Michael A. Blume apostoli nuncius: Sürgősen meg kell találnunk Krisztust az embertársainkban!

Hazai – 2020. június 26., péntek | 21:33

Michael A. Blume SVD apostoli nuncius június 26-án, Szent Josemaría Escrivá, az Opus Dei alapítójának emléknapján szentmisét mutatott be a budapest-belvárosi (Szervita téri) Szent Anna-templomban, a személyi prelatúra magyarországi tagjai jelenlétében.

Szent Josemaría Escrivá de Balaguer (1902–1975) spanyol római katolikus pap, az Opus Dei (Isten Műve) megalapítója. Egész életében fáradhatatlanul végezte apostoli küldetését minden társadalmi rétegben. Szent II. János Pál pápa 1992-ben boldoggá, 2002-ben pedig szentté avatta. Az Opus Dei a Katolikus Egyház személyi prelatúrája.

Michael A. Blume homíliáját teljes terjedelmében közreadjuk.

*

Kedves Barátaim!

Bár eddig személyesen nem ismertelek benneteket, de az a lelkesedés és öröm, amellyel fogadtok, számomra kegyelem. A koronavírus-járvány kezdete óta most először mutatom be a szentmisét nyilvánosan.

Jézus Krisztus gyűjtött minket egybe; Uram, köszönöm Neked ezt a kegyelmet.

A Ti hivatásotok – az Opus Dei tagjaiként – az evangelizáció. Az evangelizáció nem más, mint Krisztus bennetek való életének gyümölcse, hiszen Krisztus kegyelme árad azokból a szívekből, amelyek befogadják Őt. Az Ő Szentlelke formál és segít bennünket, hogy Őáltala és Őbenne az imádságainkban, a felebaráti szeretetben, az evangélium hirdetése kapcsán tett erőfeszítéseinkben egyre jobban megtaláljuk és szemléljük Krisztust. Krisztust szemléljük és hirdetjük egy olyan világban, amely gyakran úgy tűnik, hogy nem is ismeri Őt.

Pál apostol azt mondja, hogy akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Ez egy ígéret nektek és nekem is, de csak akkor, ha valóban Isten fogadott gyermekeiként élünk már itt a világban.

Hamarosan a szentmisében a Miatyánkot fogjuk imádkozni. Ez az imádság az Abba szóval kezdődik. Azzal a szóval, amelyet Jézus Krisztus olyan gyakran mondott ki, s Pál apostol is olyan szeretettel emleget: Abba. Ez a szó összefoglalja Jézus Krisztus egész életét, Mennyei Atyja felé és felénk kiáradó szeretetét. A Szentlélek bennünket is segít és formál, hogy minden napunk ezzel a szóval induljon, s újra és újra Krisztust ölthessük magunkra. Krisztus rajtatok keresztül is szeretné megmutatni magát a világnak.

Az Egyház azért létezik, hogy megismertesse Krisztus országát a világgal, s hogy megmutassa és megízleltesse velünk azt, hogy milyen jó az Úr. Ti is ezen fáradoztok, hiszen evangelizáljátok a családokat, embertársainkat. Sok testvérünk rajtatok keresztül találkozik az evangélium örömhírével, az istengyermekség nagyszerűségével. A felelősség hatalmas. Mindez keresztény hivatásunk lényeges eleme, amelyet Ferenc pápa is olyan gyakran emleget. A szeretet, amely Krisztus tanítványaiból sugárzik, felhívja a világ figyelmét arra, hogy az Isten társaságában élt élet szép, logikus, értelmes és igaz.

Az evangelizáló küldetés abból a krisztusi missziós lelkületből fakad, amellyel Ő mindig és minden körülmények között megajándékoz bennünket. Ez a lelkület nélkülözhetetlen a koronavírus által okozott világjárvány első pillanatától kezdődően, amely, jól tudjuk, mennyi problémát és szenvedést okozott. Elég gondolnunk a gazdasági összeomlásra, a társadalmi következményekre, valamint a kialakult helyzetre, amelyet hat hónappal ezelőtt elképzelni sem tudtunk.

Ebben a helyzetben is a Krisztusról való tanúságtétel új perspektívái nyílnak meg előttünk. Sürgősen meg kell találnunk Krisztust a szegényekben, a magányos embertársainkban, azokban, akik pszichés problémákkal küzdenek, azokban, akik veszélyben vannak, hiszen félnek, hogy elveszítik otthonukat, tulajdonukat. Találkoznunk kell Krisztussal azokban a személyekben, akik elvesztették családtagjukat, barátukat. Sürgősen találkoznunk kell Krisztussal azokon a személyeken keresztül, akik elhagyatottnak érzik magukat. Folytathatnánk még bőven a felsorolást. A legfontosabb és a legszükségesebb feladat, hogy a „szeretet kreativitásával” (Szent II. János Pál pápa megfogalmazása) elvigyük „Isten gyengédségének balzsamját” minden szükséget szenvedő testvérünknek.

Megkeresztelt emberek vagytok, tehát missziós tanítványok, amit Ferenc pápa is olyan gyakran hangsúlyoz. Az elmúlt hónapokban sokan szenvedtek közületek, vagy osztoztak mások szenvedésében, de a küldetés mindig és minden körülmények között folytatódik. A küldetés mindig ugyanaz, a körülmények lehetnek különbözőek. Az Opus Dei közössége segít szembenézni a sok nehézséggel. Isten szeretete és irgalma soha sincsen távol azoktól, akik keresik Őt.

Alapítótok, Szent Josemaría Escrivá a Barázda című könyvében nagyon szépen beszél a szükséget szenvedőkről: „A szegények olyanok, mint egy lelki könyv, amely belsőleg előbbre visz, és ők alkotják imáim fő témáját. Fájdalmat okoznak nekem, de mivel Krisztussal találkozom bennük, az Ő fájdalma az, ami nekem fáj… Ez a fájdalom tudatossá teszi bennem, s elmélyíti azt, hogy szeretem Őt és szeretem őket.”

A Szentlélek vezessen bennünket, hogy felfedezzük Krisztust azokban az emberekben, azokban az élő lelki könyvekben, akiket a gondviselés utunkba vezérel.

*

A budapest-belvárosi Szent Anna-templom (Budapest, V. kerület, Szervita tér 6.) a szerviták számára épült 1725–32 között Hölbing János terve alapján. Itt őrzik a szervita rend hét szent alapítójának ereklyéit, a közelben álló rendházban éltek egykoron a szervita atyák. 

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria