Palánki Ferenc megkezdte főpásztori látogatásait egyházmegyéje plébániáin

Hazai – 2018. április 13., péntek | 19:15

Palánki Ferenc megyéspüspök április 12-én megkezdte kétnapos kánoni látogatásait a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye plébániáin. Először a debreceni Szent Anna-székesegyház plébániáját kereste fel.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

A vizitáción jelen volt Fodor András püspöki helynök; Krakomperger Zoltán, a székesegyház plébánosa; Törő András püspöki titkár; Reznek Ádám, a székesegyház káplánja; Vadász László, a plébániához tartozó Neokatekumenális Út közösség vezetője és Tajos Benedict papnövendék, a közösség tagja. A főpásztor este szentmisét mutatott be a székesegyházban.

E szentmise elején Krakomperger Zoltán plébános köszöntötte Palánki Ferenc megyéspüspököt, majd történelmi jelentőségűnek nevezte a főpásztori látogatást, kiemelve, hogy az nem csupán az egyházközség adminisztratív életére vonatkozik.

Palánki Ferenc kifejtette, többéves folyamat első alkalma ez a látogatás. A vizitáció püspöki kötelesség, s a debrecen-nyíregyházi főpásztornak 2015. november 14-i beiktatása óta most adódott lehetősége, hogy ezt elkezdje. A megyéspüspök hangsúlyozta, látogatása nem ellenőrzés, hanem részesedés az egyházközség örömében. 

A szentmise után a képviselő-testületi tagokkal találkozott Palánki Ferenc. Kifejtette, a testület egyik legfontosabb szerepe, hogy a hívek gondolatait, örömeit, bánatait, véleményét közvetítse a plébános felé, valamint segítse az egyházközség vezetőjének munkáját. Utóbbi itt különösen fontos, hiszen Krakomperger Zoltán plébánosi szolgálata mellett a püspökség irodaigazgatói feladatainak is eleget tesz, valamint az egri szeminárium professzoraként aktívan részt vesz a kispapok képzésében.

A főpásztor emellett örömmel állapította meg, hogy a plébánia felújítása befejeződött, és a templom tornyának renoválásához szükséges anyagi támogatásáról is biztosította az egyházközséget. A rendkívüli alkalmat megragadva pedig meghívta a testületet az egyházmegye fennállásának 25. évfordulójára tervezett, május 31-től június 2-ig tartó háromnapos jubileumi ünnepségre.

A rendezvény május 31-én este 6 órakor Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi megyéspüspök jubileumi szentmiséjével kezdődik, püspökké szentelésének 25. évfordulója alkalmából. Másnap, június 1-jén a hívek a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztjét fogadják, majd június 2-án, szombaton délelőtt 10 órakor ünnepi szentmise kezdődik, amelyen részt vesznek a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, valamint a határon túli magyar egyházmegyék főpásztorai is. A szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros, prímás lesz. 

Palánki Ferenc a jubileumi ünnepség szervezésében, lebonyolításában is kérte a testületi tagok szervező munkáját, segítségét.

A vizitáció második napján, április 13-án Palánki Ferenc megtekintette a plébánia filiáiban, Mikepércsen és a debreceni Homokkertben található kápolnákat, a plébánia területén működő egyházmegyei iskolát, délután pedig részt vett az elsőáldozóknak tartott szülői értekezleten.

A főpásztori látogatások formáját a Püspöki Kongregáció 2004. február 22-én kiadott Apostolorum successores (Apostolok utódai) kezdetű direktóriumának irányelvei határozzák meg. Ennek megfelelően a püspök szentmisét mutat be az egyházközségben, találkozik a plébánossal és a többi ott szolgáló pappal, szerzetessel, a hívekkel, a plébánia területén lévő egyházmegyei iskola vezetésével, bepillantást nyer a képviselő-testület, a hitoktatók munkájába, meglátogat más intézményeket, de ez a látogatás arra is lehetőséget biztosít, hogy az egyházközség néhány betegével találkozzon.

Az egyházmegye püspöke a látogatás során a plébánia vagyonkezelésének és fenntartásának vizsgálatát sem mulasztja el. Megtekinti a szent helyeket, a liturgikus felszereléseket, a többi javakat és az egyházközség hivatalos dokumentumait.

A pasztorális látogatás azoknak az évszázadok tapasztalatával megerősített formáknak az egyike, amelyeken keresztül a püspök személyes kapcsolatot tart a papsággal és Isten népe többi tagjával. Alkalom ez az evangélium munkásainak megerősítésére, dicséretükre, bátorításukra és vigasztalásukra, de arra is, hogy a főpásztor minden hívőt saját keresztény életének megújítására és az intenzívebb apostoli tevékenységre hívjon. A látogatás lehetővé teszi a püspök számára, hogy értékelje a lelkipásztori szolgálatra rendelt struktúrák és eszközök hatékonyságát, számot vessen az evangelizáció munkájának körülményeivel és nehézségeivel, hogy így jobban meghatározhassa a szerves lelkipásztori tevékenység prioritásait és eszközeit.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria