A pápalátogatás diplomáciai és történeti szempontjairól – Kerekasztal-beszélgetés a Pázmány ITK-n

Hazai – 2023. április 12., szerda | 15:54

Ferenc pápa április 28–30. közötti magyarországi látogatására készülve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) kerekasztal-beszélgetést rendezett április 11-én a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karán (ITK) a közelgő esemény történeti és diplomáciai szempontjairól.

Amint arról korábban írtunk, a Szentatya magyarországi hivatalos programjának része, hogy külön rendezvény keretében találkozik az egyetemi és kulturális élet képviselőivel, és beszédet is mond körükben. Ennek a találkozónak a helyszíne a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kara (PPKE ITK) lesz, ahol a résztvevők között több mint kétszáz diák is várja majd a pápát. Ez utóbbi tényről a PPKE ITK dékánja, Cserey György tájékoztatta az április 11-i kerekasztal-beszélgetés hallgatóságát.

A dékán elmondta, különleges ajándékkal várják Szentatyát, egy olyan rózsafüzérrel, amelyet a bionikai kar kutatói által kifejlesztett programozható fonógép készít. E speciális eszköz olyan – tizenötezer (!) csavarral rögzített – szerkezet, amely egy anatómiai pontossággal modellezett protéziskéz ínhálózatához szükséges „fonalakat” is képes előállítani.

A  PPKE ITK aulájában megtartott kerekasztal-beszélgetés moderátora, Birher Nándor, a PPKE bölcsészettudományi karának (BTK) dékánja bevezetőjében hangsúlyozta, különösen is kiemelkedő esemény a pápalátogatás az egyetem életében, minthogy a Szentatya az intézmény területére is eljön.

A beszélgetés témája a közelgő apostoli látogatás diplomáciai, történeti és biztonságpolitikai vetülete volt. A rendezvényen Cserey György, a PPKE ITK dékánja mellett részt vett Ujházi Lóránd atya, a PPKE Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpontjának operatív vezetője; Rétfalvi Balázs, a PPKE doktorjelöltje, a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár munkatársa; Tusor Péter történész, a PPKE BTK oktatója, a Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport (FVRTK) vezetője; Fedeles Tamás történész, a Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese, a FVRTK tagja; valamint Kanász Viktor, e kutatócsoport tudományos munkatársa.

Ujházi Lóránd atya – aki a PPKE-n betöltött hivatala mellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa is – elmondta, a pápalátogatás azt jelzi, hogy az Egyház egy és egyetemes, ugyanakkor az egyházfőnek kapcsolata van a részegyházakkal is. Ferenc pápa országlátogatásai alkalmával az „ökumenizmus megerősítését”, sőt a vallásközi párbeszédet is fontosnak tartja – ez utóbbi biztonságpolitikai szempontból is jelentős, mert „a nemzetközi szervezetek válságkezelése ezen a téren rendszerint kudarcot vall”. Hozzátette: a magyarországi pápalátogatás fontos szegmense az állami diplomácia is: a pápa koncepciójának és a magyar közpolitika világának számos közös eleme van, és nem csupán a béke, a tárgyalásos megoldás kérdésében, hanem többek között a családpolitika és a teremtésvédelem terén is.

Rétfalvi Balázs arról beszélt, hogy a pápa az egyházi mellett a többszöri hivatalos állami meghívásra is válaszol látogatásával. Rámutatott, hogy az eseménynek sajnálatos módon, de kétségtelenül aktuálpolitikai jelentősége is van; a Szentatya már 2014-ben felhívta a figyelmet arra, hogy „elkezdődött a harmadik világháború, amit részletekben vívnak meg”. A pápa – éppúgy, mint korábbi elődje, Szent II. János Pál – feszült nemzetközi helyzetben érkezik hazánkba. A béke érdekében tett erőfeszítései, a tárgyalásos megoldások keresése a korábbi egyházfők szellemiségéhez kapcsolódnak. Történelmi és diplomáciai szempontból mérföldkőnek számított az önálló pápai állam létrejötte, jó eszközként szolgálva arra, hogy nemzetközi szerződések révén hatékonyan tudjon működni az egyházi célok – többek között a béke – érdekében.

A Szentatya arról is kifejtette korábban a meggyőződését, hogy a gazdaságnak a közösségeket kellene szolgálnia, ezt a funkciót azonban a hatalmas vagyonkoncentráció veszélyezteti.

Ujházy Loránd az előbbiekhez hozzátette, hogy Ferenc pápa koncepciója elődeihez képest radikális, azt mondja, csak a béke lehet igazságos, a háború soha (meghaladva ezzel az „igazságos háború” tanát), sőt azt hangsúlyozza, hogy

már a nukleáris fegyverek puszta birtoklása is bűn, a világgazdaság mai valóságáról pedig azt, hogy „megöl minket”.

Akár ezekkel a témákkal, vagy éppen a teremtésvédelemmel kapcsolatos meglátásai egyetemi kutatásokat indukálnak a  katolikus műhelyekben, s ezen a téren kissé  le is maradtunk – tette hozzá Ujházy Loránd.

A pápaság és a világ országai, köztük Magyarország történelmi kapcsolatairól szólva a beszélgetés során Fedeles Tamás, a Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese a középkort vizsgálva a diplomácia terepén a pápai legációk hatékony tevékenységét emelte ki, majd azt hangsúlyozta, hogy napjainkban éppúgy „óriási igény van a pápa spirituális iránymutatására”, mint a 16. században vagy a későbbi évszázadokban.

Kanász Viktor rámutatott, hogy a mohácsi vész után a nunciatúra Bécsen keresztül fejtette ki tevékenységét a magyarokkal kapcsolatban. A bécsi nunciusok rendszeresen közvetítettek a pápai hivatalok felé, a török időkben – a közvélekedéssel ellentétben – fontosnak számított a Szentszék szempontjából a magyar hadszíntér.

Tusor Péter történész felhívta a figyelmet, hogy a pápalátogatás már önmagában is diplomácia, jelenleg is hatalmas a nemzetközi érdeklődés, figyelem. Ferenc pápa diplomáciájának egyik súlypontja a közép-európai térség és a Balkán – tette hozzá a történész –, és ez történelmileg, földrajzi szempontból is releváns, korábban sem volt másképp: egykor pápai csapatok érkeztek hazánkba a védelmünkre (V. Pál síremlékén ezt relief örökíti meg). Itália biztonsága szempontjából kiemelt helyszín ez a térség.

Ujházi Lóránd hozzátette: a múlt század kezdete óta a pápaság az Egyház lelki dimenzióját (hitalapú diplomácia, vallásközi párbeszéd) közvetíti, különösképpen érvényes ez a II. Vatikáni Zsinatra. Az Egyház ugyanakkor ma már mindenhol jelen van a világban, a válságokkal terhelt területeken különösen tevékeny. Az evangelizáció érdekében, a perifériák szolgálatára Ferenc pápa a vatikáni hivatalok struktúráját át is alakította.

A pápalátogatás várható hatásáról szólva a kerekasztal-beszélgetés résztvevői hangsúlyozták, hogy a közelgő három nap nem várt impulzusokat hozhat a magyar társadalom, a Magyar Katolikus Egyház számára, ahogy ezt láthattuk a 2021-es budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus esetében is.

Kanász Viktor, a Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport tudományos munkatársa megjegyezte: a Szentatya jelenléte, beszédei nyomán fontossá válhatnak a tudományos, interdiszciplináris kapcsolatok, s várhatóan nyilvánvalóbbá válik az Egyház történelmi beágyazottsága is a magyar társadalom számára.

Szerző: Körössy László

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria