Ha Isten építi a házat, akkor megépül – Egy év alatt megújult a tűzkárt szenvedett rácalmási templom

Hazai – 2023. szeptember 20., szerda | 16:44

Spányi Antal megyéspüspök mutatott be hálaadó szentmisét Ugrits Tamás pasztorális helynökkel, Kovács Zoltán kanonokkal, Kovács István görögkatolikus parókussal és Szeleczky Csaba plébánossal együtt a felújított rácalmási templomban szeptember 16-án. Az egy éve tűzkárt szenvedett szentély és sekrestye ma ismét teljes szépségében várja a híveket a szent liturgiákon, a közösségi alkalmakon.

A főpásztor a szentmise keretében áldotta meg a felújított Szent István-templomot. 

Az ünnepen részt vettek közéleti vezetők, köztük Mészáros Lajos országgyűlési képviselő és Schrink István, Rácalmás polgármestere. Eljött a református egyház képviselője és számos hívő Kulcsról, Rácalmásról, Ercsiből és Dunaújvárosból.

A helyreállított és megújult Szent István-templom hálaadó szentmiséjén Szeleczky Csaba plébános köszöntötte a megjelenteket, majd a város polgármestere szólt az ünneplőkhöz. Elmondta, nagy megtiszteltetés Rácalmásnak a megyéspüspök látogatása és áldása az elkészült munkára. Emlékeztetett a korábbi templomra, ami súlyos károkat szenvedett, és lebontották. Örömét fejezte ki, hogy a mostani pusztulás után újjáépítésre volt lehetőség, és sokan összefogtak, hogy megmentsék a templomot. Az önkormányzat képviselő-testülete is egyhangúlag szavazta meg a támogatást.

A rácalmási és kulcsi hívek, valamint a képviselő-testület nevében Bucsi László köszöntötte a főpásztort. Visszaemlékezett a tavaly június 25-i püspöki látogatásra, amikor a főpásztorral és a plébánossal együtt nézték meg a tűz okozta károsodást a templomban. Közösen imádkoztak, hogy ez az eset ne a pusztulást, hanem a közösség javát szolgálja. Örömét fejezte ki, hogy az elmúlt egy év során kívül-belül megújult a templom, a szakemberek az egyházközség tagjaival együtt végzett lelkiismeretes munkával újjáépítették az Isten házát. Köszönetet mondott a református és evangélikus testvéreknek, hogy befogadták a közösségi és liturgikus alkalmakat a felújítás során. „Látjuk, hogy a tragédiák erőt és hitet adnak abban a tekintetben, hogy közösen, együttműködve alkossunk Istennek tetsző dolgot” – hangsúlyozta az elnök.

A gyermekek verssel köszöntötték a főpásztort, majd Szeleczky Csaba plébános köszönetet mondott az egyházmegye támogatásáért, megköszönte Smohay András múzeumigazgató segítségét is a renoválásban. Köszönetet mondott Rácalmás polgármesterének a nyolcmilliós támogatásért és azért, hogy a pályázati pénz és a biztosítótól kapott összeg mellett a közösség adományaiból kétmillió forint gyűlt össze a templom javára. Egy év után így megújulhatott a tetőzet és az elektromos hálózat is.

Spányi Antal megyéspüspök a kezdetektől szívén viselte a rácalmási templom ügyét, és örömmel érkezett együtt ünnepelni a helyi közöséggel. Beszédében a zsoltár szavait idézte: ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. „De ha Isten építi a házat, akkor megvalósul. Láttuk ezt az isteni gondviselést, amikor a tűz ütött ki és egy ember időben észrevette a tüzet, így a szakemberek gyors beavatkozása megmentette a templomot a nagyobb bajtól” – mondta a főpásztor, majd arról szólt, hogy a mai, sok fenyegetettséggel teli világban ne csak a nehézségek szemszögéből lássunk, hanem az ilyen ünnepeken lelkünkben legyen ott a Te Deum hangja, és dicsérjük Istent.

A megyéspüspök Szent István királyról, a templom védőszentjéről is beszélt, aki reményt, hitet tudott adni népének. „Amikor úgy tűnt, hogy minden összedől, nem a kétségbeesésnek adott teret, hanem Isten elé tárta nehéz helyzetét, felajánlva népét és koronáját a Boldogságos Szűz Máriának. Ezer év távlatából ezért úgy tekinthetünk országunkra, hogy Szűz Mária oltalma alatt állunk. Ezt a bizalmat, a keresztény hitnek ezt a reményét őriznünk kell, hogy a Szűzanya életünk minden percében imádkozik értünk. Nekünk is ki kell tárni a szívünket, és ezt a szeretetet továbbadnunk másoknak. Nagy bizonyíték ebben a templomban, hogy Isten nem hagy magunkra. Kérjük Szent István királyt, imádkozzon értünk az Úrhoz, segítsen bennünket, mint egykor a magyar népet!”

A plébános a szentmise végén megköszönte mindenki munkáját, az oltárszolgálatot az ercsi és rácalmási ministránsoknak, valamint az Ercsi Cantus Domino és a rácalmási városi Glória kamarakórusnak, hogy széppé tették a liturgiát.

Az ünnep zárásaként Vadász Mária korábbi sekrestyés sok évtizedes áldozatos munkájáért pápai áldásban részesült, amelyet Spányi Antal püspök személyes köszöntőszavakkal adott át a kitüntetettnek.

Szöveg: Berta Kata

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Rácalmási Plébánia

Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria