Gyermekáldás elmaradása, gyermektelen házasságok – Szakmai továbbképzés a Pécsi Püspöki Bíróságon

Hazai – 2021. június 22., kedd | 13:33

A Pécsi Püspöki Bíróság munkatársai – bírák, kötelékvédők, ügyész, jegyző – minden évben két alkalommal hagyományos gyűlést, szakmai továbbképzést tartanak. Június 16-i összejövetelüknek a Pécsi Egyházmegye Magtár Látogatóközpontja adott otthont. A Pécsi Egyházmegye honlapja nyomán az egyik résztvevő beszámolóját tesszük közzé, szerkesztve.

A találkozó résztvevőit Felföldi László pécsi megyéspüspök köszöntötte, majd Hegedüs János bírósági helynök, plébános bevezető gondolatai után előadások következtek.

Mintegy másfél évvel ezelőtt a család mint rendszer témakörét kezdték el tárgyalni. Mivel a korábbi alkalmakon igen speciális és egyedi élethelyzetek tárultak a résztvevők elé, a június 16-i találkozón ezekre próbáltak koncentrálni, és a témát vendégelőadók bevonásával behatóbban megismerni. A mostani alkalom témája a gyermekáldás elmaradása, a gyermektelen házasságok és az ezzel kapcsolatos nehézségek voltak.

Tiringer Aranka szakpszichológus, terapeuta, főiskolai tanszékvezető előadása során a házasság fejlődési szakaszain át jutottak el a gyermekvállalási hajlandóság kérdéséig; majd a gyermektelenség okairól, statisztikai adatokról esett szó. Érdekes megállapítás volt, hogy a gyermeket nem vállaló nők általában a párkapcsolat hiányát nevezik meg döntési okként, míg a férfiak esetében inkább anyagi, gazdasági megfontolások állnak e döntés mögött. A jelenlévők hallhatak az önként vállalt gyermektelenségről, a Childfree mozgalomról. Majd a vallásgyakorló, hívő házaspárok aspektusából közelítettek a tárgykörhöz, átgondolva annak (bio)pszichológiai okait (mint meddőség), körülményeit (speciális gyászfolyamat), következményeit (életkrízis, félelem a jövőtől, elszigeteltség). Végül megoldási javaslatok is elhangzottak: önelfogadás, párkapcsolati kohézió erősítése, pár-koevolúció, poszttraumás megerősödés, generativitás, a gyermektelen házaspár kifejezés helyett a kéttagú család kifejezés használata.

A második előadó, Szemere János, a Székesfehérvári Egyházmegyei Bíróság helynöke a téma egyházjogi aspektusaira mutatott rá, legfőképpen a gyermek javára a hatályos egyházjogi szabályozás tekintetében. Kiemelte a legfőbb törvényhozó mindenkori szándékát annak kapcsán, hogy a gyermek a házastársi lét belső valósága. A család alapvető feladata, hogy a belső biztonságot meg tudja adni tagjai számára, igazi, őszinte közössége legyen a személyeknek. Szent II. János Pál pápa is beszélt annak fontosságáról, hogy a család összes javainak mintegy kiegészítő dimenziója a gyermekek java – hangzott el Szemere János atya előadásában.

Ezt követően a konkrét joggyakorlati megközelítésekre tértek át a jelenlévők, melyekkel a bíróságaikon folyó házassági köteléki perekben is találkozhatnak. Ilyen természetű speciális élethelyzetek adódnak az abortusz, a fogamzásgátlás és a sterilizáció melletti döntések kapcsán.

A szakmai továbbképzés egy rövidfilm megtekintésével zárult, melyben egy keresztény házaspár tett tanúságot gyermekvállalási nehézségeiről, küzdelmeiről az örökbefogadás kapcsán.

A résztvevők valamennyien egyetértettek abban, hogy a felvázolt élethelyzetek, a nehezített körülmények, a szubjektív döntések kivételesen érzékeny odafigyelést, különösen is speciális empátiát, meghallgatást és minden esetben segítő szándékot, odafordulást igényelnek. Mint az egyházi bíróságon dolgozók, lelkipásztorok, segítők, ezen az úton szeretnék munkájukat – speciálisan az egyházi házasságjog területén is – folytatni.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Harasztovics Arnold

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria