„Egy az Úr, egy a hit” – Ökumenikus kamarakiállítás nyílt a debreceni Déri Múzeumban

Hazai – 2023. november 29., szerda | 10:32

Előadás- és kamarakiállítás-sorozat indult Debrecenben a Cívisek világa állandó helytörténeti kiállításához kapcsolódóan ősszel a Déri Múzeumban. Ennek keretében és a kölcsönös megértés és elfogadás jegyében november 24-én Egy az Úr, egy a hit címmel újabb kamarakiállítást nyitottak meg a múzeum dísztermében.

A kamarakiállítás a református kistemplomot és a Szent Anna-székesegyházat, valamint a katolikus és református együttélés első századában használt liturgikus tárgyakat mutatja be. A Cívisek világa terében látható tárgyak, fotók és dokumentumok a Debreceni Református Egyházmegye és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye gyűjteményes anyagából valók.

A kiállítás megnyitóján Krakomperger Zoltán általános helynök, a Szent Anna-székesegyház plébánosa a tárlat „Egy az Úr, egy a hit” (Ef 4,5) jelmondatáról fejtette ki gondolatait. 

Szent Pál apostol atyailag buzdítja olvasóit, hogy keresztény hitükhöz méltóan éljenek. A jelmondat szövegkörnyezete így hangzik: „Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a Lélek egységét. Egy a Test, és egy a Lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki mindennek fölötte áll, mindent áthat, és mindenben benne van” (Ef 4,3–6).

„Az »Egy az Úr, egy a hit« teológiai imperativus a református–katolikus együttélés első évszázadában – amelyről a kiállítás szól – azt a követelményt támasztotta itteni elődeinkkel szemben, hogy itt, Debrecenben az egy Úrba, Jézus Krisztusba vetett hitüktől ösztönözve gyarapítsák vallási, kulturális, tudományos és gazdasági értékeiket, és úgy munkálkodjanak a közjó érdekében, hogy az mindenben megfeleljen Isten terveinek” – mondta Krakomperger Zoltán.

„Ebben a városban a felekezeti polémia elhúzódó korszakának befejezése után a példaértékű református–katolikus együttélés és együttmunkálkodás korában az »Egy az Úr, egy a hit« kiállítási jelmondat és teológiai imperativus velünk szemben támasztott első követelménye, hogy elismerjük és értékeljük mindazokat a Krisztustól való, ezért az ő egyetlen Egyházához tartozó ajándékokat, amelyek a közös örökségből erednek, és különvált testvéreinknél is megtalálhatók. A második követelmény, hogy a hitet a maga teljességében valljuk, hogy egészen beépüljünk az üdvösség intézményébe, ahogyan ezt Krisztus akarta. Végül, hogy tökéletesen egyek legyünk az eucharisztikus közösségben” – emelte ki a Szent Anna-székesegyház plébánosa.

Ezt követően Zsoldos Tibor, a kistemplomi-ispotályi református egyházközség lelkipásztora beszédében visszatekintett azokra a történelmi időkre, amikor a markánsan különböző katolikus és református felekezetek a múltban elég sok konfliktusba kerültek egymással. Elmondta: a kiállítás kapcsán döbbent rá, hogy a két templom és közössége történetében a 18–19. században érdekes módon párhuzamos események zajlottak templomok építésében, a külső és belső tér alakításában, a liturgikus eszközök összegyűjtésében. Ezen hasonlóságok mellett kiemelten rácsodálkozott a 18. századi monstranciára, hogy milyen gyönyörűen, időt, energiát, pénzt nem sajnálva készült el. Az ember Istennek a legszebbet, legdrágábbat a legapróbb részletekig is odafigyelve alkotta meg e monstranciát – mondta Zsoldos Tibor.

A katedrálisok építésénél a törés akkor következett be, amikor a szobrászok a külső homlokzatokon elhelyezett szobroknak csak a látható részét formázták meg, a fal felé eső részét egyáltalán nem. Ebben az Istenhez való elkötelezettség sérült – mondta a református lelkész. – A kiállított tárgyakban az Istennek való igazi odaszánás látható. Ebből az következik, hogy azon történelmi korszakok, amelyeket a kiállítás áttekint, válságokkal, történelmi megrázkódásokkal teli korszakok voltak, de a teljes, Istenre hagyatkozó hit még ezeken is átsegítette az embert. Minél inkább Istenre hagyatkozik az ember, a közösség, annál inkább nyit a másik felekezet, annak az értékei felé. Megtartja saját hite igazságait, de folyamatosan gazdagodik a másik értékei által.

A Cívisek világa kiállításban látható tárgyakat a helyszínen P. Szalay Emőke, a Debreceni Református Kollégium Múzeumának muzeológusa; Somogyi Péter, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Könyv- és Levéltár igazgatója, a Kávézóban látható dokumentumokat és fotókat Veress Dániel, a Debreceni Református Kollégium Múzeumának muzeológusa mutatta be.

A kiállítás megnyitóját kerekasztal-beszélgetés követte a díszteremben, Egy az Úr, egy a hit címmel, Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, valamint Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök részvételével. A beszélgetést Vojtkó Ferenc, a Debrecen Televízió szerkesztő- riportere vezette.

„Együtt vagyunk Debrecen.” Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök nyolc éve él a városban, és szolgálja a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét. Az alábbi videóban a főpásztor elmondja, mit jelent számára Debrecen városa.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria