Szeretetre épülő Egyház, szeretetre épülő tudás – Búcsú és diplomaosztó Pécsen

Hazai – 2020. június 30., kedd | 16:59

Udvardy György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó június 29-én, Szent Péter és Szent Pál főünnepén szentmisét mutatott be a pécsi székesegyházban. A szertartáson apostoli áldásban részesültek a jelenlévők, majd a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola (PPHF) diplomaosztójával zárult az ünnep.

A járványveszély enyhülése óta első alkalommal mutatott be szentmisét a főpásztor a pécsi bazilikában, ezen több százan vettek részt, köztük a PPHF hallgatói, ugyanis a főtemplom búcsúja mellett ezen az estén került sor a diplomaátadóra és a hagyományos évzáró Te Deumra.

A szentmisén Udvardy György hangsúlyozta, hogy ezen a napon azt a két főapostolt ünnepeljük, akire mint szilárd sziklára és buzgó küldöttre tekintünk, így akarunk hálát adni az egyházmegyéért, a pécsi székesegyházért és benne mindazért, ami Isten kegyelméből végbement.

Később a szentbeszédben arra emlékeztetett a főpásztor, hogy Jézus a szeretetre építette Egyházát. „Krisztus ezt mondta Péternek: »Te Péter vagy, szikla, és erre a sziklára, vagyis Isten hűségére építem Egyházamat« (vö. Mt 16,18). Tehát valójában a szeretetre épít, mert Péter őt Urának fogadja és követni akarja. Valahol mi is úgy vagyunk ezzel, amikor életünk titkát akarjuk rábízni valakire, olyan ember előtt tárjuk fel azt, aki szeret, aki tisztel, mert aki nem szeret, hogyan lenne képes megismerni személyem titkát, örömeit, fájdalmait? Hiszen ha valaki szeret, ha valakit szeretek, akkor jól ismerem” – fogalmazott a veszprémi érsek. Hozzátette:

Jézus rábízza magát, a titkát Péterre, és nem fél, nem vonja vissza, mert tudja, hogy Péter és apostoltársai megismerték a kezdeményező szeretetet, ami Istentől való, ami fölemel, ami élettel ajándékoz meg, ami újjáteremt, ami új erőforrás.

Péter képes eleget tenni a kérésnek, mert ismeri a szeretetet, tudja, hogy ez átalakíthatja az életét, hogy Krisztushoz teszi hasonlóvá, és így mer Krisztus módján szeretni. Ezért kész odaadni az életét, mindent. A szeretet, amit Péter felismert, szolgálatra késztette őt. Ezzel így vagyunk mi is, felismertük Krisztus szeretetét, megváltó ajándékát, életünk újjáteremtő reményét, hogy Krisztushoz hasonlóan akarunk élni, és odaadni magunkat Jézusnak. Az Egyház ezért áll fenn, mert mindig a szeretetre épít, ez hitünk alapja!”

Udvardy György a szentbeszédben szólt a PPFH ünneplő közösségéhez, tanárokhoz és diákokhoz egyaránt. Elmondta, hogy a folyamat, amiben részt vettek és aminek a végén ezt az eredményt tudják felmutatni, a tudományok és az ismeretszerzés által mindig az Isten szerető kapcsolatában mélyítette el őket. „Amikor hálát adunk, akkor a szeretetkapcsolatért adunk hálát, és azért, hogy ez újakat hoz létre, amelyek Krisztushoz tesznek hasonlóvá. Ez pedig arra buzdít, hogy mindenki a megszerzett tudással bátran szolgáljon az Egyházban!” – hangsúlyozta, végül hozzátette, menjünk és hirdessük, hogy Isten jó, hogy értünk feláldozta Fiát. „Egyházunkat ünnepeljük a hitátadáskor, amikor a végzett hallgatóknak átadjuk a diplomát.”

A hálaadó szentmise végén a főpásztor apostoli áldásban részesítette a jelenlévőket, akik így teljes búcsút nyerhettek. Majd a Te Deummal egybekötött tanévzáró rendezvény során Kovács Gusztáv rektorral együtt átadták a végzős hallgatóknak az okleveleket.

A szentmise teljes egészében visszanézhető ITT.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Vermes Nikolett/Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria