Engedjük-e, hogy Isten véssen, csiszoljon, formáljon? – Boldog Brenner János-emléknap Szombathelyen

Hazai – 2018. december 15., szombat | 18:38

Boldog Brenner János emléknapján, december 15-én megtelt ünneplőkkel a szombathelyi székesegyház. Először ünnepeljük a vértanú pap liturgikus emléknapját: szentmisével, emléktábla- és ligetmegáldással, a vértanúság útján tett zarándoklattal. A Szombathelyi Egyházmegye ünnepén jártunk.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Brenner János emléknapját ünnepelni gyülekeztek a hívek a szombathelyi székesegyházban december 15-én délelőtt. Már a szentmisét megelőző ráhangolódásra megtelt a templomtér – az országos havazás és a szombati áthelyezett munkanap ellenére. Számos paptestvér érkezett az egyházmegye területéről, és eljöttek a győri szeminárium papnövendékei is. Zarándokcsoportok érkeztek Pozsonyból és Budapestről.

Elsőként Császár István általános helynök szólt az egybegyűltekhez, nyitogatva a hitvalló pap életének titkait. Miben példakép számunkra Brenner János? – tette fel a kérdést a helynök, és a vértanú pap naplójából idézett. „Hogy nyomaidban haladhassak” – fogalmazta meg legfőbb vágyát Brenner János, felismerve, hogy az ember számára Isten akaratának elfogadása a béke forrása, a boldog élet biztosítéka. Császár István emlékeztetett arra, hogy az Isten akaratára való ráhagyatkozás tette lehetővé Brenner János számára, hogy abban a korban, amikor a megfélemlítés volt az Egyház elleni harc legfőbb eszköze, ő mégis félelem nélkül tudott élni. Már egy évvel a meggyilkolása előtt együtt élt a tudattal, hogy őt meg fogják ölni, de semmi félelmet nem vettek észre rajta, hittel, Istenre való hagyatkozással élt. Ez a ráhagyatkozás sugárzott éltéből. Erőforrása az imádság volt. A lelki élet nagy mélységei nyíltak meg előtte, azért fohászkodott, hogy „élete folytonos imádság legyen”.

A hívek ezt követően Brenner József nagypérpost vezetésével imádkozták el a Brenner János tiszteletére írt litániát a vértanú ereklyéje előtt.

A szentmisére való bevonulást a papnövendékek vezették, mögöttük haladt az ünnepre összesereglett több mint száz ministráns, majd a paptestvérek következtek. A főcelebráns Székely János megyéspüspök, a szónok Bérczi L. Bernát ciszterci apát volt. Koncelebrált többek között Brenner József nagyprépost, Ruppert József posztulátor és Császár István általános helynök. A jelenlévők között volt a közélet számos képviselője, köztük Hende Csaba, az országgyűlés alelnöke, Szombathely országgyűlési képviselője, valamint Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere. 

Első ízben ünnepelhetjük Boldog Brenner János liturgikus napját. Azt ünnepeljük, hogy az istenellenes hatalom bármennyire is el akarta törölni a hitvalló papnak még az emlékét is, Isten azonban felemelte a nevét. Isten felmagasztalja a megalázottat, szemében ugyanis drága szentjeinek élete és halála – fogalmazott köszöntőjében Székely János, kifejezve az egybegyűlt ünneplő közösség háláját Brenner János életéért, életáldozatáért.

Kérjük az Úr kegyelmét, imádkozzunk – buzdított a főpásztor –, hogy az Egyháznak sok jó pásztora legyen, és a mi életünk is sugározzon.

Bérczi L. Bernát OCist zirci apát szentbeszédében rámutatott, Boldog Brenner János élete azt üzeni nekünk, hogy a boldogság elérhető mindenki számára, legyünk bármilyen élethelyzetben, lelkiállapotban.

A Brenner János-i életút arra tanít, hogyan élhető teljes odaadással az élet. A vértanú személyében követhető példa áll előttünk – hangsúlyozta a szónok, majd támpontokat emelt ki Brenner János életéből. Elsőként az Isten akaratára való ráhagyatkozás fontosságára figyelmeztetett Bérczi L. Bernát, aki tanári pályája tapasztalata alapján azt állapította meg, mennyire megszenvedik a fiatalok, ha nem tudják, merre induljanak el az életben. Ezzel szemben az Istenre figyelés, az egyszerű, hétköznapi dolgok átelmélkedése segít, hogy ne önmagunk körül forogjunk. Brenner János lelkinaplója mutatja, ő ezen az úton járt, és így találta meg a helyét a zirci ciszterci közösségben. De keresése, hogy mi Isten akarata, itt sem ért véget. Nem állt meg akkor, amikor lelki örömökben volt része, tudta, nehezebb időszakokban is meg kell állnia a helyét. Ez a nehezebb időszak akkor köszöntött rá, amikor a rendek feloszlatása után a szombathelyi szemináriumban kellett folytatnia tanulmányait. Ez számára az az időszak, amikor a lelki szárazság megpróbáltatása is meglátogatta, amikor felismerte, hogy az örömöket nem a tudomány csarnokaiban, nem az emberek között, nem élvezetekben fogja megtalálni, hanem a lelkében, ahol megtalálta Istent, az élet lüktetését az igazság és szeretet egységében.

Röviddel ezután újabb megpróbáltatásokról írt naplójában. A szombathelyi szeminárium bezárása után Győrbe került – folytatta az életút felidézését az ünnep szónoka. – 1954-ből származik az a zirci elöljárójához írt levele, melyben lelki küzdelmeiről adott hírt. Brenner Jánost 23 éves korában a lelki élet nagy próbatétele látogatta meg, a lélek sötét éjszakája: „Szeretnék megkapaszkodni valamiben, Isten mindig hallgat, kapaszkodó kellene”, írja. Majd így folytatja: „Az egyetlen híd a lét végső örvényén a hit, ez a borotvaél. Át tudok-e menni ezen a hídon?” Brenner János e gyötrő kérdéssel tanulta meg egészen Istenre bízni az életét, ez alapozta meg számára a kitartást adó hitet, ami akkor is szilárd maradt, amikor élete veszélybe került.

Bérczi L. Bernát felmutatta Boldog Brenner János példáját, hogy nekünk is feltegye a kérdéseket: Tudunk-e csendben maradni, hogy megtaláljuk Istent a lelkünkben? Engedjük-e, hogy Isten véssen, csiszoljon, magához hasonlóvá formáljon? Vállaljuk-e életünk nehézségeit, hiszünk-e abban, hogy Isten az összes rosszból ki tudja hozni a jót? A szónok arra buzdított, kérjük Boldog Brenner János közbenjárását, hogy megerősítsen minket a ráhagyatkozásban, hogy minden helyzetben bízni tudjunk Isten akaratában.

A szentmise végén Boldog Brenner János ereklyéi előtt folytatódott az imádság. A ministránsok Székely János püspökkel a Brenner-oltárhoz vonultak, körbeállták azt, és képviselőik egy-egy könyörgés elhangzása után égő mécsest helyeztek el az oltáron. Sorban gyúltak a gyertyák, a ministránsokat a hívek követték.

Az ünneplők a székesegyházból a Boldog Brenner János Óvodához, az egykori Püspöki Elemi Iskolához vonultak, ahol 1938 és 1940 között Brenner János tanult. Székely János megáldotta az épület falán elhelyezett emléktáblát.

Az ünneplés aztán ligetmegáldással folytatódott. Szombathely városának közgyűlése idén júniusban szavazott arról, hogy a közbeszédben „emlékmű- és szánkódombként” nevezett terület, az a hely, ahol május 1-jén 15 ezer hívő ünnepelte Brenner János boldoggá avatását, ezután a Brenner János liget elnevezést viseli majd. A helyszínen Hende Csaba, Szombathely országgyűlési képviselője, Puskás Tivadar polgármester, valamint Székely János szóltak az ünneplőkhöz. A megyéspüspök örömének adott hangot, hogy Krisztus keresztje meghódította ezt a teret is. Hangsúlyozta, azokat az embereket tekinthetjük a történelem nagyjainak, akik által a teremtő Isten megjelent a földön. A főpásztor megáldotta a ligetet, és mindazokat, akik használatba veszik majd azt.

Fotó: Merényi Zita

Trauttwein Éva/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria