A jelen és a jövő Egyháza – Három magyar szerzetes tett örökfogadalmat a Chemin Neuf Közösségben

Megszentelt élet – 2021. október 7., csütörtök | 17:16

A budapest-zugligeti Szent Család-templomban október 2-án Kollár Klára, Lakatos Kinga és Virág Ferenc József szentmise keretében tett örökfogadalmat és lépett az ökumenikus elhivatottságú Chemin Neuf Közösség kötelékébe. A szentmisét Marton Zsolt váci megyéspüspök celebrálta. A közösséggel Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita és Balog Zoltán református püspök is együtt ünnepelt.

A templomot megtöltötték a családtagok, a Chemin Neuf Közösség tagjai, a barátok és ismerősök. A szentmise elején a közösség nevében Fejérdy Gergely köszöntötte az egybegyűlteket, különösképpen is Marton Zsolt váci megyéspüspököt, a szentmise főcelebránsát; Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolitát és Balog Zoltán református püspököt, akik az ökumenikus elhivatottságú katolikus Chemin Neuf Közösség örökfogadalmán együtt ünnepeltek.

A mostani örökfogadalom alkalmával két katolikus (Kollár Klára és Virág Ferenc), valamint egy református felekezetű testvér (Lakatos Kinga) köteleződött el Krisztus követésére a Chemin Neuf Közösségben.

A Chemin Neuf elnevezésű, francia alapítású, ökumenikusan nyitott katolikus közösség, amely 1973-ban Lyonban, egy karizmatikus imacsoport keretei között született meg – harminc éve áll kapcsolatban Magyarországgal. A Vasfüggöny leomlása után gondviselésszerű találkozások és konkrét meghívások tették lehetővé, hogy a Szent Ignác-i lelkiségből táplálkozó karizmatikus közösség a magyarok számára is lelki programokat szervezzen.

1997-től Chemin Neuf Közösség itthon is rendszeresen szervez lelkigyakorlatokat fiataloknak, kínál töltekezésre, egységük megszilárdítására alkalmas programokat házaspároknak és családoknak is.

A különböző missziók gyümölcseként a Chemin Neuf Közösségben elkötelezett magyarok száma mára már megközelíti a negyven főt. A magyar testvérek között házaspárok, szerzetesek, katolikusok és protestáns felekezethez tartozók egyaránt vannak.

A jelen és a jövő Egyházát láthatjuk itt. A jelen Egyházából vagyunk itt ilyen sokszínűen, és ugyanakkor a jövő Egyházát is látjuk, mert azzal a vággyal vagyunk így együtt, és azzal a szeretettel, amit Jézus megfogalmazott: legyenek mindnyájan egy

– köszöntötte Marton Zsolt püspök az ünneplő közösséget.

A hetvenkét tanítvány elküldéséről szóló evangéliumi rész után szentbeszédében a főpásztor kiemelte: Jézus üzenete a mai világban azt jelenti, hogy nemcsak a püspököknek, papoknak, diakónusoknak van szerepe az Egyházban, hanem a világi híveknek is, akár családban élnek, akár tisztasági fogadalomban.

Az, hogy a Chemin Neuf Közösségben a katolikusokon kívül más felekezetű tagok is örökfogadalmat tehetnek, fontos tanújele annak, hogy van remény a keresztények közötti egység építésére

– hangsúlyozta a szónok, hozzátéve, hogy az örökfogadalom az elköteleződésen túl tanúságtétel is a közösségben.

„Amikor a közösségetek létrejött Lyonban, a Montée du Chemin Neuf 49. szám alatt, mintha Isten ezzel is üzent volna általatok az Egyháznak és a világnak. Ez az út ugyanis nem csak elindulásakor volt új: elköteleződésetek, az ökümené, az egység építése, a testvériség megélése olyan formában, olyan gazdag tartalommal, mint ahogyan azt Ferenc pápa is mondja a Fratelli tutti kezdetű enciklikájában, továbbá a szegények fölkarolása, a missziók és a világ újra evangelizálása, ma is sajátos frissességet kölcsönöz nektek” – fogalmazott a váci megyéspüspök.

A szentmise szónoka biztatta a fogadalmat tevőket: az út, amin járnak, emelkedő út, amely mindig előre halad, és időnként keresztutakhoz ér. Krisztus útja is ilyen emelkedő út volt, de végül a feltámadáshoz vezetett. Ahogy Ferenc pápa mondta a Chemin Neuf Közösség vezetőivel való személyes találkozásakor: a kockázatoktól mentes élet nem keresztény élet. „Hagyjátok, hogy a Szentlélek tervezze meg az utat!”

Balog Zoltán református püspök buzdításában azt emelte ki, hogy az igaz hitből jócselekedetek születnek. Tenni, szolgálni Isten dicsőségére és az emberek javára – beteget gyógyítani, tetteinkkel tanúságot tenni Isten csodálatos voltáról. Lenni, Istennel élni, újra és újra elmélkedni Isten igéjén, dicsőíteni Istent a szeretetéért, imádkozni, hálát adni. Nem kell választani tenni vagy lenni között – fogalmazott, hozzátéve:

a hármas örökfogadalom ünnep a közösségnek, ünnep az Egyháznak, annak az Egyháznak, amelyik hitünk szerint egy, akkor is, ha szétszakított részekben él.

„Áldjon meg titeket Istenünk, aki kimondta és beírta a neveteket az élet könyvébe” – mondta Balog Zoltán püspök.

A három szerzetes a Chemin Neuf Közösség legfőbb elöljárója, Francois Michon atya által megbízott Dagmara Klosse nővér előtt mondta el örökfogadalmát, aki közösségben elköteleződött szerzetesek felelőse.

A fogadalomtétel után a jelenlévő ünneplők közös imában bízták a fogadalmat tett testvéreket Istenre.

A szentmise az áldozati résszel folytatódott.

A szentmise után a Chemin Neuf Közösség a zugligeti Szent Család-plébánia kertjében látta vendégül az örökfogadalom-tételen megjelent híveket.

Forrás: Chemin Neuf Közösség

Fotó: Fábry Anna

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria