Az Ő képmására újítson meg minket – Szerelmesek miséje Budapesten

Hazai – 2021. február 11., csütörtök | 9:00

Az Országúti Ferences Plébánián hagyománnyá vált, hogy Szent Bálint ünnepéhez közel megtartják a szerelmesek miséjét, melyen az együttjárókért, a házasságra készülőkért és a házaspárokért imádkoznak. Február 10-én Lendvai Zalán OFM plébános mutatta be a szentmisét, amelyen Gorove László állandó diakónus, a Családok Jézusban közösség vezetője teljesített szolgálatot és prédikált.

A plébános a szentmise elején megemlékezett Szent Bálint vértanúról, aki 269-ben szenvedett vértanúhalált. A legenda szerint Bálint a római császár parancsa ellenére titokban katonákat esketett szerelmükkel, és a házaspárokat egy szál virággal ajándékozta meg. Franciaországban már a 14. században divat volt, hogy Szent Bálint napján a szerelmesek apróságokkal lepik meg egymást.

A szentleckében a szeretet himnusza hangzott el, majd Szent Márk evangéliumából olvasta fel Gorove László az evangéliumi szakaszt, melyben Jézus arról tanít, hogy nem az szennyezi be az embert, ami kívülről megy be, hanem ami belülről jön: az ember szívéből származik minden gonosz gondolat.

Prédikációját egy szokatlan megszólítással kezdte a diakónus, melyet Szent Pál is használt többek között a rómaiakhoz írt levelében: „Kedves Szeretettek és Szeretők!” Ebben nemcsak arról van szó, hogy Isten szeret bennünket – magyarázta –, hanem arról is, hogyan valósul meg a mi életünkben a szeretet, a szerelem. A szeretethimnusz az egyik leggyakrabban elhangzó esküvői olvasmány, a párok sokszor választanak belőle idézetet az esküvői meghívókra is.

Pál apostol a szeretetet kiemeli a Lélek egyéb adományai közül – hangsúlyozta. – A szeretet tehát adomány, akárcsak a prófétálás, a csodatévő hatalom, de olyan, amelyet Isten mindannyiunknak adni akar. Az evangéliumból kiderül, hogy ami belőlünk jön, az önmagától nem jó: szükségünk van Isten szeretetére ahhoz, hogy szeretni tudjunk. A Galata levélben ugyanígy kiemeli az adományok közül a szeretetet Pál apostol az 5. fejezet 22. versében. Az adományok felsorolását ebben a szakaszban is ezzel az isteni erénnyel kezdi, de mivel az eredeti görög nyelvben nincs központozás, nem biztos, hogy a többi adomány közé sorolja azt; lehet, hogy az inkább mindennek az eredője – magyarázta Gorove László.

Ha a szeretet isteni adomány, szembe kell néznünk azzal, hogy csökkenni és stagnálni nem tud, csak növekedni. A házastársi szeretetre is igaz ez. Nem mond igazat az, aki azt állítja, hogy a kezdeti szeretet kihűl. A házastársi szerelem is növekedni akar. 47 éve vagyok szerelmes a feleségembe, lehet, hogy másképp, de az is lehet, hogy jobban, mint akkor.”

Hogyan tud növekedni a szeretet? Mint az összes többi adomány. Ahhoz, hogy működjön, gyakorolni kell. Ha nem gyakorlom, megszűnik, mert isteni tulajdonság – fogalmazott a diakónus.

Ezek után az Amoris laetitia 206. pontjából olvasott fel egy olyan részt, mely az ifjú házasoknak ad tanácsokat, majd a Szentatya tanítása alapján újra hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy legyenek olyan saját szokásaink, amelyekkel kifejezzük egymás iránti szeretetünket, például egy csók, vagy ahogyan várjuk, fogadjuk haza a másikat. „Gondolkodjunk el, milyen szokásokat tudunk a karanténban kialakítani, illetve milyen újdonságokat tudunk kipróbálni!” – hívta fel figyelmünket a szónok. – Ferenc pápa a biztonságot adó szokások kialakítása mellett különös jelentőséget tulajdonít a közös ünneplésnek, melyben az öröm képessége fejlődhet, és a párok tudják táplálni egymásban a lelkesedést. Szükség van arra, hogy együtt éljék át a meglepetést, mert az öröm megújítja a szeretet energiáit.

A szokások és az ünneplés az a két oszlop, melyen a szeretet meg tud állni, és növekedni tud.”

„Legyen minden héten egy estétek, amit együtt töltötök!” – kérte ugyanazt Gorove László a jelenlévőktől, mint amit a jegyesoktatásokon is újra és újra tanácsol. – Legyen ez egy jó szokásotok, hogy ezeken az estéken együtt tudjatok ünnepelni! Így növekedhet a szívetekben a szeretet, teheti egyre inkább megújulttá, örömtelivé a kapcsolatotokat – zárta beszédét a diakónus.

A könyörgések a párok felmerülő problémáiért hangzottak el: a karanténhelyzet hozta összezártságot nehezen megélőkért, azokért, akiket elszakít a korlátozás egymástól, akiknek nehéz döntéseket kell meghozniuk, akik belefásultak a hétköznapokba.

Az áldozás után Gorove László felolvasta azt a szöveget, melyet Benei György OFM írt az első, Margit körúti szerelmesek miséjére:

Szeretni akarlak, anélkül, hogy korlátoználak, értékelni, anélkül, hogy megítélnélek, komolyan akarlak venni, anélkül, hogy kényszerítenélek, hozzád megyek anélkül, hogy rád erőszakolnám magamat. Meghívlak anélkül, hogy elvárásaim lennének. Ajándékozni akarok anélkül, hogy viszonzást várnék, el akarom mondani az érzéseimet anélkül, hogy hibáztatnálak, segíteni akarok neked anélkül, hogy megbántanálak. Gondoskodni akarok rólad anélkül, hogy meg akarnálak változtatni. Örülni akarok neked úgy, ahogy vagy.

Ha én is megkapom ezt tőled, akkor lesz teljes a kapcsolatunk.

A záróáldás előtt a szerelmespárok megáldották egymást a Szentatya felszólításának megfelelően: „Hálát adok érted Urunknak, Istenünknek. Köszönöm, hogy megismerhettelek, hogy szeretsz. A mindenható Atya arcának fénye ragyogja be életedet! Vezessen téged igaz útján Jézus Krisztus, aki az út, az igazság és az élet. A Szentlélek Isten vezesse lépéseidet a szeretet és a hűség útján! Áldjon meg téged a Szentháromság Egyisten, aki Atya, Fiú és Szentlélek. Ámen."

Fotó: Merényi Zita

Vámossy Erzsébet/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria