A meg nem született gyermek szobra Kőszegen

Hazai – 2024. március 20., szerda | 10:26

Március 13-án fatimai engesztelést tartottak Kőszegen, és ezen a napon érkezett a Jézus Szíve templomba A meg nem született gyermek szobor is.

Az engesztelő szentmisére és a körmenetre a Jézus Szíve templom megtelt a kőszegi és környékbeli hívekkel.

A szentmise előtt a hívek elimádkozták az örvendetes rózsafüzért.

Az esti szentmisét Császár István, a győri Brenner János Hittudományi Főiskola spirituálisa mutatta be, Kirner A. Zoltán plébános, Gombos T. Bálint esperes, valamint Böcskei Győző, a győri bazilika plébánosa koncelebrálásával.

Császár István szentbeszédében visszautalt nagyböjt első vasárnapjának evangéliumára: „térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban”. Ezt éljük meg nagyböjt első részében, nagyobb hangsúlyt kap a bűnbánat. Feketevasárnaptól a liturgia Jézus szenvedésére irányítja figyelmünket.

Ez a fatimai este is része az előkészületnek. Fatimában a Szűzanya is bűnbánatra és megtérésre szólított fel. A Szűzanya mint a bűnösök menedéke áll előttünk. A megtérésre mindenkinek szüksége van. A megtérés nem csak egy egyszerű cselekedet, ez egy állandó folyamat, egész életen át tart. Néha csak kis dolgok akadályoznak bennünket, hogy teljesen Istenre tudjunk figyelni. Vannak rossz szokásaink, amelyekhez ragaszkodunk.

A gonosz ma is felkínál nekünk mindent: könnyebb boldogulást, karriert. Hiszen Jézussal is ezt tette, velünk hogy ne tenné. Könnyen megtesszük hatására a helytelen dolgot; valami megmagyarázhatatlan erő kényszerít bennünket arra, ami nem kedves Istennek.

Az oltár előtti szobor is gondolkodásra késztet és bűnbánatra int. De nem szabad elfelejteni, hogy Isten mindig készen áll arra, hogy megbocsásson, ha őszintén bánjuk és beismerjük bűneinket. Ő irgalmas. Jézus az Atya irgalmát hozta közénk, feláldozta magát értünk – emelte ki szentbeszédében a szónok.

Elmondta: Németországban van egy templom, amelyen egy bárányt ábrázoló kőszobor látható. Egy kőműves faragta hálából: munka közben a tetőn megszédült, és lezuhant, a templomkertben egy bárányra esett, így megmenekült.

Isten Báránya halálával hozott új életet nekünk. Halála tudatos önfeláldozás volt, meghalt mindenkiért. Istennek ezt a nagy szeretetét ünnepeljük újra és újra, ez a nagy szeretet sürget minket, hogy vegyük észre, mit tett értünk az Isten. Szeretetből álmodta meg sorsunkat. Isten szeretetből küldte el Fiát. Jézus szeretetből vállalta, hogy kifizeti a mi adósságunkat, utolsó csepp vérét is kiontja értünk a kereszten.

Az isteni irgalmasság nem csupán bűneink megbocsátását jelenti, hanem hogy Isten visszavezet bennünket a helyes útra, mert nem akarja, hogy elkárhozzunk. Isten hűséges ahhoz a szövetséghez, amelyet a keresztségben megpecsételt – mondta prédikációjában a Brenner János Hittudományi Főiskola spirituálisa. – Mária megkapta azt a kiváltságot, hogy a segítségünk lehessen, irgalmasságának oltalmában a meggyötört szívek meggyógyulnak, a gonosz csapdái megsemmisülnek, az ellenségek kibékülnek. Mária nem csak a tökéletesség példaképe, hanem segítség ahhoz, hogy megvalósítsuk a szeretetközösséget Istennel és egymással. Biztos vezetője Fia tanítványainak, nekünk, akik az igazságosság, a kiengesztelődés és a béke szolgálatába akarunk állni. Kérjük minden helyzetben Mária segítségét.

A szentmise végén, a szentségi áldás előtt gyertyás körmenetet tartottak a Fatimai Szűzanya szobrával. A hagyományoknak megfelelően a hívek a körmeneti ének versszakait felváltva magyarul, németül és horvátul énekelték.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Fotó: Szombathelyi Egyházmegye Facebook-oldala

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria