A hálaadás és a hit ünnepe – Úrnapja külhoni egyházmegyéinkben

Külhoni – 2024. május 31., péntek | 19:00

A külhoni magyar egyházmegyékben május 30-án, csütörtökön tartották Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepét.

Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye

Május 30-án, Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepén a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök mutatott be szentmisét a központi papság, valamint a nagy- és kisszeminárium elöljárói és tanárai részvételével.

A szentmisét követően a hagyományos úrnapi körmenetre is sor került, amelyen a gyulafehérvári szeminárium hatodéves diakónusai a körmeneti oltároknál evangéliumot énekeltek.

Forrás: Seminarium Incarnatæ Sapientiæ (SIS)

Fotó: Kováts Álmos Botond/SIS

*

Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

A nagyváradi székesegyházban Böcskei László megyéspüspök mutatta be az úrnapi szentmisét.

A liturgia elején a püspök úgy fogalmazott: „Úrnapja elsősorban a hálaadás ünnepe. Valóságos csoda, hogy életünkben sosem érezhetjük magunkat egyedül, mert az Úr Jézus az Oltáriszentségben mindig velünk van. Hálát adunk ezért a nagy ajándékért, hogy van, akihez fordulnunk és van honnan erőt merítenünk. Az Úrnapja a hitnek az ünnepe is. Lelkünkben építsünk oltárt, ahol megvalósul a Krisztussal való találkozás.

A világnak arra van szüksége, hogy megmutassuk neki az Urat.”

Pék Sándor esperes, plébános a szentbeszédben azt emelte ki:

Krisztus teste és vére tesz bennünket közösségé, ő alkot egységet ember és ember között.

Ha ünneplem Krisztus testét és vérét, szentáldozáshoz járulok, szeretek szentmisére járni, nagyon fontos, hogy nyitott legyek az égre, embertestvéreimmel közösségre törekedjek.

A papság és a hívek ezt követően Böcskei László megyéspüspök vezetésével végigjárták a négy úrnapi oltárt, felmutatva az Oltáriszentséget.

Forrás: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Szent László Római Katolikus Liceum

*

Szabadkai Egyházmegye

Május 30-án, Szabadkán Fazekas Ferenc megyéspüspök kétnyelvű alkalmi szentmisét mutatott be az Avilai Szent Teréz-székesegyházban a papság, valamint a Szent György lovagrend tagjai, az elsőáldozók, a Szent Sír őrzői, horvát népviseletbe öltözött fiatalok és a nagy számban megjelent hívők jelenlétében.

„Az utolsó vacsorát követő napon Üdvözítőnk vérét ontja az egész emberiségért a keresztfán és ezzel egy új szövetség veszi kezdetét. E szövetség kötés, ami majd a jövőben is állandóan megújul az Egyházban, az Eucharisztiában és a szentmisékben, hiszen Üdvözítőnk meghagyta tanítványainak: »Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre«” – emelte ki prédikációjában Fazekas Ferenc püspök, majd így folytatta: „Az utolsó vacsorán az apostolok Jézus fizikai jelenlétében vették magukhoz Krisztus testét és vérét.

Mi szintén az Ő lelki jelenlétében vesszük magunkhoz a szent ostyát abban a hitben, hogy az egyben a mi üdvösségünkre vezető táplálék.

Amint az apostolok megérezték mindenben Jézus önajándékozását és áldozatát, úgy mi is megtapasztalhatjuk ezt, ha szívünk hívő és nyitott.

A mennyei Atya akkor fogad el bennünket, ha Jézus Krisztusban és a Szentlélekben mi is szeretetből áldozattá tesszük önmagunkat. Úrnapján, amikor Isten újszövetségi népe imádattal köszönti az oltáriszentséget, Megváltónk áldozatkészségét kell követnünk és az Ő lelkületével kell naponta azonosulnunk” – hangzott el a szentbeszéd befejezéseként.

Az ünnepi szentmise befejezéseként az Oltáriszentséget díszes szentségtartóban, hagyományos körmenetben mutatták be az ünneplő közösségnek, az alkalmi szentmise résztvevői – a papság vezetésével – lobogókkal, énekelve és imádkozva járták körbe a székesegyházat.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Szabadkai Egyházmegye

Fotó: Kovács Attila

*

Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Május 30-án a szatmárnémeti székesegyházban Schönberger Jenő megyéspüspök celebrálta az ünnepi szentmisét.

Bevezetőjében emlékeztetett arra, hogy Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepén arról adunk számot, milyen a mi szeretetünk Jézus Krisztus iránt, aki annyira szeretett bennünket, hogy életét adta értünk és önmagát adta eledelül az Oltáriszentségben. Ezért van ez a külön ünnep, hogy megköszönjük mérhetetlen szeretetét, és válaszoljunk is rá mi is szeretettel.

A szentbeszédben a püspök arra hívta fel a hívek figyelmét, hogy mielőtt Jézus szenvedett volna, megengedte a tanítványoknak, hogy megkérdezzék tőle: Hol akarod, hogy elkészítsük a húsvéti lakomát?” Megengedte az Úr az apostoloknak, hadd higgyék, hogy ők készítik a húsvéti lakomát. De Jézus már tudta, hogy azt ő készíti az apostolok számára.

Nagyon nagy ajándék, amit Jézus az Oltáriszentségben nekünk adott. De mit akar azzal, hogy itt marad köztünk az Oltáriszentségben? Elsősorban azt, hogy néppé legyünk, az ő népévé. Ezt Szent Pál apostol így fogalmazza meg: „mi mindannyian Krisztus teste vagyunk.”

Olyan sok a széthúzás, a háború a világban! Nem elég az, hogy sokan áldoznak… Hol vannak a többiek, akik még nem tudnak arról, hogy Isten mennyire szeret bennünket, és azok, akik keresztények, de egymást ölik? Jézus nem ezt akarta, hanem hogy testvérek legyünk. Azt akarta, hogy egy népet alkossunk, Krisztus népét, egy országot, Isten országát. Nagyon szép az, amikor megmutatjuk a hitünket a világban.

Mi legyünk az a szentségtartó, aki kiviszi Jézust a világba és megmutatja másoknak.

A szentmisét követően a körmenetet a rossz időjárás miatt a templomban tartották.

A bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás és fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

*

Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

A temesvári Szent György-székesegyházban május 30-án, csütörtökön tartották Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepét, amikor az Oltáriszentség körül a város és környéke több plébániájáról összegyűlnek a hívek. A szentmisét Pál József Csaba megyéspüspök celebrálta Jeffrey Marc Monfortonnal, a detroiti főegyházmegye segédpüspökével, aki az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája közép- és kelet-európai katolikus egyház segélyezésével foglalkozó albizottságának felelőse. Koncelebráltak a temesvári plébániák plébánosai és segédlelkészei.

A román, magyar és német nyelven is elhangzott homíliában Tiberiu Szabo temesvár-józsefvárosi segédlelkész úgy fogalmazott: a hamis eszménynek szentelt élet áldozatos, de beteljesületlen élet lesz. A Szentírásban azt olvassuk, hogy Isten elkötelezi magát, hogy hűséges lesz népéhez. Egyrészt elmélkedünk Isten irántunk tanúsított szeretetén, hűséges elkötelezettségén, másrészt megkérdőjelezzük, hogy mi hajlandóak vagyunk-e elkötelezni magunkat az Istennel való kapcsolatunk mellett.

Tiberiu Szabo elgondolkodásra buzdító kérdésekkel zárta beszédét: Miből táplálkozol most lelkileg? Hogyan engeded be Jézust az életedbe? Mennyire vagy hajlandó elköteleződni életed fontos kapcsolatai mellett? Milyen helyet és értelmet kap az életedben az Oltáriszentség?

A hagyományos úrnapi körmenet ezúttal a templomban tartották meg. A szentmise ünnepélyes szentségi áldással zárult.

A bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Kiemelt fotó: Kováts Álmos Botond/SIS

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria