Székesfehérvár: ünnep a bazilika felszentelésének évfordulóján - VIDEÓVAL

A hit lángját tovább kell őriznünk

Hazai – 2013. november 26., kedd | 11:00

Ünnepi szentmisével zárta le a hit évét a Székesfehérvári Egyházmegyében Spányi Antal megyéspüspök a fehérvári bazilika felszentelésének évfordulóján. Az egyházmegye papságával és Takács Nándor nyugalmazott püspökkel  koncelebrált misén együtt adtak hálát a hívekkel az elmúlt év kegyelmeiért a szerzetesek, a Prohászka Imaszövetség tagjai és a lelkipásztori munkatársak is.

Spányi Antal püspök beszédében visszaemlékezett a hit évének megnyitó eseményére, amikor hitvalló püspök elődje, Prohászka Ottokár születésének 154. évfordulóján, 2012 októberében meghirdette az év kiemelt programjait. Ekkor az egyházmegye minden templomában kihelyezték a Bibliát, valamint a hit évének gyertyáját. Az ünnepen a plébániákról érkező családok is kaptak egy-egy gyertyát családi imafüzettel, hogy otthonukban egész évben együtt imádkozhassanak hitük megerősödéséért.

 „Megéltük, hogy mekkora a felelősségünk, nemcsak a magunk és szeretteink hite iránt, hanem azokkal szemben is, akik nem fogadták, akik nem tudták még befogadni ezt a kegyelmi ajándékot! Azokkal szemben, akiknek szükségük van arra a hiteles tanúságtételre, melyet mi adhatunk nekik a mindennapi életben, mint munkatársak, családtagok, lakótársak, osztálytársak. Megértettük, hogy ehhez el kell mélyülni hitünkben, növekedni kell igaz és hiteles ismeretekben. Ezért szerveztek oly sok egyházközségben katekéziseket, keresték a hitben való fejlődés alkalmait, melyeket sokan megtaláltak a katekézisek mellett a közös imádságban, a megújuló zarándoklatokban, a bodajki találkozókon. Így lett ennek az évnek sok közösségi alkalma az öröm, az Úrban való örvendezés lehetősége!” – mondta a püspök.

A főpásztor köszönetet mondott az Egyháznak, amely a Szentatya személyén keresztül meghirdette ezt az évet. Köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a hit évében tartott eseményeken: a lelkipásztorkodó papoknak, a fiataloknak és a családoknak, a magányosoknak, a karitász-munkatársaknak, a Prohászka Imaszövetség tagjainak, az egyházmegyei hivatal munkatársainak. Megköszönte az imákat, az aktivitást, a sok fizikai és szellemi segítséget, melyek által a hit éve programjai megvalósulhattak. Hálát adott Istennek, hogy egymás hite által erősödhettünk.

Az ünnepi szentmise keretében került sor az újonnan végzett világi lelkipásztori kisegítők püspöki megbízólevelének átadására is. A képzés befejezése után 16 világi hívő tett ünnepélyes ígéretet arra, hogy a plébános irányítása mellett, annak munkatársaként lelkiismeretesen végzi a rá bízott lelkipásztori feladatokat.

A főpásztor arra kérte a szolgálatukat most megkezdő munkatársakat, hogy jó lelkülettel végezzék a plébánostól rájuk bízott, az Egyház által engedélyezett feladatokat, tegyék azt örömmel, megfelelő lelkülettel, hittel és egyházias szellemben. Megköszönte készségüket és a felkészülés alatt tanúsított áldozataikat, családjaiknak pedig, hogy lehetővé tették számukra a készületet és a szolgálat vállalását.

A hit évének lezárásakor Spányi Antal püspök arra buzdított: folytassuk ennek az évnek kialakult hitgyakorlatait: „Továbbra is felelősek vagyunk a magunk hitéért, keressük ezért az elmélyülés lehetőségét, tovább kell mennünk a hit megélésének, a hit szerinti élet megtapasztalásának útján. Felelősek vagyunk közösségeinkért, felelősek vagyunk az egész Egyházért, segítsük és védjük az üldözött keresztényeket. Imáinkkal, áldozatainkkal, tanúságtevő életünkkel a hit tanúiként éljük tovább mindennapjainkat!”

Székesfehérvári Egyházmegye/Magyar Kurír