„Az Úrban való öröm a ti erősségetek!” – Templomszentelés Csapiban

Hazai – 2019. augusztus 22., csütörtök | 16:44

Több száz év után, közös összefogással épült római katolikus templom a Zala megyei Csapiban. Az újonnan elkészült, mintegy 120 négyzetméteres templomot ünnepi szentmise keretében Varga László kaposvári megyéspüspök Nagyboldogasszony tiszteletére szentelte fel augusztus 18-án.

Az ünnepségen jelen volt Tóth László polgármester, aki a helyi közösség örömét és háláját tolmácsolta; majd Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár beszélt, aki kiemelte, az új templom építésében sokan összefogtak: az Egyház, a magyar kormány, a falvak vezetői és a hívek. Mindenki segítsége sokat számít, akár a legkisebb anyagi támogatás vagy munka is – fogalmazott az államtitkár. – Ennek köszönhetően új csoda, egy templom születhetett egy alig százötven fős faluban.

Varga László püspök prédikációjában adott hálát a templom építéséért: „Hálát adok az Istennek, hogy megvalósulhatott a templom felépítése, s hálát adok a Szűzanyának, akinek a nevére fel lesz szentelve ez a templom. A Szűzanya volt az első templom, Jézus első szentélye, mert Mária méhében fogant meg Jézus élete. Ő volt az első tabernákulum, szentségház, amely magába fogadta az Úr Jézus Krisztust. Amikor ebben a templomban ünnepeljük a Szűzanyát, kérve az ő közbenjárását, akkor követnünk kell az ő példáját.

Máriára igaz, amit az olvasmányban olvastunk, miszerint »Ne szomorkodjatok, mert az Úrban való öröm a ti erősségetek!« Mária szeretné megismertetni velünk ezt az örömöt, s azt, hogy mekkora ajándék az Úrban élni. A keresztségünk óta valamennyien Krisztusban élünk, az életünk el lett rejtve ebbe a titokba, Jézus Krisztusba, s Krisztus bennünk él.

Mindig van jogunk és lehetőségünk a hálaadásra és az örömre, mert olyan mély kapcsolat és egység van Krisztus és közöttünk, mint amilyen egység és kapcsolat volt Mária és Jézus között, vagy Jézus és a mennyei Atya között. A szeretetkapcsolatok azok, melyek igazán meghatároznak bennünket.

Ha hiszünk Krisztus bennünk való jelenlétében, akkor ez a kapcsolat átjárja a hétköznapjainkat. Biztonságot fog adni annak, aki hisz ebben, mert igaz lesz, amit Jézus Krisztusól hallottunk az evangéliumban: »Atyám kezéből senki nem ragadhat ki senkit. Én és az Atya egy vagyunk.« Ennél nagyobb biztonság itt, a Földön, hogy Isten bennünk, s mi Istenben élünk, nincsen. Ez a hit titka ugyanúgy, mint ahogyan a hit titka az is, hogy a szentostyában jelen van az Úr Jézus Krisztus, vagy mint Jézus Krisztusnak a Szent Vérben való jelenléte.

Krisztusnak a léte bennünk a hit titka. Nem tapasztalat, hanem hit. Akik el merik hinni ezt a jelenlétet, azokban megjelenik a bizalom, mert rá merik bízni magukat egy náluk nagyobb szeretetre, Isten szeretetére, aki ott van bennük. Megjelenik a derű és az öröm, mert a »szeretve vagyok« öröme és a »szeretni tudok« öröme naponta tapasztalattá válik számukra. Miközben ezt a templomot a Szűzanya tiszteletére felszentelem, kérjük a Szűzanya közbenjárását, segítségét saját magunk számára, hogy megismerhessük azt az örömöt, melynek Mária részese volt azáltal, hogy tekintetre méltatta a Magasságbeli az ő alázatos Szolgálóleányát, s boldognak mondja minden ember, mert Mária hitt abban, hogy beteljesedik az Isten szava benne. Merjünk hinni Isten szavában!” – zárta homíliáját Varga László kaposvári megyéspüspök.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria