Az első parancs szövetség Isten és az ember között – Mosolygó Marcell atya a Rókahegyi görög estéken

Hazai – 2024. február 12., hétfő | 9:46

Nyíregyházán, a Rókahegyi görög esték idei előadás-sorozata keretében a tízparancsolatról hallhatnak tanításokat az érdeklődők. Januárban általánosságban volt szó a parancsokról, azok hasznosságáról, szükségességéről. Február 6-án, a hónap első keddjén az első parancsról elmélkedett Mosolygó Marcell atya. Obbágy Veronika beszámolóját szerkesztett formában közöljük.

„Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” Ószövetségi idézetekkel és történetekkel támasztotta alá Mosolygó Marcell atya, hogy az első és legfontosabbnak tartott parancs

szövetség Isten és az ember között.

Isten szereti az embereket, szövetséget kötött velük. Ő teremtette az embert, és soha el nem hagyja. Isten parancsai nem szabadságunk korlátai, ahogy Nietzsche gondolta, hanem a boldog emberi élet útjelzői.

„Uradat, Istenedet imádd”, mert Isten az egyetlen Úr, aki Mózesnek az égő csipkebokorban azt mondta: „Aki vagyok, itt vagyok, veled vagyok.” Ebből következik, hogy nem lehetnek isteneink, csak Istenünk; nem lehetnek bálványaink.

Istent imádni és szolgálni nem unalmas és kellemetlen kényszer, hanem örömteli és felszabadító élmény – emelte ki az előadó. – Erre akkor érezhetünk rá, ha életünk természetes közege az imádság. Az imádságnak áldásos hatása van az életünkben, hiszen nagy döntéseinket jó megbeszélni Istennel, és az ima lelkiismeretünk alakításában is segít.

A hívő ember tudatosan éli az Istennel való szövetséget. Tudja, hogy Isten szereti őt, és gondviselő szeretetével kíséri egész életét – ezért rábízza magát az élő Istenre.

Hogyan jut el az ember a hitre? Ha találkozik Jézussal. Csakhogy ezért tenni kell: hallgatni szüleink, papjaink, hittanáraink, barátaink szavára; példaképeknek tekinteni és követni a szenteket; Szentírást olvasni; Szent Liturgián részt venni, szentáldozáshoz járulni. De a Krisztus-ikon szemlélése által is mélyülhet hitünk – tette hozzá Marcell atya.

A hit és a remény elválaszthatatlanok egymástól. Hiszem, hogy Isten végtelenül jó, jót akar nekem, betölti reményemet: remélem, hogy örökké szeret engem, megbocsátja bűneimet; soha nem felejt el, az Atyánál örök otthont készít számomra.

Mosolygó Marcell atya felhívta a figyelmet a bálványimádás súlyos veszélyére is. Hiszen az első parancsban az is benne van, hogy „csak neki szolgálj”, és senki mást ne tekints Istennek. Bálványimádás, ha valamilyen értéket előbbre helyezünk Istennél: ez lehet a pénz, a hatalom, a gyönyör, a liberális elvek szerint korlátlan szex, de bálvány lehet a házastárs, a gyermek, a munka, a hobby, a drog, vagy akár egy kutya, macska is.

Az ember életében az egészséges egyensúlyt az Isten személye teremti meg.

A bálványimádás beteges túlzás, mértéktelenség, egyensúlyvesztés. Isten ettől akar megóvni bennünket az első parancs segítségével – szögezte le tanításában Marcell atya.

Szöveg és fotó: Obbágy Veronika

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria