„Hitéletre nevelés az óvodában” szakirányú továbbképzés indul Sopronban

Hazai – 2021. szeptember 28., kedd | 10:55

„Hitéletre nevelés az óvodában” elnevezésű pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés indul a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán. Varga László dékán tájékoztatását olvashatják.

A rendszerváltás óta fokozottan megnövekedett a társadalmi igény az egyházi fenntartású nevelési intézményekre. A katolikus óvodák száma nagymértékben megnövekedett, s ebből következően egyre nagyobb szükség van olyan óvodapedagógusokra, akik a hitéletben jártasak és a vallás által közvetített értékek átadására képesek a kora gyermekkori életkori sajátosságok és az óvodai nevelés módszertani sajátosságainak figyelembevételével.

A hazai óvodapedagógus-képzés tanterveiben hangsúlyos módon nem jelenik meg a hitéletre nevelés, az óvodai élet tevékenységi formáihoz, jeles napjaihoz, szakrális ünnepeihez kötődően azonban a vallásos szellemiség – különböző mértékben – jelen van a képzésekben és az óvodai nevelés gyakorlatában.

2019-ben a Katolikus Egyház részéről egyértelmű igényként merült fel, hogy az egyházi fenntartású óvodákban minél nagyobb arányt képviseljenek a hitéletben és annak módszertanában jártas óvodapedagógusok.

A Katolikus Egyház kérésének eleget téve a győri Brenner János Hittudományi Főiskola (BJHF) és a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar (SOE BPK) 2020-ban kötött együttműködési megállapodásának köszönhetően, országosan elsőként lehetőség nyílik arra, hogy a katolikus óvodákban dolgozó óvodapedagógusok jelentkezhessenek a „Hitéletre nevelés az óvodában” pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésre.

Az unikális képzés során a BJHF alapvető teológiai ismereteket, míg a SOE BPK hitéletre neveléssel kapcsolatos pedagógiai-módszertani kurzusokat nyújt a jelentkezőknek.

A képzés során arra törekszünk, hogy a speciális pedagógiai tudás mellett gyarapodjon a hallgatók egyháztörténeti, dogmatikai ismerete, szélesedjen a keresztény művészetek történetét, eszközeit, jellemzőit felölelő látásmódjuk, legyenek jól tájékozottak az Egyház hitéleti szerepével, valamint helyével és jelentőségével kapcsolatban a civil életben. Ugyanakkor megfelelően értelmezzék a kereszténység és a nemzeti identitás kapcsolatát, a kereszténység szerepét és lehetőségét a mai gondolkodásban, illetve képesek legyenek felismerni saját szakmai és emberi lehetőségüket a mikro- és makrokörnyezetük alakításában, a rájuk bízottak világlátásának erősítésében, és képesek legyenek keresztény módon korunk kihívásaira is válaszolni. A végzett hallgatók mindezen keresztül legyenek képesek egészséges lelkületű és szellemű gyermekeket nevelni.

A „Hitéletre nevelés az óvodában” pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés 4 féléves képzés.

Bővebb információ a bpk.uni-sopron.hu honlapon a Képzéseink / Pedagógus szakvizsgák menüpontban található.

Forrás és fotó: Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria