„Nagyon várom a találkozást” – Elsőáldozó leszek a NEK-en!

Nézőpont – 2021. július 30., péntek | 14:30

Ma is élnek köztünk olyan idős emberek, akik örömmel, megilletődve emlékeznek vissza arra, hogy 1938-ban Budapesten, az eucharisztikus kongresszuson lehettek elsőáldozók. Szeptemberben ismét sokan szerezhetnek hasonló, életre szóló élményt. Közéjük tartozik Csernyi Levente is, akit több társával együtt a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskolában Komáromi Mária készített fel az elsőáldozásra.

Levente hittantanára, Mária már az iskola alapításánál is jelen volt harminc évvel ezelőtt. Dóra Zoltán igazgatóval sokat tettek azért, hogy a gyerekek és szüleik szívesen válasszák az eucharisztikus kongresszust elsőáldozásuk alkalmaként. „A szülőknek elmondtuk, hogy fontosnak, szinte hitvallásnak tartjuk a jelenlétet a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) programjain. A tanulóknak sokat meséltem az 1938-as világkongresszusról, képeket is mutattam, hogy lelkesítsem őket. Úgy érzem, katolikus iskolaként ott a helyünk a szeptemberi eseményeken.”

Mária régebben elsőgyónási szertartást alakított ki a gyerekek számára, melyet rendszeresen az elsőáldozás előtti szombaton tartottak. „Rekollekciókat is szoktam szervezni a szülőknek, melyeken felkészülhetnek gyermekük elsőáldozására. Ezeken az alkalmakon pedagógiai és lelki előadásokat tartunk. A 2020-as felkészülési időszakban például Fábry Kornélt hívtuk meg.”

Harminc év alatt nagy tapasztalatot szerezhet egy pedagógus egy katolikus iskolában. Mária úgy látja, a családok hitre hívása ma nehezebb, mint akár tíz-húsz évvel ezelőtt.

„A rendszerváltoztatás környékén nagyobb volt a lendület, több volt az olyan szülő, akit a világból érkező hatások nem befolyásoltak ennyire. A mi iskolánkhoz tartozó családokra is hatnak zavaró eszmék, de a nagy többség ma is nagycsaládos és gyakorló katolikus. Rendszeresen járnak templomba, élnek a szentségekkel. Az elsőgyónási paraliturgiákon sok szülő elvégzi a gyónását. Úgy érzem, segítségre szorulnak a családok. Fiatalokkal összeállítottunk nekik egy, a mai kor kihívásainak megfelelő lelkitükröt, illetve gyerekeknek, ifjaknak és házasoknak szólót is készítettünk.”

Csernyi Levente Zuglóban lakik, idén volt harmadikos. A földszintes kis ház, ahol négyen élnek, kincseket rejt. Ódon hangulatú átjárón jutunk a kert felé, ahol egy diófa árnyékában áll az édesapa által készített kis kuckó, kicsit hátrébb ugróasztal, homokozó és megannyi játék várja Leventét és a testvérét, Rékát. A nappaliban, a galéria alatt kis halak úszkálnak az akváriumban, a vitrinben fotók a Csernyi házaspárról és gyermekeikről kicsi óvodás korukból.

Levente egy évvel ezelőtt kezdett zongorát tanulni, találkozásunk végén el is játszik nekünk egy Bach-menüettet. Apukája, László informatikus, azelőtt tizenegy évig programozást tanított egy szakközépiskolában. Az élet úgy hozta, hogy feleségével, Barbarával egy internetes társkeresőn ismerkedtek meg. 2010-ben volt az esküvőjük, 2011-ben megszületett Levente, egy évre rá pedig Réka. Levente anyukája Debrecenben végzett az orvosi egyetemen. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből származik, 2008-ban költözött fel Budapestre.

„Egyházi iskolában végeztem, mindkettőnknek fontos a hitgyakorlás, így a Csipkebokor református óvodába járattuk a gyerekeket” – mondja Barbara. A család lány tagjai ugyanis reformátusok, a fiúk római katolikusok, mindkét szülő ragaszkodik a vallásához. A gyerekek rugalmasan alkalmazkodnak ehhez az érdekes helyzethez, nekik ez természetes. „Sokat gondolkodtunk az iskolaválasztáson, végül úgy döntöttünk, Laci munkahelyéhez közeli katolikus intézménybe járatjuk Leventét és Rékát, a Pannonia Sacrába.

Az óvodát is szerették a gyerekek, örültem, hogy megkapták a hit értékeit.

Az egyházi intézmény sok segítséget ad a hitre nevelésben, a rendszeres napi imákkal könnyebben kialakul az imaélet.” László hozzáteszi: „Az iskolában eleinte az volt a legnehezebb nekem, hogy mindig az óvodában megszokott »Áldás, békesség!« köszönés jutott eszembe a »Dicsértessék a Jézus Krisztus!« helyett.”

Réka a Pannonia Sacrában református hittanoktatásban részesül. A csillogó barna szemű kislány kedvesen vonogatja a vállát: „Az egész iskolából hárman vagyunk reformátusok.” Tavaly katolikus hittanra járt Réka, de idén heti két református hittanórája is van: az egyiken teljesen egyedül vesz részt. Több evangélikus tanuló is jár az iskolába. Elfogadni a másikat – ez messzemenően érvényesül ebben az intézményben. „Reformátusként szívesen járatom oda a gyerekem” – mondja az édesanya.

Vasárnap református istentiszteletre megy Réka az édesanyjával. „Amíg a gyerekek nem születtek meg, vasárnaponként elmentünk a szentmisére és az istentiszteletre is.

A katolikus hittant is én szoktam tanulni Leventével. Tudomásul vesszük és tiszteletben tartjuk a különbségeket.

Esténként elolvassuk együtt a református Bibliából a kijelölt szakaszt, illetve a napi katolikus evangéliumot is. A Miatyánkot elimádkozzuk együtt, az Üdvözlégyet pedig a fiúk – mondja az anyuka. „Az Én Istenem, jó Istenemet szoktuk még imádkozni” – teszi hozzá Levente.

Időnként vannak nézetkülönbségek, hiszen a két vallás különbözik egymástól. A reformátusoknak nehéz megérteni a katolikus hozzáállást, a katolikusoknak pedig a reformátust. Laci családjában volt pap, Levente anyai nagybátyja pedig református lelkész. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a reformátusok vannak többségben, Budapesten a katolikusok. „Jó lenne együtt megélni az úrvacsorát vagy a szentáldozást, de erre nem lesz alkalom – fogalmaz Barbara. – Mária-tisztelet sincs nálunk, ezért hiteltelennek érezném, ha mondanám ezt az imát.

Nem térdelek le a misén, de amikor úrfelmutatás van, felállok, nem maradok a padban ülve.

Reformátusként ezzel a gesztussal tiszteletet adok akkor is, ha nem ezt tanítja az én vallásom. Nem vetek keresztet sem. Mindenki éli a maga vallását, és teljesen elfogadja a másikét. A katolikusoknak vasárnap misére kell menniük, tehát nem várhatom, hogy Laci velem jöjjön istentiszteletre.”

A gyerekek hitre nevelése semmiféle problémát nem okoz a családban. Levente örömmel mondja: „Nemrég megnéztük azt a filmet, ami arról szól, hogy Mózes kivezeti Egyiptomból a népet, és a tízparancsolatot lehozza a hegyről. Szeretünk énekelni ifjúsági énekeket is, és miközben játszunk, sokszor hallgatjuk ezeket Youtube-ról.”

Levente már tavaly elsőáldozó lett volna a NEK-en. „A Bosnyák téri Páduai Szent Antal-plébánián is sokan elsőáldoznak egyszerre, így mi kitartottunk a NEK mellett” – mondja Laci. Általában megoszlik a vélemény arról, hogy bensőségesen, a saját plébániájukon vagy nagy tömegben éljék át ezt az eseményt a gyerekek, de abban mindenki egyetért, hogy az 1938-as budapesti elsőáldozás hatalmas élmény volt, egy igazán szép ünnep. „Még nem izgulok, de előtte nem sokkal biztosan fogok.

Nagyon várom a találkozást, de nincs róla fogalmam, milyen lesz.

A barátaim is elsőáldozók lesznek” – mondja Levente. Rékának kicsit furcsa, hogy nem lesz elsőáldozó. „A reformátusok két évig készülnek a konfirmálásra, ez alatt megtanulják az egyházi dogmákat. Az istentiszteleten ünnepélyesen fogadalmat tesznek a konfirmálkozók, majd először életükben úrvacsorát vesznek” – mondja az édesanyja.

Az elsőáldozás előtti szentgyónás a Pannonia Sacrába járó gyerekekkel együtt lesz. „Örültem, hogy rám telefonált, mert valamit még nem adtam át Leventének” – említi nekem titokzatosan László, majd kimegy egy szépen gravírozott kis fadobozért. „Nyisd ki a dobozt, Levente! Van benne egy kis füzet, amibe fel tudod írni, mit lehetne meggyónni. Találsz ehhez segédeszközöket is” – szól fiához az édesapa. „Tényleg, a gyertyáról beszéltek már a barátaim” – mondja a harmadikos fiú. A titkos füzeten túl egy kis rajzos lelkitükröt is rejt a doboz. „Amikor átolvasod, sokkal könnyebben rájössz majd, miket kell meggyónni – mondja neki László, aki több napon át dolgozott a pincében, ugyanis nemcsak Leventének, hanem az osztálytársainak is gravírozott ilyen fadobozokat.

Református édesanyaként vajon hogyan lehet megélni a fiúgyermek elsőáldozását? A szülők hangsúlyozzák, hogy ők még ahhoz a generációhoz tartoznak, amelynek tagjai „stikában” járultak a szentségekhez, és titokban vettek részt az egyházi ünnepeken is. Talán ezért is ragaszkodnak ennyire a maguk vallásához, és örülnek annak, hogy a gyermekeik már szabadon élhetik meg a hitüket. Ennek jele az is, hogy Levente elsőáldozása most az eucharisztikus kongresszus nyitómiséjén lesz, több ezer ember jelenlétében.

Szerző: Vámossy Erzsébet

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Az interjú nyomtatott változata az Új Ember 2021. július 25-i számában jelent meg, a NEKünk – az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából kiadott különszámban.

Kapcsolódó fotógaléria