Miskolc: gálaesttel és ünnepi szentmisével zárták a hit évét

Hazai – 2013. november 25., hétfő | 13:32

Ünnepi lélekkel adtak hálát a hit évének lelki és kegyelmi ajándékaiért a miskolci esperesi kerülethez tartozó papok és hívek november 23-án és 24-én.

Gálaestet rendeztek szombaton a miskolci Művészetek Házában. A közel 600 vendéget Palánki Ferenc egri segédpüspök, miskolc-mindszenti plébános köszöntötte. A főpásztor Rino Fisichella érsek, az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának elnöke gondolatait idézve megfogalmazta: gyakorta hajlamosak vagyunk a hit válságáról beszélni, ugyanakkor elfelejtjük, hogy a hitnek és a reménynek rengeteg jó megnyilvánulása is van. A hit évében átélhettük ezt az összetartozásban, az együttlétben, a Krisztussal való találkozásainkban.

Az ember ünnepre van teremtve – idézte a püspök Barsi Balázs egyik gondolatát –, az ünnepnek pedig több összetevője van: megünnepelni azt, hogy érdemes hitben élni, érdemes rábízni életünket Krisztusra, fontos kilépni önmagunkból, elindulni a másik felé, végül a kapott ajándékokat átalakítva visszaadni az Istennek. Köszöntőjében felidézte a hit évének miskolci eseményeit, köszönetét fejezte ki mindazok felé, akik tevékenyen részt vettek a programok szervezésében.

A gálaest során dr. Csókay András agysebész tett tanúságot arról, hogy mit jelentett számára a hit éve. Szabó József szemináriumi lelkivezető atya szavait idézte: „lelki kardunkat” kell forgatnunk. Ha a sportoló nem edz, akkor alulmarad a küzdelemben, a hit „fegyvereivel” (ima, böjt, liturgia) kell edzenünk, hogy alul ne maradjunk, ha jönnek a problémák. Megvallotta, hogy az ő személyes lelki fegyvere a rózsafüzér és a Jézus-ima, majd orvosi praxisából idézett több olyan esetet, amikor kifejezetten tapasztalta ezt a kegyelmi segítséget.

A lelki, kulturális programon Liszt Ferenc és Verdi műveket énekelt a Miskolci Cardinal Mindszenty kórus és a Cantus Agriensis kórus Gergely Péter Pál vezetésével. Fellépett továbbá az Éltető Lélek Irodalmi Kör, valamint a Fráter kórus Regős Zsolt vezetésével. Zongorán közreműködött Flach Antal.

Az est során kerültek átadásra a gyermekek, fiatalok számára meghirdetett rajzpályázat díjai is.

November 24-én, vasárnap este a miskolc-mindszenti templomban hálaadó szentmise keretében zárták le a hit évét. A szentmise főcelebránsa Palánki Ferenc segédpüspök volt, aki Krisztus Király ünnepére utalva megfogalmazta: a mai nap a szeretet, a jövő, a reménység győzelme. Olyan királyunk van, akit megfeszítettek. Ő a mindenség középpontja, a nép és a történelem középpontja. Az Isten szeretetére adunk választ, amikor őt állítjuk életünk középpontjába. Tettük ezt akkor is, amikor Úrnapján a város középpontjába állítottuk Krisztust. Az ünnep tudatosítja, hogy miről szól az életünk.

„Olyan jó, hogy megszólíthatjuk a Mindenség Királyát. A jobb lator egy pillanat alatt megváltozott, mert együtt szenvedett Krisztussal. Látta, hogy Jézus az Atyával tartja a kapcsolatot még a kereszten is. Még a legnehezebb élethelyzetben is megszólíthatjuk Krisztus Királyt. Ne bámészkodók legyünk, mint egykor az emberek Krisztus szenvedésekor, hanem tartozzunk a tevékenykedőkhöz – emelte ki a püspök. – Jézus Krisztus győzött a kereszten, győzzön bennünk is.”

Magyar Kurír