Ha nem lesznek hívő emberek, embertelen lesz a világ – Bábel Balázs a Kattárson

Hazai – 2019. szeptember 28., szombat | 23:25

Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mutatott be szentmisét szeptember 28-án este a pécsi székesegyházban a Katolikus Társadalmi Napok (Kattárs) programokban gazdag és időjárásban is változatos második napja végén. Koncelebrált a házigazda Udvardy György pécsi apostoli kormányzó és Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke.

A Kattárs második napjáért hálát adva egyben az Egyház gazdagságáért is hálát mondunk – hangsúlyozta Udvardy György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó, aki szerint népünknek van jövője, isteni szép jövője.

Az evangéliumi szakasz felolvasása után a Bibliát kiemelt helyre tették, mivel a Szentírás vasárnapjának előestéjét is ünnepelték a szentmisében. Bábel Balázs éppen azzal kezdte szentbeszédét, hogy minden szentmise egyben a Szentírás ünnepe is. A Biblia az a könyv, ami mindig időszerű, nem válik idejétmúlttá – úgy érezzük, amit olvasunk, az mindig nekünk szól.

A Kattárson sok kérdés, probléma felmerül, amire az evangéliumra támaszkodva igyekszik az Egyház választ adni – mutatott rá a kalocsa-kecskeméti érsek, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy ma éppen két, szociális gondolatot felvető szentírási részletet állít az Egyház elénk: Ámosz könyvéből egy részt, amelyben a próféta kora gazdagjait rótta meg, valamint a szegény Lázár evangéliumi példázatát.

A főpásztor szerint nagy kihívás, hogy az Egyház ne váljon szociális intézménnyé vagy humanitárius szervezetté, annak ellenére, hogy a társadalom erre ösztökélne minket. A társadalom a wellnessvilágot éli, és hajlamos lenne elvárni, hogy a katolikusok vállalják át az összes problémát.

Az Egyháznak azonban ezen túlmutató célja is van, még pedig, hogy hitben erősítse az embert, hogy felmutassa az örök életet, ami egyszerre ajándék és feladat.

Az evangélium gazdagja nem gyűlölte Lázárt, és nem tagadta az Istent sem, csak érzéketlen volt a felebarátja iránt. Elkövette a nagy bűnt: „vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással”, ezért nem nyerhette el a példázat szerint az üdvösséget – világított rá Bábel Balázs. – Volt, amikor ispotályt, kórházat alapított az Egyház, volt, amikor szociális kérdésekre reagált, mindig óriási feladat hárul ránk, mindig meg kell találnunk, hogy mi az, amit meg kell tennünk a saját korunkban. A társadalmi napokon meg kell fogalmazni, hogy mi az, aminek az evangélium kibontásával gyakorlattá kell válnia.

A jövőt nem lehet megjósolni, de az bizonyos, ha nem lesznek hívő emberek, embertelen lesz a világ – hangsúlyozta a szónok. – Másképpen fogalmazva: „Ha eljön az Emberfia, talál-e hitet a földön?” Ha nem hiszünk a föltámadásban, akkor persze hogy csak „eszünk-iszunk”, mert holnap úgyis meghalunk. Ám a jövőben is szükség lesz olyanokra, akik hisznek az igazságban, Jézus Krisztusban, és róla tanúságot tesznek szóban és tettekben. Az igazság munkatársainak kell lennünk, akkor lesz a jövő emberséges, és ekkor tölti be az Egyház a hivatását – erősítette meg még egyszer a kalocsa-kecskeméti főpásztor.

Fotó: Lambert Attila

Agonás Szonja/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria