Ünnepi konferenciával zárták a hit évét a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében

Hazai – 2013. november 25., hétfő | 10:45

Ünnepi szentmisével és konferenciával zárta a Hit évét november 23-án Debrecenben a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye. A latin nyelvű szentmisét Alberto Bottari de Castello magyarországi apostoli nuncius celebrálta a Szent Anna-székesegyházban.

Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök a szentmise homíliájában elsőként felidézte azokat a programokat, amelyek a hit befogadásának és továbbadásának feladatával foglalkoztak a tematikus év során. A főpásztor emlékeztetett az egyházmegye alapításának huszadik évfordulójára is, amelyet szintén a hit évében ünnepeltek, és amelyért az egyházmegye hívei Rómában, Boldog II. János Pál pápa sírjánál is hálát adtak. Ennek a jubileumi évnek az emlékeként új templomot is építettek Nyíregyházán, amelyet hamarosan felszentelnek.

A szentmisét követő ünnepi konferencián Alberto Bottari de Castello és  Labanc Zsolt piarista tartományfőnök az új evangelizáció kérdéseiről tartottak előadást a Szent József Gimnáziumban.

Mi a hit? – tette fel a kérdést Alberto Bottari de Castello magyarországi apostoli nuncius.  Isten ajándéka, az első a teológiai erények közül: képesség arra, hogy azokat a dolgokat is meglássuk, amelyek nem láthatóak. Könnyebb beszélni konkrét, látható dolgokról, mint azokról, amelyek láthatatlanok.  A hit kérdésében egyedül az üzenet számít, és ezt az üzenetet tiszteletben kell tartanunk, meg kell ismernünk tartalmát.

Tudnom kell, ki az, aki hozzám szól. A hit a héber nyelvben bizalmat jelent. Tudnom kell ki az, akire hagyatkozhatom, akiben megbízom. A nuncius atya egy , még fiatal papi életében történt esetet mesélt el, amelyben megértette, hogy mit jelent számára a hit.

A történet szerint tűz ütött ki egy családi házban, ahol benn rekedt a gyermek. Az égő ház előtt álló apa arra biztatta a gyermekét, hogy ugorjon ki az ablakon, ő majd elkapja. A gyermek félt, mert a füsttől nem látott semmit, még az édesapját sem. Az édesapa továbbra is bátorította: nem baj, hogy nem látja őt, csak bízzon benne és ugorjon, mert különben nem tud megmenekülni. A gyermek – bár nem látta –, bízott az édesapjában, és az apa karja megmentette őt. 

A hit bizalom az Atyában, aki szól hozzánk, és talán nem látjuk, de Isten bátorít és megment bennünket.  Amikor tehát a hitről beszélünk, nemcsak annak tatalmáról, hanem a bizalomról, az élményről, az eleven kapcsolatról, az Atya iránti szeretetről kell beszélnünk. A hit évének a lényege, hogy észrevegyük, és újra felfedezzük azt a gazdagságot, amink van, és életünk részévé tegyük.

Labanc Zsolt SP piarista tartományfőnök a fiatalok hitre neveléséről tartott előadást. A nevelőnek először is önvizsgálatra van szüksége ahhoz, hogy a fiatalokat segíteni tudja hitükben. Hallatlan nagy kincs, ha hívő családba születünk, de ettől még nem leszünk hívők. A hithez személyes döntésre van szükség.  A továbbiakban a piarista szerzetes a hit alappilléreit emelte ki, amelyeknek ismerete, a bennük való elmélyülés elengedhetetlen a fiatalok hitre neveléséhez.

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye/Magyar Kurír