Erdő Péter: Szent II. János Pál pápában Krisztus közelségét érzi a világ - VIDEÓVAL

Hazai – 2014. április 30., szerda | 19:39

Szent II. János Pál azt a reményt éltette az emberekben, hogy nem a gonoszé az utolsó szó, nem a pusztulás, az értelmetlenség határozza meg életünket, hanem a mindenható és irgalmas Isten szeretete – fogalmazott Erdő Péter bíboros a budapesti Szent II. János Pál-kápolna megáldásakor.


Erdő Péter bíboros áldotta meg szerda este a budapesti Szent István-bazilika Szent II. János Pál pápa-kápolnáját, amelyet a szentmisét megelőzően bejáráson mutattak be a média képviselőinek.

Amint már hírt adtunk róla, a plébánia Hercegprímás utca 7. szám alatti épületében található multifunkcionális termet az elmúlt hetekben alakították át kápolnává a zarándokcsoportok jobb kiszolgálása érdekében. Az ünnepi alkalmon részt vett a plébánia papsága, a hívek csoportja és az V. kerületi önkormányzat képviselői. Örömmel jöttünk össze, hogy Istennek felajánljuk ezt a templomot” – e szavakkal köszöntötte Erdő Péter bíboros az egybegyűlteket, majd megáldotta a kápolnát.

A főpásztor szentbeszédében a nagy pápák sorába állította Szent II. János Pál pápa alakját, arra keresve a választ, vajon mi váltotta ki a világ hatalmas lelkesedését iránta. Kiemelte a szent pápa kedves egyéniségének, mindenkire figyelő nyitottságának, bölcs határozottságának, és a II. Vatikáni Zsinaton elindult, s az egyház szeretetéből táplálkozó megújulási folyamat iránti odaadásának varázsát. Benne világos, érhető, szerethető jelet kapott a világ – mondta Erdő Péter, hangsúlyozva azt a mindennél fontosabb tényt, hogy Szent II. János Pál pápában Krisztus közelségét érezte minden ember. Ez a Krisztusközeliség indította el emberek ezreinek megújulását, hozta el sokak megtérését. Jelenléte a világban azt a reményt ébresztette, hogy nem a gonoszé az utolsó szó, nem a zűrzavar, a pusztulás, az értelmetlenség határozza meg az életünket, hanem a mindenható és irgalmas Isten szeretete.


Az irgalmasság hitet kér – hangsúlyozta a bíboros, ennek a hitnek pedig alakítania kell tetteinket. A hit erőt ad, bármilyen sötét, bármilyen kilátástalan is a helyzetünk, bármilyen terhek alatt görnyedünk is a saját hibáink és bűneink miatt – fogalmazott. Végül arra buzdított: keressük minden helyzetben Isten akaratát, és használjuk minden időnket, erőnket, képességünket maradéktalanul arra, hogy ezt az isteni akaratot teljesítsük. Erre az életszentségre kaptunk mindnyájan hivatást – szólított fel Erdő Péter.

Szent II. János Pál pápa szerette a magyarokat, meghódította a szívünket, vigasztalást, lelkesedést, bátorítást adott mindnyájunknak. Ezért ajánljuk most olyan nagy örömmel az újonnan szentté avatott nagy pápának – talán az elsők között a világon – ezt az új kápolnát – zárta szentbeszédét Erdő Péter bíboros.

Snell György kanonok, a Szent István-bazilika plébánosa a Magyar Kurírnak arról számolt be: a korábban különböző funkciókra használt közösségi termet azért alakították kápolnává, hogy helyet teremtsenek a Szent Jobb látogatására érkező zarándokok liturgikus ünnepléséhez. A plébános örömének adott hangot, hogy mind Magyarországról, mind pedig a világ minden részéről sokan szeretnének tisztelegni nemzeti szentélyünk legdrágább kincse, a Szent Jobb előtt. Elmondta: a belső tér kialakításában arra kerestek megoldást, miképpen ábrázolható egy kortárs szent a ma emberét megszólító eszközök segítségével. Így jött létre az egyszerűségében nemes vonalvezetés, melynek letisztultsága erős hatást tud gyakorolni a látogatókra. A színek, vonalak, jelképek együttese segít megidézni annak a szentnek alakját, aki oly kedves a ma embere számára. A liturgia alkalmai mellett a terem továbbra is megőrzi korábbi közösségi funkcióit, folytatódnak a felnőttek bibliaórái, helyet kap a hitoktatás - összegezte Snell György.

A kápolna belő terének kialakításakor Bukta Norbert művészeti vezető irányításával arra törekedtek, hogy abban végig követhető legyen II. János Pál életútjának számos fontos mozzanata. A művész kereste annak megoldását, hogy a kápolna belső tere egyfajta választ adjon arra, mit jelent a mai ember számára II. János Pál életszentsége.


A szentély dísze a szentté avatott egyházfő jelképpé vált pásztorbotja. A tabernákulumon a Ne féljetek felirat, az oltárasztalon pedig a Szentatya jelmondata, a Totus tuus olvasható.

Az oldalfalakon és az ablakfülkékben hátulról megvilágított üvegtáblákat helyeztek el, melyeken Szent II. János Pál Római triptichon című írásából szerepelnek magyarul és angolul az egyházfő gondolkodását tükröző, meghatározó gondolatok a művész és Gájer László atya válogatásában, a Szentatya eredeti kézírásának nyomán.

A szentély kiemelkedő eleme Szent II. János Pál egész alakos ábrázolása. Ebben a mai kor technikai lehetőségeit alkalmazva egymásra helyezték a pápa különböző életszakaszaiban készült teljes alakos fényképeit, dominánsként előtérbe állítva a fehér reverendás felvételt. Majd az egészet elhomályosították, és hátsó megvilágítással emelték ki a képet. Minél tovább nézi az ember, annál több részlet tárul fel számára; hasonlót él át, mint egy imát ismételgetve – fogalmazta meg a befogadói élményt Bukta Imre. Oly módon jelenik meg ebben az ábrázolásban, ahogyan elhunyt szeretetteink képét őrizzük magunkban.

Fotó: MTI

Magyar Kurír
(té)

Kapcsolódó fotógaléria