Búcsúszentlászlón tartották a Veszprémi Főegyházmegye második szinódusi találkozóját

Hazai – 2023. március 1., szerda | 18:00

Búcsúszentlászlón tartották február 25-én a Veszprémi Főegyházmegye második egyházmegyei szinódusi találkozóját, melynek során a tanításokból a résztvevők hitük életre váltásához meríthettek szempontokat.

Csernai Balázs pasztorális referens vezette a találkozót megnyitó imádságot. „Ti vagytok az én tanúim, mondja az Úr, és az én szolgám, akit kiválasztottam” – hangzott el a megnyitón a választott szentírási részlet (Iz 43,8–13), amely végigkísérte a találkozó teljes programját: mind a tanításokban, mint az azokat követő kiscsoportos beszélgetések során megjelent az egyetlen élő Isten meghívása, aki tanúságtételre hívja népét.

Marosi Szilvia hitoktató, lelkipásztori kisegítő munkatárs Boldog Ilonáról tartott előadást. A 13. századi magyar misztikus élettörténetén keresztül a résztvevők megismerhették a Szentlélek működését és az önmagát átadni képes szeretet jellemző vonásait is.

Az Assisi Szent Ferenc Segítő Nővérei Közössége tagja, Erzsébet nővér Bódi Mária Magdolna tanúságtevő életéről beszélt. Rámutatott, hogy a csillogó szemű, derűs személyiségű lány folyamatosan úton volt, több értelemben is. Fontos látni azonban, hogy útja során Magdi mindig kereste és meglelte annak módját, miként tud életével Isten dicsőségéről tanúságot tenni.

A tanításokat követően a résztvevők kiscsoportokban osztották meg gondolataikat Isten gondviselő jelenlétéről és erre vonatkozó tapasztalataikról, majd arra keresték a választ, miként tudják Istent dicsőíteni, az Ő dicsőségét hirdetni ott, ahol élnek.

Udvardy György érsek katekézisében az egyházközségek és az egyházmegye szerepére mutatott rá. Kiemelte: Közösségeinknek olyan élő egységekké kell válniuk, melyeknek tagjai megerősítik egymást hitükben és különböző élethelyzeteikben, ám lényeges, hogy a keresztény közösségeknek nem csupán az együttlétek öröme, hanem maga Jézus Krisztus az oka és a célja. Az Ő megismerése, dicsérete és örömhírének továbbadása ad létjogosultságot közösségeinknek.

A szinódusi találkozó szentségimádással, valamint a Rád Találtam Dicsőítő Csapat közreműködésével zenés dicsőítéssel zárult, melynek során a jelenlévők a főpásztor vezetésével keresztségi fogadalmukat is megújították.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria