Egyháziak oltópontja a Szerzetesi Szociális Szövetség szervezésében

Hazai – 2022. január 6., csütörtök | 11:16

A tavaly létrejött, hét szerzetesrendet és az általuk fenntartott szociális intézményeket tömörítő Szerzetesi Szociális Szövetség megalakulásától fogva elkötelezett a koronavírus elleni védőoltás fontosságának minél szélesebb körben történő népszerűsítése kapcsán.

A szövetségben részt vevő, javarészt tartós bentlakást nyújtó idősellátásra szakosodott szociális intézmények a járvány első hullámától fogva folytatnak tudatos felvilágosító kampányt az intézmények munkavállalói és ellátotti körében egyaránt annak érdekében, hogy minél többen éljenek a vakcina által nyújtott védettség lehetőségével. Talán ennek is köszönhető, hogy az érintett intézményekben az oltást felvettek aránya a száz százalékhoz közelít.
A fenti alanyi kör mellett a szervezet felelősséget érez azon egyházi személyek tekintetében is, akik habár hivatásuknál fogva akár napi szinten ki voltak téve a járvány veszélyeinek, de a második hullámot követően még nem részesültek védőoltásban. A szerzetesi szövetség elnöke, Dr. Nagy Viktor az alábbiakban foglalta össze egyedülálló szolgálatukat:

„A járvány veszteségeit látva és megtapasztalva döntöttünk úgy, hogy minden eszközzel elősegítjük a magyarországi szerzetesek és a klérus tagjai oltakozását. Nagy örömömre szolgált, hogy ezen misszió egészségügyi háttértámogatásaként az Időskorúak Árpád-házi Szent Erzsébet Szociális Otthona intézményi orvosa, Dr. Marik György volt segítségünkre, hiszen szakápolási engedélyünk birtokában, de csak szigorú orvosi felügyelet mellett vállalhattuk ezt a feladatot. A tárgyi és a személyi feltételeknek való megfelelést követően pedig felvettük a kapcsolatot a Budapesti Katolikus Kórházlelkészséggel, hogy felmérjük, kik azok, akik kórházlelkészi szolgálatot látnak el és igényt tartanak a segítségünkre. Az ő vakcinációjukat követően nyitottunk a szerzetesrendek, világi társaságok és apostoli élet társaságai felé, akik nagy örömmel fogadták ezt a saját idejében egyedülálló lehetőséget.”

A program következő lépéseként ezután az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyével való együttműködés következett, amely négy helyszínen, közel harminc, a főegyházmegyében szolgáló plébános több körös oltakozását jelentette.

A szövetség elnöke kiemelte: az egyháziak oltakozásának megszervezése kapcsán szeme előtt lebegtek Lékai László bíboros atya szavai, amikor – visszaemlékezések alapján 1986-ban, a Magyarok Nagyasszonya Női Apostoli Élet Társasága megalakulásakor – azt mondta: Testvérek! Nem számít a ruha, nem számít a név, csak segítségére legyetek az Anyaszentegyháznak.

A program a teljes oltakozást követően tovább folytatódik, a szövetség folyamatosan biztosít antigén, valamint antitest alapú szűrési lehetőséget a hozzá forduló klerikusok számára.

Forrás és fotó: Szerzetesi Szociális Szövetség

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria