Márton Áron életéről készült filmet mutattak be Veszprémben és Várpalotán

Hazai – 2018. április 16., hétfő | 13:38

Nagy Zoltán mérnök, tanár, hitoktató, Márton Áron-kutató tartott filmvetítéssel egybekötött előadást április 5-én a KÉSZ megyei szervezeteiben, Veszprémben a Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskolában és Várpalotán a plébániai közösségi házban.

Az Orbán Balázs-díjas székelyudvarhelyi mérnök háromrészes DVD-filmjének – A Hegy – Mozaikképek Márton Áron életéből címmel – 2015-ben, a Márton Áron-emlékév jubileumi nyitó ünnepségén volt a premierje Kolozsvárott.

A film végigkíséri az erdélyi fehér vértanú püspök életútját gyermekkorától pappá, majd püspökké szentelésén, börtönévein és több mint tízéves háziőrizetén át egészen haláláig. Elkészítését mintegy 25 év kutatómunka előzte meg – ismertette bevezetőjében az előadó. 1993-ban Mihály József akkori székelyudvarhelyi káplánnal határozták el, hogy felkeresik mindazokat a településeket, ahol szolgálata során Márton Áron megfordult, s megkeresik, megszólaltatják mindazokat, akiket valamilyen kapcsolat kötött össze a főpásztorral, vagy akik lelki, tárgyi emlékeket őriznek a püspökkel való találkozásaikról, bérmakörútjairól, ünnepi szertartásokról.

Később a kutató- és gyűjtőmunkát Nagy Zoltán egyedül folytatta. Az évek során több ezer fényképpel, hangfelvétellel, újságcikkel, írásos dokumentummal gazdagodott a gyűjtemény, és egy korabeli mozgófilm is előkerült, amelyet a püspök egyik bérmakörútján készített egy székely paptestvér kezdetleges technikájú felszerelésével. Hosszú, aprólékos munkával Nagy Zoltánnak sikerült mindent digitalizálnia, s az összegyűlt forrásokból állította össze háromrészes, öt és fél órás DVD-filmjét. Az elmúlt években többen elhunytak a filmben megszólalók közül, így a film ezen archív felvételei pótolhatatlan értékű helytörténeti, egyháztörténeti forrásnak is tekinthetők.

A filmrendező elmondta, gyakran ütközött ellentmondásokba is az emlékezők elbeszéléseiben, mivel az elmúlt évtizedekben sok-sok legenda szövődött egybe a tényekkel a püspökkel kapcsolatban. Ezért szükséges volt ezeknek utánajárnia, és a hiteles források szerint megszűrni az emlékképeket, hogy csak a tények maradjanak meg az összeállításban. A film elkészítésében Virt László segítette munkáját tanácsadóként, lektorként, aki Márton Áron életének legelismertebb magyarországi szakértője, monográfusa (a szociológus a veszprémi bemutatón személyesen is részt vett).

Nagy Zoltán kutatómunkájának egyik legizgalmasabb állomása volt, amikor a bukaresti titkos levéltár egyik munkatársa révén betekinthetett a Márton Áronról fennmaradt dokumentációba. Kiderült, hogy a püspök volt a legmegfigyeltebb személy a román diktatúra idején, róla készült a legtöbb jelentés. 70 ezer A4-es méretű gépelt szöveg maradt fenn róla, több, mint bármelyik miniszterről vagy állami alkalmazottról. A román szocialista rezsim nagyon félt tőle, még halála után is – fűzte hozzá az előadó. A főpásztor ugyanis végig egyenes derékkal, hajlíthatatlanul, „hegyként” (innen a DVD címe) állt ki hitéért és az Egyház autonómiájáért a legkegyetlenebb egyházüldözés idején is. Elmondta, hogy munkája során megtapasztalta Erdélyt járva, hogy Márton Áront ma is szinte szentként tisztelik az emberek.

A kutatás nem ért véget, a gyűjtött anyag ma is nap nap után tovább bővül. Nagy Zoltán a film 2015-ös bemutatója óta több mint hetven településen fordult meg vetítésekkel egybekötött előadásaival. Missziójának célja, hogy végigjárja a Kárpát-medence magyarok lakta vidékeit, ismertté tegye a legendás hírű főpásztor életét, s ezáltal támogassa a püspök folyamatban lévő boldoggá avatását. Tartott előadást 2015-ben Magyarországon a Parlament Márton Áron-emlékülésén is, de eljutott filmjével Augsburgba is, valamint a közelmúltban a brüsszeli magyarok közösségébe is.

Forrás: Toldi Éva/Veszprémi Főegyházmegye

Fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria