Hagyatkozzunk a béke Istenére – Elsőhétfői szentmise Győrött Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére

Hazai – 2023. április 6., csütörtök | 14:13

Április 3-án, nagyhétfőn Kálmán Imre püspöki irodaigazgató, az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont lelkésze mutatta be Boldog Apor Vilmos püspök tisztelőinek elsőhétfői szentmiséjét a káptalandombi Mennyekbe Fölvett Boldogságos Szűz Mária-székesegyházban. Koncelebrált Bognár István spirituális. A nagyheti szentmisén részt vett a budapesti Reménység Katolikus Általános Iskola Apor-osztálya.

Kálmán Imre szentbeszédében kiemelte: a történelem sajnos ismétli önmagát. Még ha mi Magyarországon lokálisan nem is vagyunk kitéve a háború fizikai veszélyének, példaként állhat előttünk Apor Vilmos püspök, aki felül tudott emelkedni a világháború borzalmain, az emberi gonoszságon, és lelkipásztori szolgálatában helyt állt mindenekelőtt az emberi életet védve.

A nagyhéten el kell jutnunk oda, hogy megteremtsük önmagunkban a békét, és Isten segítségével a környezetünkben is – hangsúlyozta az iskolalelkész. – A béke eszközeivé kell válnunk. Ez alapvető volt Apor Vilmos püspök számára, aki bármikor készen állt az igazság és az igazságosság elvei mellett kiállni, szembefordulni a gonosszal, és a rábízottakat a Jó Pásztor példájára vezetni.

Minden esetben a béke Istenére kell hagyatkozunk, és a Szentírásból kell táplálkoznunk – hangsúlyozta prédikációjában Kálmán Imre. Hivatkozott az 1963-ban kiadott Pacem in terris enciklikára, amelyben XXIII. János pápa az emberi élet kulcsfogalmaiként az igazságosságot, a szabadságot és a szeretetet jelölte meg, amelyek megőriznek minket a békében.

Amit nekünk Boldog Apor Vilmos püspök üzen, az legfőképpen az, hogy engesztelődjünk ki az Istennel, majd önmagunkkal, és ezután kereshetjük a békét embertársainkkal is – hangzott el a szentbeszédben.

Útravalóul a püspöki irodaigazgató azt kérte, hogy a szent háromnapot ünnepi lélekkel éljük meg, bűnbánattal, majd pedig örömmel vegyünk részt mindabban, amit Istentől tapasztaltunk, és ahogy Jézus értünk adta önmagát. Isten minden eszköze a rendelkezésünkre áll, és vegyük komolyan, hogy ő megerősít.

A napi evangélium kapcsán (Jn 12,1–11) Kálmán Imre atya Mária tettére hívta fel a figyelmet, aki belső indíttatásból, már a jövőre tekintve kente meg Jézus lábát a drága nárduszolajjal. Mivel családjában és benne is élt a szolgáló szeretet, a szemlélődés és a feltámadás feletti öröm, ezért tudta Mária pazarlóan adni szeretetét, aki minden bizonnyal később elnyerte Istennél jutalmát. Apor Vilmos püspök lelkületében ugyanez a szolgáló szeretet élt, így válhatott Isten előtt értékessé és érvényessé életáldozata – tette hozzá a szentmise szónoka.

A szentmise végén Kálmán Imre atya vezetésével Apor Vilmos szarkofágjánál imádkoztak a vértanú győri főpásztor szentté avatásáért, új papi hivatásokért, valamint kérték a boldog püspök közbenjárását.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ábrahám Kitti

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria