A papság Szentlélekkel teli szív – Papszentelést ünnepeltek Munkácson

Külhoni – 2023. június 6., kedd | 14:12

Június 3-án, Szentháromság ünnepének előestéjén Lucsok P. Miklós OP püspök ünnepélyes szentmise keretében pappá szentelte Jurij Holotyuk diakónust a munkácsi Tours-i Szent Márton-székesegyházban.

Az ünnepélyes szertartáson koncelebrált Viktor Bilous rektor, a szeminárium papsága, Mikola Leszkiv, a Lemberg megyei Cservonohrad település plébánosa, valamint a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye papjai és diakónusai. 

A diakónust a kamenyec-podolszkiji egyházmegyei szeminárium rektora, Viktor Bilous atya mutatta be: Jurij Holotyuk a Lemberg megyei Cservonohradból származik; hivatását Međugorjéban érezte meg, majd Majnek Antal püspök fogadta be őt a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyébe, ahova most inkardinálták.

A szentmise olvasmányai a Prédikátorok könyvének 3. fejezetéből – „Mindennek megvan az órája, és minden szándéknak a maga ideje az ég alatt” – és a Korintusiaknak írt első levél 13. fejezetből – „Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom” – voltak. 

Prédikációjában Lucsok Miklós püspök rámutatott arra, hogy a papság nem az ékesszólás művészete, és nem megoldás minden társadalmi és szociális kérdésre és problémára. Nem is a mindentudás állapota.

„A papok arra hivatottak, hogy Isten Igéjét hirdessék – hangsúlyozta szentbeszédében a főpásztor. – A papság Szentlélekkel teli szív. A papság Isten ember iránti szeretetéből születik: Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, aki a főpap.

A papság Isten szeretete az ember iránt, és az ember válasza Isten szeretetére. A papság szeretet.”

A homília után a szentelési szertartással folytatódott az ünnepi szentmise.

A Szentlélek-hívó ének után a szentelendő nyilatkozott szándékáról, tiszteletet és engedelmességet fogadott a püspöknek, majd a földre borult, miközben a hívőközösség elimádkozta a Mindenszentek litániáját.

Ezt követően az áldozópap a püspök elé térdelt, aki kézrátétellel imádkozott érte.

A felszentelő imádság után beöltöztették a miseruhába, majd a püspök megkente a kezét krizmával, és átadta neki a kelyhet és a paténát. Ezt követően békecsókot váltottak egymással, majd a többi pappal is.

A szentmise végén az újonnan felszentelt pap köszönetet mondott Lucsok Miklós püspöknek, és háláját fejezete ki Majnek Antal nyugalmazott megyéspüspöknek; szüleinek és mentorainak, szeminarista- és paptestvéreinek, a međugorjei Mária Világossága közösségnek és a schönborni Stabat Mater közösségnek, valamint mindazoknak, akik hozzájárultak az ünnepség megszervezéséhez; a kórusnak, a díszítőknek és minden jelenlévőnek.

Szergij Gerzanics atya, a Kúria irodaigazgatója felolvasta Jurij Holotyuk lelkészi kinevezését, amely Rahóba, a Nepomuki Szent János-plébániára és Kőrösmezőre, a Szent Péter és Pál-plébániára szól.

Az egyházmegye hagyományának megfelelően az újonnan felszentelt áldozópap áldást adott az őt felszentelő püspöknek. Lucsok Miklós püspöki szolgálata alatt ez volt az első alkalom, hogy a munkácsi egyházmegye számára papot szentelt.

A szentmise után a templomkertben folytatódott az ünnep.

*

Jurij Holotyuk június 4-én, Szentháromság vasárnapján Cservonohrad római katolikus templomában mutatta be újmiséjét.

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria