Külön folytatja működését a karitász és a Felnőttképzési Nonprofit Kft. a Váci Egyházmegyében

Hazai – 2021. január 8., péntek | 18:05

Az alábbiakban Marton Zsolt megyéspüspök január 7-i levelét tesszük közzé, amelyben az egyházmegye dolgozóit tájékoztatja a változásról.

Kedves Munkatársak!

Különleges időket élünk, és nem csak az életünket lassan már egy éve megnehezítő vírusjárvány miatt. Átalakulóban van az egész világ, amire a világegyház, a magyar Egyház és azon belül a mi egyházmegyénk is igyekszik megtalálni a megfelelő válaszokat. A pandémia csak meggyorsította a felismerést, hogy a megoldások, amelyek másfél-két évtizede remekül működtek, nem biztos, hogy ma is működnek, és még kevésbé valószínű, hogy 15-20 év múlva is ugyanúgy működni fognak. A politikussal szemben az egyházi vezetőnek előnye, hogy rövidebb ciklusok helyett hosszabb távra tervezhet. Ilyen tervezésbe fogtam bele én is bő egy évvel ezelőtt, amikor a Jóistentől – Ferenc pápán keresztül – meghívást kaptam az egyházmegyei püspöki tisztségre. Ennek a hosszú távú tervezésnek egy lényeges állomásához értünk el most.

Hosszas szakmai egyeztető munkát követően, amelybe más egyházmegyék és külső szakértők is bekapcsolódtak, egyik fontos intézményünkön koncepcionális és szerkezeti változtatásokat hajtottunk végre. 2021. január 15-től a Váci Egyházmegyei Karitász, illetve a Váci Egyházmegyei Felnőttképzési Nonprofit Kft. szervezetileg is különválik. Hálásan köszönöm eddigi szolgálatát az ügyvezető igazgatónak, Fieszl Csabának és helyettesének, dr. Bölönyi-Horváth Lászlónak. Munkájukkal nagyon sok nélkülöző ember és család életébe hozták el a reményt. Bízom benne, hogy szakmai tudásukat és rátermettségüket továbbra is Egyházunk javára tudják kamatoztatni.

A Belügyminisztérium támogatásával 2015 óta tartó közfoglalkoztatási program, mely kezdetben a Váci Egyházmegyei Vidékfejlesztési Iroda, majd a Váci Egyházmegyei Karitász égisze alatt zajlott, teljes egészében átkerül a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Boldog Ceferino Intézetéhez, amely ezzel a legnagyobb közfoglalkoztatási intézménnyé válik Egyházunk berkein belül. A Váci Egyházmegyei Karitász igazgatója 2021. január 11-től Kovács Gábor.

A Váci Egyházmegyei Felnőttképzési Nonprofit Kft. pedig új néven és kibővített tevékenységi körrel folytatja munkáját. A Váci Egyházmegyei Képzési Központ igazgatója 2021. január 11-től Verseghi-Nagy Miklós.

Kérem, fogadjátok őket szeretettel, segítsétek őket munkájukban, és továbbra is maradjatok meg elkötelezetten a szolgálatotokban, amihez a Mindenható áldását kérem mindannyiunk számára!

Marton Zsolt
váci püspök

*

Kovács Gábor, a Váci Egyházmegyei Karitász igazgatója

1969-ben született Esztergomban. Új feladatát megelőzően leginkább innovatív munkaerő-piaci és foglalkoztatási kezdeményezésekkel és a szociális gazdaságban működő nonprofit vállalkozások fejlesztésével foglalkozott, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat regionális ügyvezetője és programvezetője volt. Az elmúlt huszonöt évben hátrányos helyzetű emberek aktív bevonását, a munka világában való részvételük elősegítését végezte. Így ezek az emberek elsősorban nem segélyt, passzív támogatást kaptak, hanem az aktív tevékenységben felismerhették saját alkotó erejüket is. Emellett nehéz sorsú családok és a befogadó közösségektől távol lévő emberek legelemibb megsegítését célzó kezdeményezéseket irányított, adományok gyűjtését és gyors célba juttatását szervezte, melyek közben megtapasztalta az elkötelezett önkéntes tevékenység és a professzionális munka előmozdító erejét, az együttműködésben rejlő lehetőségeket. Meggyőződése, hogy a legtöbb munkát csak szerető közösségben érdemes és lehet jól végezni, és ez még inkább igaz a karitatív munkára, amelynél jó esetben a szolgáló szeretet befogadó és felemelő ereje meghaladja vagy áthatja a szükséget szenvedő ember számára átadott anyagi juttatás értékét.

Feleségével Esztergomban élnek, huszonhat éve házasok, öt gyermekük van. Egyetemi végzettségét tekintve szociológus, ugyanakkor borász is, amely szakmát szabadidejében gyakorolja a kis családi szőlőjükben. Közösségi élete mellett az egyéni sportban érzi magát a leginkább otthonosan, így amikor ideje engedi, amatőr triatlonosként edz és készül a hosszú távú versenyekre.

*

Verseghi-Nagy Miklós, a Váci Egyházmegyei Képzési Központ igazgatója

1967-ben született Budapesten. 1990-ben szerzett villamosmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen, 2009-ben pedig hittanári diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

Eddigi pályafutása során jelentős tapasztalatot szerzett szervezetek vezetésében, amit a versenyszférában végzett 17 éves munkája során alapozott meg. Később ezt a tudást és tapasztalatot társadalmi szempontból még hasznosabb területeken kívánta kamatoztatni. A Semmelweis Egyetemen operatív főigazgatóként, ezután pedig Szentendre város polgármestereként fő célja volt a versenyszférában elsajátított szemlélet és módszerek adaptálása és alkalmazása az adott intézményi környezetben.

A jövőben továbbra is társadalmilag jelentős hasznossággal bíró feladatokat szeretne ellátni. 2020. január óta ügyvezetője a Magyarország Barátai Alapítványnak. Orvos feleségével Szentendrén élnek, négy gyermekük és három unokájuk van. Családja és munkája mellett aktív amatőr hosszútávfutó.

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Váci Egyházmegyei Karitász, Váci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria