Húsvétvasárnapi szentmisék a püspöki székhelyeken

Hazai – 2019. április 23., kedd | 15:26

Országszerte szentmiséken ünnepeltük április 21-én, húsvétvasárnap Urunk, Jézus Krisztus feltámadását. A püspöki székhelyek ünnepi szertartásairól adunk körképet.

Egri Főegyházmegye

Húsvétvasárnap Ternyák Csaba érsek mutatott be szentmisét az egri bazilikában.

A szószéken mondott homíliájában Jézus tanítványaihoz intézett szavait idézte a főpásztor: „Amit sötétben mondok nektek, azt mondjátok el fényes nappal, és amit a fületekbe súgnak, azt hirdessétek a háztetőkről.”

János, aki az utolsó vacsorán és a kereszt alatt is Jézus mellett volt, látta az üres sírt, és hitt. Az örömhír régi, mégis felfoghatatlan, mert mindig új. Évszázadok óta hirdetjük, de az emberiség nem fogta fel jelentőségét, különben más lenne a világ. Ez a legfontosabb és legnagyobb hír kétezer éve. Ha egy valaki feltámadt, akkor van feltámadás; s ha van feltámadás, akkor mi támadunk fel, személyesen, az az ember támad fel, aki a keresztségben nevet kapott; személyes életünk folytatódik egy másféle létrendben. (...) A feltámadás irányba állította életünket, tudjuk, merre tartunk, Krisztus bejárta az utat. Ez belső békénk és örömünk forrása. Húsvét életünk középpontja, ez az örömhír minden helyzetben újrakezdési lehetőséget ad. Isten hív, elköteleződésre sarkall – hangzott el Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédében.

A szentmise végén a főpásztor megáldotta a húsvéti ételeket, amelyeket ezután szétosztottak a hívek között.

* * *

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Erdő Péter bíboros az esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert-főszékesegyházban mutatott be ünnepi szentmisét húsvétvasárnap.

A Krisztussal való találkozás eredménye az, hogy az ember megváltozik – hangsúlyozta homíliájában a főpásztor. – De ha belegondolunk abba, hogy mit is jelent az, hogy Jézus tényleg feltámadt, akkor nem maradhatunk nyugodtak. Akkor nem térhetünk fölötte napirendre, akkor az emberi lénnyel, az ember életével és világával minden másképpen van, mint ahogy a hétköznapi eszünkkel gondolnánk. Akkor el kell mondanunk ezt az örömhírt mindenki másnak is, hogy aszerint igazítsuk az életünket.

A felnőtt hívek mellet sok gyermek vett részt az ünnepi szertartáson. Egykor Lékai László bíboros ajándékot osztott a kicsiknek a húsvétvasárnapi szertartást követően. Folytatva a hagyományt Erdő Péter bíboros idén is mézeskalács báránnyal lepte meg a kisgyermekeket a templom oszlopcsarnokában.

* * *

Győri Egyházmegye

Húsvétvasárnap Veres András püspök mutatott be szentmisét a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban; koncelebrált Németh László általános püspöki helynök, Schmatovich János nyugalmazott professzor és Vlaj Márk győr-belvárosi segédlelkész.

Szentbeszédében a főpásztor kiemelte: Jézus ellenségei úgy gondolták, hogy megoldották az ügyet: megölték, eltemették, a sírt lezárták, őrökkel erősítették meg; talán pár nap, hét, néhány hónap, és mindenki elfelejti a Krisztus-ügyet. De húsvét hajnalán „borult a terv”. Hírek érkeztek, hogy a sír üres; egyesek azt mondták, feltámadt, mások azt, hogy találkoztak a Feltámadottal. Ellenségei az ellenkezőjét érték el annak, amit kiterveltek, hiszen Jézus valóban feltámadt, és mindenki erről beszélt.

A feltámadás, az örök élet reménye legyen mindennapjaink erőforrása! Lelkesítsen bennünket Krisztus feltámadása, erősítse hitünket, reményünket – fogalmazott homíliájában Veres András püspök, Pilinszky János Harmadnapon című versét idézve: „Mert megölhették hitvány zsoldosok, / és megszünhetett dobogni szive – / Harmadnapra legyőzte a halált. / Et resurrexit tertia die.”

* * *

Hajdúdorogi Főegyházmegye

Húsvétvasárnap reggelén Kocsis Fülöp érsek-metropolita tartott ünnepi Szent Liturgiát a hajdúdorogi görögkatolikus székesegyházban, több száz hívő jelenlétében.

A főpásztor ünnepi beszédében elhangzott: Krisztus nem azért jött, hogy a társadalom problémáit megoldja, hanem hogy elvegye a bűnt, mert ma a bűnök következményeit érzékeljük a világban. Az egyetlen ellenség a bűn, melynek zsoldja a halál. Ezt győzte le Krisztus azáltal, hogy magára vette a halált. Megküzdött, s bár úgy tűnt, a halál diadalmaskodik rajta, az élet azonban szent, és nem lehetett a sírban hagyni. Föltámadt Krisztus, és vele együtt mi is föltámadtunk.

A Szent Liturgia végeztével a metropolita az egyházmegyei papsággal együtt megáldotta a főszékesegyház kertjében felsorakoztatott több száz pászkakosarat.

Hajdúdorogon a feltámadás napjának reggelén a görögkatolikusok húsvéti eledelekkel töltik meg ünnepi kosaraikat, melyek tartalmát a szentelést követően fogyasztják el a családok. A gondosan összeállított ételkosár aljára tizenegy főtt tojás kerül (Júdás árulása miatt nem tizenkettő), valamint hagyományos ételek: sonka, töltött bárány, sárgatúró, vaj és só. Legfelülre kerül a pászkakosár ékessége, a tradicionális húsvéti kalács, a pászka, melyet Hajdúdorogon sokan otthon, szeretteik körében készítenek el. A szentelni való ételek, italok sorából nem maradhat ki a vörös- és fehérbor sem. A kosár tetejét hímzett kendővel fedik le, melyen a „Krisztus föltámadt!” felirat olvasható. Röviddel a szentelés előtt a hívek felhajtják e kendőt, s kihúzzák a dugót a palackokból, hogy a szentség a húsvéti eledelek minden morzsáját átjárja.

* * *

Nyíregyházi Egyházmegye

Krisztus Feltámadt! – köszöntötte húsvétvasárnapi homíliája elején Szocska A. Ábel megyéspüspök a nyíregyházi Szent Miklós-székesegyházban a hsúvéti Szent Liturgián részt vevő híveket. Az örömteli válasz betöltötte a templom terét: Valóban feltámadt!

Homíliájában a főpásztor arra hívta fel a figyelmet, hogy a feltámadás ünnepének imái, énekei az egész liturgikus évben visszaköszönnek a vasárnapról vasárnapra a liturgiákon. Ebből az ünnepből táplálkozik a keresztény világ; ezen ünnepnek köszönhetően életünk értékes és szép. Életünk Isten ajándéka, amely nagyon értékes. Érték- és életválságban szenvedve vagy életünket mérlegre téve feltesszük a kérdést, hogy mennyit ér az életünk. Nem mindegy, hogy kihez fordulunk válaszért.

Ha az élet alkotójához fordulunk, akinek gyermekei vagyunk, ő tudja igazán megmondani, hogy értékes-e az életünk. Isten válasza így hangzik: „Nagyon értékes az életed, becsüld meg, hiszen annyira sokat ér, hogy fiamat adtam érte.” Annyit ér az életünk, amennyire Isten értékeli – mondta Szocska Ábel. – Isten gyermeke vagyok, aki megváltott engem. Életem Isten ajándéka, melyet nem lehet pénzben mérni. Értékes az életem, mert a megváltással Isten értékessé tette.

Az ünnepi szertartáson öt nyelven hangoztak el a Szentírás szavai. A Szent Liturgia végén a pászkás kosarak és a hívek is részesültek a szenteltvíz áldásában.

* * *

Pécsi Egyházmegye

Húsvétvasárnap reggelén az Egyház hitével találkozunk a szentírási szövegekben. Látjuk, hogyan értelmezik az első keresztények Jézus személyét, saját életüket; kiderül, hogyan látnak, gondolkodnak, cselekednek a Jézus Krisztussal való találkozás után – hangsúlyozta Udvardy György püspök a pécsi székesegyházban bemutatott ünnepi szentmisén. Hozzátette: az események nem elegendőek, hogy hitre lobbanjon a tanítványok szíve; szükség van a Föltámadottal való találkozásra, az azokkal való találkozásra, akik látták őt és hitelesen tanúskodnak róla.

A Föltámadottal való találkozásban minden új értelmet kap. Azonnal megvilágosodik az írások tartalma, életük értelme, értelmet nyernek a jövendölések, az írások; értelmet nyer saját életük. János hitt, Péter kősziklává lett a teremtő szó által, az emmauszi tanítványok fölismerik Jézust a kenyértörésben, és lángol a szívük. Tanúként mennek vissza, hirdetik: találkoztunk vele. Él. 

A Jézus Krisztussal való találkozás erősíti a hitünket, lángra lobbantja a szívünket. Mi is tanúivá válunk Jézus Krisztus feltámadásának. (...) Ettől fogva ez a találkozás nem lehet meg nem történt esemény. Nem tekinthetek Krisztusra úgy, mint akit nem ismerek. Nem tekinthetek úgy a tanítására, mint amit nem hallottam. Nem tekinthetek úgy az ő feltámadására, mintha nem történt volna meg, és reménytelenül élnék. A találkozás meg nem történtté nem tehető – mondta homíliájában a Pécsi Egyházmegye főpásztora.

* * *

Székesfehérvári Egyházmegye

Húsvétvasárnap délelőttjén Spányi Antal püspök a székesfehérvári Szent Imre-templomban celebrált szentmisét.

Krisztus feltámadása arra hív bennünket, hogy krisztusi emberként újjászülessünk, új erkölcsi tartással, új gondolkodásmóddal – hangsúlyozta szentbeszédében a főpásztor.

Naponta döntenünk kell. A gonosz, az istenellenes erő éppúgy jelen van a világban, mint ahogy az Isten. Engedjük húsvét örömét szívünkbe, hagyjuk, hogy átjárjon bennünket, és értsük meg, hogy a hit sohasem volt magánügy – buzdított Spányi Antal.

* * *

Szombathelyi Egyházmegye

A szombathelyi székesegyházban tartott húsvétvasárnapi szentmisén Székely János püspök kiemelte: Krisztusban Isten elpusztíthatatlan örök élete jelent meg itt a földön. Az élet megjelent, ahogy János apostol írta. Krisztusban feltárult az egész emberi lét értelme, oka és célja. Ha azt szeretnénk, hogy az életünknek legyen lendülete, akkor kell hogy legyen az életünknek távlata, oka, célja. Ez nem más, mint az Isten.

Ez a titok tárult fel húsvétkor: a világnak, az embernek van oka, nem a semmiből a semmibe tart. Isten szeretetből alkotta a világot. Arra teremtett, hogy itt a földön megtanuljunk szeretni, majd a halál kapuján át beléphessünk az ő örök szeretetébe. Nyugati világunk elvesztette e tájékozódási képességét, mert elvesztette az élet forrásához való kapcsolódását. A kereszténység a húsvét titkából született. Az első három században, annak ellenére, hogy üldözték, hatalmas erővel terjedt – emlékeztetett Székely János, majd az őskeresztény egyház példája nyomán arra buzdította a híveket, hogy kétségek nélkül éljék a hitüket; éljenek hiteles keresztény életet, és adják tovább a hitet mint életük legnagyobb kincsét.

Húsvétkor azt ünnepeljük, hogy a világ szeretetből van. Ez a forrás, öröm és fény, ami az emberi életet igazán be tudja tölteni. Kérjük, hogy mindig táplálkozhassunk ebből a forrásból, lássuk létünk végső távlatát, átélhessük, hogy a mennyország, legalább pillanatokra, leköltözik a Földre – fogalmazott a szombathelyi megyéspüspök.

* * *

Váci Egyházmegye

Húsvétvasárnap ünnepi szentmisét mutatott be a váci székesegyházban Beer Miklós megyéspüspök.

A főpásztor a szentmisében azért imádkozott, hogy a feltámadás öröme adjon erőt mindenkinek mások megsegítésére, a segítő szeretetre.

A Krisztus feltámadásának ünnepén bemutatott szentmisét a Váci Székesegyházi Kórusiskola és a székesegyház Szent Cecília kórusának szolgálata, valamint Bednarik Anasztázia orgonajátéka tette még ünnepélyesebbé, Acsainé Dávid Ágnes karvezető tanár és Varga László zeneigazgató karnagy vezényletével.


Forrás: Egri Főegyházmegye; Esztergom-Budapesti Főegyházmegye; Győri Egyházmegye; Hajdúdorogi Főegyházmegye; Nyíregyházi Egyházmegye; Pécsi Egyházmegye; Székesfehérvári Egyházmegye; Szombathelyi Egyházmegye; Váci Egyházmegye

Fotó: Egri Főegyházmegye; Nyári Andrea; Ács Tamás; Hajdúdorogi Főegyházmegye; P. Tóth Nóra; Loósz Róbert; Lugosi Balázs; Szombathelyi Egyházmegye; Váci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria