Lezárult a Görögkatolikus Metropólia első nagygyűlése

Hazai – 2022. október 25., kedd | 13:24

Október 20. és 23. között rendezték meg a Görögkatolikus Metropólia nagygyűlését. A gyűlést lezáró Szent Liturgián részt vett Mario Grech bíboros, a püspöki szinódus titkára és Michael Wallace Banach, Magyarország apostoli nunciusa is.

Október 20-án, csütörtökön vecsernyével vette kezdetét a program, erről ITT olvashatnak beszámolót.

Az első munkanapon, október 21-én a reggeli imádságok után Seszták István, a Görögkatolikus Metropólia hivatalvezetője összefoglalta a metropólia első hét esztendejét. Beszámolt az egyházmegyék egyes és a metropólia közös rendezvényeiről, eseményeiről; bemutatta az intézmények megszületésének folyamatát, kiemelve azok lelki és lelkipásztori hatását az egyház életére. A hallgatók közül sokan nagy meglepetéssel fogadták, hogy milyen sokan dolgoznak az oktatási, szociális és egészségügyi intézményekben, s milyen sok emberről gondoskodik a metropólia.

A második előadó, Nyirán János, a Görögkatolikus Metropólia titkára a metropólia liturgikus életéről számolt be. Bemutatta a keleti egyházak számára kiadott szentszéki rendelkezést, az úgynevezett liturgikus instrukciót, kiemelve azokat a pontokat, amelyek a hazai görögkatolikus egyháznak is sajátos feladatokat adnak.

Az ezt követő főelőadást Galambvári Péter miskolc-görömbölyi parókus tartotta. A Miskolci Egyházmegye bírósági helynöke összegezte a szinódusi út során beérkezett véleményeket, amelyek egyszersmind a metropóliai gyűlés fő témáját is adták. Sok kérdés fogalmazódott meg ennek kapcsán arról, hogy milyen feladatok várnak az Egyházra a közeli és távoli jövőben.

Ebéd után Sereghy Xénia teológus bevezető előadásában személyes tapasztalatait osztotta meg a résztvevőkkel, hogy a világegyházban milyen módon kezelték a szinódusi út feladatait.

A délután hátralévő részében kilenc csoportra oszlott a gyűlés, hogy megbeszéljék a hallottakat, ezek alapján fogalmazták meg a jelenlévők személyes véleményüket és kérdéseiket az Egyház jelenére és jövőjére vonatkozóan. Minden csoportnak egy-egy egyházi és világi vezetője volt, az ő feladatuk volt a csoportmunkáról másnap délelőtt beszámolni a püspökök és a többi résztvevő számára.

A nap végén Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök és Juhász Géza, a Miskolci Egyházmegye helynöke vezetett vecsernyét, kiemelten a másnap lelkigyakorlatukat kezdő kispapokért, valamint további papi és szerzetesi hivatásokért imádkozva.

Este a Lautitia ifjúsági vegyeskar adott koncertet.

A második, október 22-i gyűlésnapon a reggeli utrenyét és Szent Liturgiát Orosz Atanáz püspök vezette, a paptestvérek koncelebrálásával.

Délelőtt Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök számolt be arról, hogy a Magyar Görögkatolikus Egyház miként szervezte meg a segítséget a háború elől menekülőket támogatva, és arról is szó esett, hogy a hazánkba érkezett ukrán görögkatolikusoknak milyen lelki és lelkipásztori segítséget tudunk nyújtani. A beszámolóban segítségére volt Ferenc atya, a baziliták magyarországi tartományfőnöke – ő maga is ukrán nemzetiségű. Máriapócson jelenleg négy Kárpátaljáról érkezett ukrán bazilita szerzetes pap él, akik járják az országot, hogy az ide menekült ukrán testvérek rendelkezésére álljanak.

Ezek után Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek, metropolita tartott előadást a népszámlálás jelentőségéről. Bemutatta azt a görögkatolikus honlapokon is megtalálható térképet, amely településekre lebontva közli, hogy hol hány görögkatolikus él az országban. A főpásztor arra is utalt, hogy az újabb közösségek létrejötte még akkor is gyümölcsöző lehet, ha egyelőre nem kaphatnak saját papot, de a hívek buzgó imádsága idővel talán újabb hivatásokat is fog teremni.

A két püspöki előadás után a kilenc munkacsoport vezetői számoltak be arról, hogy az előző napon milyen gondolatok, vélemények fogalmazódtak meg a beszélgetésük során.

Délben csatlakozott a metropóliai gyűléshez a két prominens vendég, Mario Grech bíboros, a püspöki szinódus titkára és Michael Wallace Banach apostoli nuncius.

Délután Kocsis Fülöp metropolita összegezte az elmúlt két nap munkáját. A kiscsoportos beszélgetések visszajelzéseinek összegzésén keresztül témákra lebontva alkotta meg a gyűlés közös véleményét, amelyet a püspökök hamarosan egységes formában tárnak a hívek elé. Ez lesz a szinódusi út első szakaszának – és egyben a metropóliai gyűlésnek – a gyümölcse, amely világosan megfogalmazza, hogy mit tehetünk azért, hogy a Magyar Görögkatolikus Egyház Isten akarata szerint tovább fejlődjön.

A délután folyamán a kötetlen beszélgetést biztosító fórum keretében a jelenlévők különböző kérdéseket tehettek fel a három püspöknek. Ezt követően Grech bíboros beszélt a szinódusi út lényegéről, kiemelve, hogy a szinodalitás az Egyház alkotóeleme. Az Egyház, ha nem szinodális, akkor nem is Egyház. A bíboros is készségesen válaszolt a jelenlévők kérdéseire.

Az esti vecsernyét Kocsis Fülöp metropolita vezette Terdik János pasztorális helynökkel együtt, a kiemelt vendégek jelenlétében.

A metropólia első – a szinódusi út első szakaszának összegzését is jelentő – gyűlése Szent és Isteni Liturgia ünneplésével zárult a máriapócsi nemzeti kegyhely bazilikájában vasárnap 11 órakor. Népes asszisztenciával vonult be a gyűlésen részt vevő papság, a püspökök és a magas rangú vendégek. A kegytemplomban számos hívő volt jelen.

A homíliát Mario Grech bíboros mondta, az olasz nyelvű tanítást Verdes Miklós atya fordította.

Grech bíboros hangsúlyozta: az Úr tanítványaiként hivatásunk, hogy az ő tekintetének meghosszabbítása legyünk a világban. „Az itt a földön általunk bemutatott Szent Liturgia közösségben van az égi Liturgiával, hogy mi is Isten elérhetetlen fényének ragyogása lehessünk, amely arcunkat a szeretett Fiú képére formálja át. Forduljunk Máriához, e máriapócsi kegyhely Királynőjéhez, akit annyira keresnek és tisztelnek az ide érkező népek. Ő a szinodális asszony, aki Jézussal és Isten szent és hűséges népével vándorol. Ne féljünk e szinodális úttól, az élet menetétől, mert Mária, Isten elérhetetlen fényének ragyogása biztos vezetőnk.”

A szentbeszéd magyar nyelvű teljes egészében ITT olvasható.

Grech bíboros átadta Ferenc pápa személyes üdvözletét, és elmondta, hogy közelgő találkozásuk alkalmával egy élő, összetartó, népes családról – a magyar görögkatolikusok családjáról – fog beszámolni a Szentatyának.

A Szent Liturgiát követően Kocsis Fülöp metropolita megköszönte a bíborosnak és a nunciusnak a részvételt, és külön hálát adott, amiért a templomot átjárta a gyerekzsivaj. Megértést kért a néha esetleg túl hangos gyermekek miatt, de mint mondta, ők a jövő görögkatolikus egyháza, szükséges, hogy otthon érezzék magukat a templomban.

A Szent Liturgia a himnuszok és éltetések éneklésével ért véget.

A gyűlésen résztvevők és családjaik a zarándokházban közös ebéden vettek részt, melyen megmutatkozott a bíboros és nuncius közvetlensége is. Volt olyan kisfiú, aki a bíborossal íratta alá liturgialátogatási naplóját. Grech bíboros örömmel tett eleget a kérésnek, és kedvesen beszélgetett a gyermekekkel. Amikor megkérdezte tőlük, mit üzennek Ferenc pápának – akivel október 27-én, csütörtökön találkozik –, a gyerekek és szüleik magyar, angol és olasz nyelven egyaránt azt kérték, hogy jöjjön el Máriapócsra. „Megmondom neki!” – ígérte meg a kuriális bíboros.

Michael Wallace érsek, Magyarország apostoli nunciusa magához hívott egy kislányt, akivel közös képet kért. Édesapjának elmondta: meghatotta az a szeretet, amelyet a Szent Liturgia alatt látott közte és gyermekei között. „Nagy szükségünk van erre. Köszönöm, hogy tanúja lehettem ennek!”

Forrás: Görögkatolikus Metropólia (1, 2, 3)

Fotó: Görögkatolikus Metropólia

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria