A münchen-freisingi főegyházmegye jelentése a visszaélésekről – 74 év alatt 497 áldozat

Kitekintő – 2022. január 21., péntek | 13:20

A kutatás, amellyel egy ügyvédi irodát bíztak meg, a gyermekbántalmazásokat vizsgálta, és azt, hogyan kezelték az eseteket a püspökök, köztük Ratzinger bíboros. „Várjuk, hogy megismerhessük a dokumentum tartalmát. Fájdalom és lelkiismeret-furdalás tölt el a visszaélések miatt, közel állunk az áldozatokhoz” – nyilatkozta Matteo Bruni szentszéki sajtószóvivő.

Legalább 497-en szenvedtek el visszaélést a münchen-freisingi egyházmegyében egy majdnem 74 évig tartó időszakban (1945 és 2019 között). Főként (247 esetben) fiatal fiú áldozatokról van szó, 182 lány van az áldozatok között, 60 százalékban 8–14 éves korúak. 235-en vannak a bántalmazások elkövetői, köztük 173 pap, 9 diakónus, 5 lelkipásztori referens, 48-an pedig iskolai dolgozók. Ezek az adatok kerültek napvilágra

a klérus visszaéléseiről készített jelentésből, amelynek elkészítésével a Müncheni Főegyházmegye a Westpfahl Spilker Wastl ügyvédi irodát bízta meg 2020 februárjában.

A jelentést január 20-án délelőtt mutatták be egy kétórás sajtótájékoztatón a Német Ipari Szövetség székházában, ahol jelen voltak az egyházmegye képviselői, de nem volt jelen Reinhard Marx bíboros. Ott voltak a főegyházmegyei visszaélések áldozatainak tanácsa képviselői is. A találkozó során Martin Pusch (a jelentés elkészítésével megbízott ügyvédi iroda vezetője) és Marion Westphal ügyvédek felolvastak néhány részletet a több mint ezer oldalas anyagból.

A több mint egy éven át tartó munka során a jelentés a múltbeli gyermekbántalmazásos esetek kezelésére összpontosított, beszélgetéseken, interjúkon keresztül, melyeket az áldozatokkal és azokkal készítettek, akiknek vezetői felelősségük volt és van. A felkért 70 emberből 56-an tettek eleget a kérésnek; a nyilatkozatokat 2021. augusztus végén értékelték ki. A szakértők 67 egyházi személyt azonosítottak be „valós vagy gyanított” visszaélések elkövetőjeként, akik kánonjogi büntetést érdemelnek. Ezen túl úgy gondolják, a nem jelentett esetek száma „jelentősen magasabb”.

A jelentés részletesen foglalkozik azzal, hogyan kezelték az eseteket az egymást követő müncheni érsekek: Michael von Faulhaber, Joseph Wendel, Julius Döpfner, Joseph Ratzinger, Friedrich Wetter és Reinhard Marx. XVI. Benedek emeritus pápa esetében, aki 1977 és 1982 volt a münchen-freisingi egyházmegye érseke, azt is vizsgálták, hogyan kezelte az eseteket a Hittani Kongregáció prefektusaként. Egy független bizottság négy olyan esetet talált, amelyek az akkori Ratzinger bíboros szolgálati idejében történtek, és a visszaélések elkövetői hivatalukban maradtak.

A jelentés szerkesztői úgy gondolják, hogy volt felelőssége, míg az emeritus pápa – ahogyan ők maguk beszámolnak róla – válaszolt a kérdésekre, és kijelentette, hogy nem volt a helyzet ismeretében. 

A legszembetűnőbb példa már 2010-ben ismert volt, egy hesseni egyházmegyés pap esete volt, akit aztán Münchenbe helyeztek át.

Marx bíborosnak viszont – mondta Pusch a sajtótájékoztatón – hozzáállásbeli „hibákat” tulajdonítanak két, 2008-ban történt bántalmazásos esetre vonatkozóan. Elődjének, Wetter bíborosnak 21 ilyen mulasztást rónak fel. Megállapították, hogy jelentősen megnőtt a feljelentések száma 2015-től kezdve. A müncheni főegyházmegye vezetői a jelentés közzétételéig nem ismerték annak tartalmát, kivéve azt a néhány előzetes híradást, amelyet az osztrák sajtóorgánumok nyilvánosságra hoztak. A müncheni egyház azután nyilatkozik a jelentés tartalmáról, miután tanulmányozni tudják: január 27-én.

A szentszéki sajtószolgálat igazgatója, Matteo Bruni azt mondta az újságíróknak: „A Szentszék fontosnak tartja, hogy kellő figyelmet szenteljen a dokumentumnak, amelynek eddig a pillanatig nem ismerte a tartalmát. A következő napokban, a közzététel után áttekinti, és akkor tudja megfelelően tanulmányozni a részleteket.”

„A Szentszék ismételten kifejezi szégyenérzetét és lelkiismeret-furdalását a klérus tagjai által kiskorúak kárára elkövetett visszaélések miatt – olvasható a vatikáni közleményben –, közelségéről biztosít minden áldozatot, és megerősíti, hogy a vállalt úton, a legkisebbek védelmének útján jár, biztonságos környezetet biztosítva nekik.”

Az emeritus pápa különleges titkára, Georg Gänswein érsek így nyilatkozott az újságíróknak: „XVI. Benedek ma délutánig nem ismerte a Westpfahl-Spilker-Wastl ügyvédi iroda több mint ezer oldalas jelentésének részleteit. Az elkövetkező napokban kellő figyelemmel tanulmányozza a szöveget.

Az emeritus pápát – ahogyan már pápasága idején is sokszor elismételte – felzaklatják és szégyennel töltik el a klérus tagjai által kiskorúak által elkövetett visszaélések, személyes közelségéről és imádságáról biztosít minden áldozatot, akik közül néhánnyal apostoli útjai során találkozott is.”

A maga részéről Reinhard Marx müncheni érsek közzétett egy nyilatkozatot, amelyben mindenekelőtt azokhoz fordul, „akiknek az Egyház képviselői fájdalmat és szenvedést okoztak”. „Meg vagyok rendülve, és szégyellem magam” – mondta a bíboros, aki 2021 júniusában éppen a Németországban a klérus által elkövetett visszaélések „katasztrófája” miatt nyújtotta be lemondását Ferenc pápának. Amit a pápa aztán nem fogadott el. „Számomra a szexuális bántalmazások áldozataival való találkozások fordulatot jelentettek. Megváltoztatták és folyamatosan változtatják az Egyházról való felfogásomat” – jelentette ki Marx, és az érsekség nevében bocsánatot kért „azokért a szenvedésekért, amelyeket az emberek az Egyházon belül szenvedtek el az utóbbi évtizedekben”.

Sean O’Malley bíboros, a Kiskorúak Védelmének Pápai Bizottsága elnöke is megszólalt az ügyben, megerősítette a Szentszék elkötelezettségét annak érdekében, hogy „tanulmányozza a münchen-freisingi főegyházmegye által rendelt független jelentést”. Hozzátette: „Alapvető fontosságú, hogy az Egyház elkötelezetten munkálkodjon az átláthatóság és a felelősségvállalás érdekében, ahogyan ígérte mindenkinek, különösen a visszaéléseket elszenvedett embereknek.”

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás: Vatican News olasz nyelvű oldala

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria