A piarista küldetés középpontjában Jézusba vetett hitünk áll – Rendi találkozó Kecskeméten

Megszentelt élet – 2020. augusztus 23., vasárnap | 13:00

Augusztus 17–18-án kétnapos találkozót tartottak a Piarista Rend Magyar Tartományának szerzetesei Kecskeméten.

A tartományi találkozó nyitómiséjét Diószegi Lajos mutatta be, aki idén ünnepli pappá szentelésének ötvenedik évfordulóját.

A találkozón a tartomány stratégiai területeinek egyes felelősei számoltak be: Guba András SP a szerzetesek kezdeti és folyamatos képzésének alakításáról, Szilvásy László SP a szerzetesközösségek életéről, Molnár Lehel SP a hivatásgondozási tevékenységekről és a fiatalok életpálya-tervezési lehetőségeiről, Szakál Ádám SP az ifjúságpasztoráció alakulásáról, Labancz Zsolt SP a karizmatikus integráció folyamatairól és a Piarista Testvériség életéről, Valaczka János Pál SP pedig a gazdasági ügyekről tájékoztatta a tartomány tagjait.

A záró szentmise keretében tette le szerzetesi fogadalmát Tóth Gábor a piarista Szentháromság-templomban, a misét megelőző beöltözési szertartáson pedig Forián-Szabó Máté és Hujbert Menyhért öltötte magára a szerzetesi ruhát. Ők ezzel megkezdték noviciátusi évüket a váci piarista rendházban.

Pedro Aguado rendfőnök levélben köszöntötte őket: „Gábor, Máté, Menyhért: piaristák vagytok. Úgy döntöttetek, hogy részei lesztek Kalazancius álmának a magyarországi tartományban. […] Szeressétek a tartományt, és járuljatok hozzá növekedéséhez.” Köszöntőjében a rend legfőbb elöljárója egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy a piarista küldetés középpontjában a Jézusba vetett hit és a kalazanciusi karizmához való hűség áll. Zárásként jókívánságait fejezte ki, és imádságra hívta a tartomány minden tagját: „Kedves Gábor, Máté, Menyhért, imádkozom értetek. Kérem az Urat, óvjon, áldjon és erősítsen meg titeket, hogy remélve és bátran folytassátok utatokat, ahogyan Kalazancius is tette.”

Forrás és fotó: Piarista.hu

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria