és hazai fejlesztési forrásokból megvalósuló hodászi projektet, s nem azért, mert a támogatás összege magas volt, hanem azért, mert több mint háromszáz ember – 230 gondozott és 80 gondozó-munkatárs – életkörülményein, mindennapjain segíthettek vele. Az épületek önmagukon túlmutatnak: „a múlt egy-egy szeletét, üzenetét is magukban hordozzák” – mondta a miniszterhelyettes, s utalt a terület évszázadokon átívelő történetének egyes mozzanataira. A mostani felújítás a 21. század követelményeinek is megfelel, középpontba helyezi a környezetvédelmet és energiatakarékosságot. A fenntartót dicséri, hogy szem előtt tartotta: „a teremtett világ védelme közös felelősségünk, valódi tettekre, valódi cselekvésre van szükség”.

Az államtitkár közvetítette Kovács Sándornak, a térség országgyűlési képviselőjének gratulációját, aki személyesen nem tudott megjelenni a rendezvényen. Az ünnepség az intézmény munkatársainak közös táncával ért véget.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria