„Felidézi a szent Pannóniát” – Mindszenty József veszprémi püspök első körlevele

Kultúra – 2024. április 3., szerda | 19:30

1944. április 3-án jelent meg Mindszenty József veszprémi püspök első körlevele. Ebben az egyházmegye papságához, híveihez szólt, illetve egyházkormányzati határozatokat és információkat közölt a címzettekkel. A „Mindszenty 80” emlékévben a Veszprémi Főegyházmegye a honlapján megemlékezett arról, hogy a püspök a körlevélben megfogalmazta címerének üzenetét is.

„Árpád-házi Szent Margit liliomos, misekönyves alakja azért foglal helyet címeremben, mivel Szent Margit szentté avatása idején kerültem kapcsolatba egyházmegyémmel: másrészt alakja felidézi az összes magyar szenteket és Veszprém szent múltját is, a szent Pannoniát, a Pannonia sacrát” – írta Mindszenty József.

A püspöki címert Megyer-Meyer Antal iparművész, képzőművészeti főiskolai tanár tervezte, alapjául egy Szent Margitot ábrázoló 15. századi színezett fametszet szolgált, mely Simor József bíboros, hercegprímás műgyűjteményében maradt fenn. Ezt a képet többek között Fraknói Vilmos és Lukcsics József A veszprémi püspökség római oklevéltára első kötetében közölte 1896-ban.

A lekerekített háromszög alakú címerpajzs kék mezejében térben megjelenítve kőpadlón, domonkos habitusban áll Szent Margit. Jobb kezében liliomot – a testi-lelki tisztaság jelképét –, bal kezében csatos imakönyvet – az imádságos lelkület szimbólumát – tartja. Jobb lábánál a doborpajzs vörös mezejében zöld hármashalmon szélesedő szárú ezüst kettős kereszt áll. A címeren nyitott, leveles-gyöngyös korona van. Szent Margit bal oldalán Jézus Krisztus görög monogramja, a krisztogram áll. A címer felett püspöksüveg lebeg, melynek szalagjai hullámos helyzetben a címer két oldalát veszik körbe.

Jobb oldalon haránt helyzetben a püspöki pásztorbot helyezkedik el korpusszal. Bal oldalon, ugyancsak haránt helyzetben a püspöki pásztorbot Isten Bárányával. A püspöki kereszt díszítése és a pásztorbot Agnus Dei-ábrázolása Megyer-Mayer Antal műveiben korábban is feltűnt.

A címer alatti szalagon a püspöki jelmondat olvasható: Pannonia sacra. Az andráskereszt alakban elhelyezkedő kereszt és pásztorbot mintegy címertartó funkciót tölt be. A címer felett a zöld püspöki kalap lebeg hat-hat bojttal.

A püspöki címer három változatban maradt fenn, az eltérések a lebegő püspöki süveg, a címertartó püspöki kereszt és a pásztorbot díszítésében érhetők tetten, illetve a címert a zöld püspöki kalappal és a hat-hat bojttal vagy anélkül ábrázolják.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria