A pápa a Lombard Szeminárium diákjaihoz: Ne elégedjetek meg a normális élettel!

Ferenc pápa – 2016. január 25., hétfő | 19:07

Fennállása ötvenedik évfordulóját ünnepli a Pápai Lombard Szeminárium, amelyet Boldog VI. Pál áldott meg 1965. november 11-én a II. vatikáni zsinat utáni nyitás szellemében. Ferenc pápa január 25-én fogadta a Vatikánban a római intézmény diákjait.

A szeminárium létrehozása azt a célt szolgálta, hogy falai között valódi papképzés folyjon, az egyház jövőjének építése. A római tanulmányok évei alatt a szeminaristák a belső megtérés révén megalapozhatják papi hivatásukat, amely a Jézussal való személyes kapcsolatban újul meg.

Ferenc pápa a Lombard Szeminárium közössége elé Borromeo Szent Károly példáját állította, akinek életét a folytonos megtérés jellemezte, s aki a papi szolgálatot a véráldozatig menően értelmezte – utalt a pápa kedves francia teológusa, Michel de Certeau szavaira. Borromeo Szent Károly a trentói zsinat nagy teológusainak munkáját ültette át a gyakorlatba. Öröksége kötelezi most a lombard kollégium növendékeit, hogy nyomdokaiba lépjenek.

A pápa óva intette a szeminaristákat „a normalitás kísértésétől”, vagyis attól, hogy megelégedjenek papi szolgálatukban a normális élettel. Amikor ugyanis egy pap megelégszik némi figyelmességgel, szolgálatát sikerei alapján ítéli meg, és a neki tetsző dolgokat keresi, akkor „langyossá” válik, és nem fordul valódi érdeklődéssel mások felé. A normalitás a papok számára a lelkipásztori életszentség kell hogy legyen, életük odaajándékozása. Ha csupán normális emberek akarnak lenni, akkor középszerű vagy annál is rosszabb papok lesznek – figyelmeztetett a pápa.

Borromeo Szent Károly azt akarta, hogy a papok Isten szolgái és az emberek atyjai legyenek, főként a szegények számára. Az élet igéit viszont csak az hirdetheti, aki maga is állandó párbeszédben áll Isten igéjével, vagyis a beszélő Istennel. A szeminárium évei alatt ezt a fajta „életpárbeszédet” gyakorolják a növendékek. A különböző tantárgyak megismerése nem öncélú, hanem az imádságban és az emberekkel való találkozásban kell hogy konkrét formát öltsön. Nem különálló egységeket kell elsajátítani, mivel az imádság, a kultúra és a lelkipásztorkodás ugyanannak az épületnek a tartókövei. Szorosan egymáshoz tapasztva tartják meg egymást, hogy ezáltal a ma és a holnap papjai lelki emberek és irgalmas pásztorok legyenek, akiket az Úr szeretete egyesít belül, és akik képesek széthinteni az evangélium örömét az élet egyszerűségében. Az evangelizálásnak ma újra az egyszerűség útját kell járnia – állapította meg Ferenc pápa. – Mik ennek az összetevői? Egyszerű élet, minden kettősség és világias szemlélet nélkül, hozzá az Úrral és a testvérekkel való szeretetközösség; egyszerű nyelvezet, nem pedig összetett doktrínák magyarázása, vagyis a meghalt és értünk feltámadt Krisztus hirdetése.

A Szentatya arra is felhívta a papnövendékek figyelmét, hogy az egyházmegyés papnak folyamatosan párbeszédes kapcsolatban kell lennie püspökével. Végül pedig örömének adott hangot, amiért a római Pápai Lombard Szeminárium kicsiben tükrözi a világegyház gazdagságát: Olaszországból, Afrikából, Latin-Amerikából, Ázsiából és különböző európai országokból származó diákok tanulnak falai között. „Kívánom, hogy sok szép baráti kapcsolatot építsetek ki egymással, megerősítve a papi testvéri kötelék szálait, tovább gazdagítva a szemináriumot. Ezentúl, amikor a Santa Maria Maggiore-bazilikába jövök, gondolni fogok erre a találkozásunkra, és megemlékezem rólatok a Szűzanya előtt. De tőletek is ugyanezt kérem! Köszönöm” – búcsúzott Ferenc pápa a Lombard Szeminárium közösségétől.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria