Hitoktatóknak tartottak Veni Sancte szentmisét Vácon

Hazai – 2019. szeptember 4., szerda | 14:46

Második alkalommal gyűltek össze közös Veni Sancte szentmisére a Váci Egyházmegye területén lévő nevelési-oktatási intézmények hitoktatói augusztus 30-án a váci székesegyházban. Az ünnepi szertartást Marton Zsolt megyéspüspök vezette.

A szentmise keretében a hitoktatók Isten áldását kérték munkájukra, valamint átvették az új tanévre szóló megbízólevelüket.

Marton Zsolt szentbeszédében a keresztény élet céljáról, az örök boldogság eléréséről elmélkedett. A napi evangélium, az öt okos és az öt balga szűzről szóló példabeszéd kapcsán kiemelte, hogy „a Bibliában a menyegző az Istennel való boldog közösség, az örök élet, az olaj pedig az Istennel való bensőséges kapcsolatunk, imaéletünk és ebből fakadó evangéliumi életünk, a szeretetből ihletett cselekedeteink, tanúságtételeink szimbóluma, amit nem lehet kölcsönadni. Az olajat magunknak kell beszereznünk, amíg »nyitva van az olajárus«, vagyis amíg élünk. Ez a tanév új lehetőséget kínál nekünk erre” – mondta.

A főpásztor ezt követően az életszentségre való törekvésről, az újbóli megtérésről beszélt. A thesszalonikaiakhoz írt levelek az Újszövetség első írásai közé tartoznak; Szent Pál apostol az életszentségre hívja meg az Égei-tenger partján fekvő városban élő keresztényeket. Ez alapvetően fontos cél és feladat: „Minden rendű és állapotú Krisztus-hívő meghívást kap a keresztény élet teljességére és a szeretet tökéletességére. Ez a felszólítás az újból és újból való megtérésre kiemelten vonatkozik az Egyházban szolgálatot tevőkre. Életszentségre kell törekednünk” – hangsúlyozta Marton Zsolt, majd homíliája végén Szent Pál szavaival biztatta a jelenlévőket: „Az az Isten akarata, hogy szentek legyetek.”

A szentbeszéd után a püspök személyesen adta át a hitoktatóknak a következő tanévre szóló megbízólevelüket, hozzátéve, hogy a hitoktatók, katekéták legyenek közvetítői Isten misztériumának, és segítsék növendékeik egymás közötti és a közösségükkel való kapcsolatépítését.

A szentmise végén Marton Zsolt mint a Váci Egyházmegye új megyéspüspöke bemutatta közvetlen munkatársát, Paszternák Tamás püspöki titkárt. A liturgiát követően szeretetvendégségre került sor, majd tűzvédelmi oktatáson vettek részt a katekéták.

Szöveg és fotó: Bölönyi Gabriella/Váci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria